Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Sida 2

När du vill ha balkonginglasning i Västerås

19 sep 2019

Funderar du på att göra en balkoninglasning? Det är inte alls någon dum idé. Ser man på fasaderna på de moderna flerfamiljshus som man numera bygger och de flesta andra sådana hus, gör en balkonginglasning att fasaden får ett finare utseende. Särskilt om alla balkonger får balkonginglasningar. 

Några av de mest uppenbara fördelarna med en balkonginglasning är den att de boende kan vistas ute på sin balkong under en mycket längre period under vår, sommar och höst. Men det finns andra fördelar som man inte alla gånger förknippar med just en balkonginglasning.

Isolera bostaden med en balkonginglasning

Genom att bygga en balkonginglasning ser man till att isolera bostaden på ett effektivt sätt. Det samma gäller ju även villor och radhus, som väljer att till exempel glasa in sin altan. Inglasningen bildar en effektiv isolering av fasaden, om det är där inglasningen är. Med en balkonginglasning får du ett skydd mot den kalla säsongen under vintern. Många balkongdörrar är inte så särskilt väl isolerade. Har man då gjort en balkonginglasning så har man en varmare bostad helt enkelt. Det är ju klart att man kan isolera sin bostad på fler sätt, men att göra en balkonginglasning gör ju att man också får en balkong där man kan vistas på under längre tid på resten av året.

Balkonginglasningar kan skydda mot buller

Förutom att balkonginglasningar kan skydda resten av bostaden mot den kalla vintern, kan även balkonginglasningar skydda mot buller. Just det faktum att balkonginglasningarna isolerar effektivt mot väder och vind och buller, gör att du generellt sett får ett bättre inomhusklimat. Man kan välja själv hur tjockt glas man vill glasa in sin balkong med, och hur ställningarna för glasen ska se ut. Är det aluminium eller plast som man vill ha till sin balkonginglasning? Man kan även välja olika färger till sin balkonginglasning.

Anlita hantverkare i Västerås

Bor du i Västerås och där önskar dig en balkonginglasning? Denna stad, Västerås har av tradition varit en trevlig stad med både villor och flerfamiljshus. Här samsas både äldre flerfamiljshus med lite mer moderna hus. De flesta nybyggen har färdiga balkonginglasningar, men det brukar vara val som de boende kan välja till, till sin bostad. Oavsett vilket lönar det sig att välja leverantör av balkonginglasningar noggrant, så att man får en fin balkonginglasning som gör balkongen finare än vad den var förut. Är det så att du önskar dig en balkonginglasning? Läs då mer på: https://www.balkonginglasningvästerås.se.

När du behöver byggstädning

16 jun 2019

När man utfört en större renovering eller ombyggnad hemma blir det riktigt rörigt och smutsigt. Det är också mer regel än undantag att byggdamm tar sig in överallt. Det är mycket viktigt att städa noggrant efter byggnationer. 

Att andas in byggdamm under längre tid kan vara mycket farligt för hälsan. Men det är inte bara dammigt efter bygget, det är oftast väldigt skräpigt och smutsigt generellt. Så för att kunna städa rent innan det kan bli tal om att flytta in så måste man först grovstäda och göra en ordentlig röjningsinsats.

Börja med en grovstädning

Efter att byggarbetarna är klara med själva bygget så återstår en grundlig byggstädning. Det innebär oftast att man måste börja med att ta bort massor med byggavfall. Det är ofta massa papp, gips, masonitskivor, byggrester och liknade som måste röjas innan man kan börja finstäda. För att inte tala om allt byggdamm. Överallt både synligt och osynligt.

Efter att allt byggavfall har avlägsnats och lämnats på återvinningen kan man grovdammsuga med en kraftig industridammsugare och ta bort det värsta dammet och smutsen. Det kommer att ta lång tid och var tungt. Det rekommendaras att anlita städhjälp av någon städfirma med stor erfarenhet av bygg- och grovstädning.

Anlita städhjälp för byggstädningen

När en professionell byggstädare tar hand om städningen efter bygget vet man att det blir riktigt rent. Och det på betydligt kortare tid än när man själv gör det. De har proffsig utrustning och är välutbildade så även resultatet kommer att vara mycket bättre. Det är skönt att flytta in i det nya boendet när det är skinande rent. 

Byggdammet är det som är allra svårast att få bukt med. Man kan kämpa sig fördärvad i timmar utan att det blir riktigt rent. Det kan vara farligt att andas in under lång tid så det gäller att det blir rent.

RUT-avdrag vid byggstädningen

Självklart kostar det pengar att inte städa själv. Men man kan alltid använda det populära RUT-avdraget. Det innebär att du, förutsatt att du är över 18 år fyllda, att du får 50 % avdrag på arbetskostnaden. Man får göra avdrag på upp till 25 000 kronor per person och år om man är under 65 år. För seniorer är taket 50 000 kronor per år och person.

Är du i behov av en ordentlig byggstädning efter att ha renoverat, bygg om eller till? Läs mer om hur det går till och be om en offert här: https://www.byggstädningstockholm.biz.

Utbyggnad och tillbyggnad – om bygglov i Uppsala

4 maj 2019

Oavsett om en större nybyggnation ska genomföras eller om det är en mindre utbyggnad bör man alltid kolla med sin kommun om ett bygglov behövs. Risken är annars att utbyggnaden klassas som ”svartbygge” och därmed behöver rivas. På Uppsala.se finns all information kring vad som krävs för nybyggnad, tillbyggnad eller utbyggnad i Uppsala.

Balkong

Om huset står inom detaljplanerat område kommer ett bygglov behövas. Är du osäker på var gränsen går för detaljplanerat område bör Uppsala kommun kontaktas.

Även vid inglasning av befintlig balkong behöver denna ansökan skickas in. Detta gäller även om denna ombyggnation kommer ske inom områden som har områdesbestämmelser.

Om en utbyggnad ska ske på en bostad som är utanför Uppsalas detaljplanerade område behöver i regel inte bygglov.

Brygga

Många tänker inte på att en utbyggnad av en brygga kan kräva bygglov. Men även här kan det skilja mellan om utbyggnationen hamnar inom detaljplanerat område eller inte. Är det en privat brygga krävs det sällan. Däremot bör man kontrollera om det krävs strandskyddsdispens.

Är det däremot en utbyggnad av en brygga i en småbåtshamn kan både bygglov och strandskyddsdispens behövas.

Garage

Ett fristående garage eller carport behöver bygglov. Detta så länge det sker inom detaljplanerat område. Om en utbyggnad sker på befintlig byggnad kommer bygglov krävas om taket på utbyggnaden övergår 15 kvadratmeter. Detta är därmed samma regler som med en altan där takets yta avgör behov av tillstånd. Detta då förutsatt att det är öppna väggar.

Pool

Oavsett om en ny pool ska anläggas fritt i trädgården eller en utbyggnad ska ske för att ge rum för poolen behövs generellt inte bygglov. Detta då det inte är någon ”byggnation”. Om man däremot bygger plank, mur eller annat som kräver bygglov i samband med poolen behöver självklart ansökan ske för dessa.

I det fall som poolen ska kopplas in till Uppsala kommuns vattennät behöver en anmälan ske. Tänk alltid efter i förväg om pooltak, plank eller annan skyddande byggnad är tänkt att stå vid poolen. Detsamma gäller om utbyggnad sker på redan befintlig byggnad.

Mer info: Mer information kring när det behövs bygglov för ny- eller utbyggnad i Uppsala kan hittas på Uppsala.se. Detta under kategorin Boende och Trafik samt sedan Bygglov. Vid frågor kring detta kan även Bygglovsinformation kontaktas vilka har telefontid på måndagar till torsdagar men detta enbart på förmiddagar.

Slipa golven när du bygger ut

23 apr 2019

Att göra en utbyggnad på huset innebär inte bara mer boyta, det innebär också att känslan i ett hus förändras. Man måste i regel tänka till några varv extra för att få den nya delen av huset att smälta ihop med den gamla. Kanske det bästa sättet att lösa det på är att låta ytmaterialen från det gamla huset ”spilla över” till den nya delen. En målad nyans eller tapet på väggen som fortsätter ut i den utbyggda delen, eller ett vackert trägolv som byggs ut och gör att nybyggnaden känns som att den alltid funnits där.

Hur får man två golv att smälta ihop?

Det senare fallet, att bygga ut ett befintligt golv, är en vanlig lösning, men de husägare som låter lägga nytt golv bredvid ett gammalt stöter vanligtvis på ett ganska förutsägbart problem;  det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett nytt golv som ser precis likadant ut som det gamla. Även om man hittar ett golv av samma typ, i samma träslag, så ser det nya golvet helt enkelt...nyare ut. Inte så konstigt kanske, men hur löser man det?

Lösningen är förstås att få det gamla golvet att se ut som nytt, och det löses bäst genom att låta slipa det. En golvslipning kan genomföras flera gånger på ett golv, och varje gång slipar man bort ytbehandlingsmaterialet (lacken eller oljan till exempel) ner till träet och ger sedan golvet en ny ytbehandling som får det att se ut som nytt.

Golvslipning i Stockholm

Slipning och ytbehandling görs när det nya golvet är på plats, så ofta kan det bästa vara att slipa hela ytan och sedan ytbehandla hela golvet på en gång. Skulle det ena golvet vara ljusare eller mörkare i nyans än det andra, även efter slipning, så kan man lösa detta genom att betsa eller lasera golven tills de har exakt samma nyans.

Har du gjort en utbyggnad och fått nya golv lagda kan du kontakta ett företag som erbjuder golvslipning i Stockholm. I Stockholm finns många firmor som erbjuder golvslipning på alla typer av golv, och det är lätt att hitta en firma som kan hjälpa till med att jämka utseendet på två golv genom slipning och ytbehandling. Prismässigt ligger golvslipare i Stockholm ungefär som andra typer av hantverkare, runt 500 kronor per timme innan ROT.

Efter golven tar du väggar och tak

När golven är slipade och ytbehandlade har du gjort mycket för att få din tillbyggnad att smälta ihop med de gamla delarna av huset. Från golven kan du fortsätta med väggar och tak, och få även dem att smälta ihop med utbyggnaden. Är du noggrann och planerar väl så kommer du att få utbyggnaden att helt smälta in med den äldre delen av huset.

Läs mer om golvslipning hos Parkettspecialisten.

När du behöver trädfällning i Sollentuna

15 apr 2019

Behöver du fälla träd? Bor du i Sollentuna? Om du bor i Sollentuna och behöver anlita en arborist för en trädfällning där, kan man alltid googla "trädfällning Sollentuna" för att på så sätt få några kontaktuppgifter till dem som arbetar med trädfällning och gör det i Sollentuna. Att fälla träd kan vara nödvändigt om man ska bereda mark antingen för att bygga hus, eller för att anlägga en trädgård. Ibland kan man bara tycka att träden skuggar för mycket eller gör trädgården kall, för mörk eller så kanske man vill bli av med mygg avstånd or och annat som bor i träden. Har man problem med myggor är det en rekommendation att göra sig av med träd.

Mindre träd på tomten

Om man röjer på tomten kan man få öppnare ytor, ljusare ytor och få in solljuset på tomten. E ljusare tomt gör oftast att man vill vistas mer på den. Den ger en bättre trivsel och är mer inbjudande för oss människor. Andra gånger vill man röja på tomten för att man vill få större yta till att bygga. Vill man göra huset större, måste man röja så att det får plats både en större husgrund och maskiner för bygget.

Ta hjälp av arkitekt

Om det är så att man har behov av en utbyggnad av villan och behöver större utrymme är det bästa man kan göra att ta kontakt med en arkitekt och be den personen att se över ritningen över tillbyggnaden. En arkitekt har ju den utbildning som krävs för att tillbyggnaden ska ske på korrekt sätt och kan se till så att tillbyggnaden blir fin och smälter in med resten av byggnaden. Iblande ser man tillbyggnader som är så fula att man önskar att villaägarna skulle riva utbyggnaden och göra om den. Om man anlitar en arkitekt ser den till att materialen harmonierar och formerna blir de rätta.

Kom ihåg viktigt med avstånd

Träd bör inte växa närmare än 5 meter till huset. Det är för att träd kan skada husets källare, rör och dräneringar. Ett träd vars rötter växer stort, kan skada hus. Därför bör träden inte stå närmare än 5 meter till närmaste hus. Har man träd som står närmare huset än 5 meter kan man alltid be en arborist att komma ut och flytta på det trädet. En arborist vet när man kan flytta på träd och när det inte går. Är det ett träd som inte är så gammalt är det fullt möjligt.

Miljövänligt att slipa om golvet

11 apr 2019

Det är ett otroligt slöseri med miljön och ekonomin att riva ut ett befintligt golv, oberoende om det är ett golv av trätiljor, plast, linoleum, parkett eller ett klickgolv. Alla golv blir till sist utslitna. Förr, snarare än senare om det är många människor som använder golvet. Drar man möbler längs golvet går det också snabbare att slita ut det. Då kan golvet bli som nytt igen om du låter slipa om det istället för att riva ut och lägga in ett nytt golv. Att tillverka ett helt nytt golv kräver stor energiåtgång. Det krävs stor energiåtgång för att tillverka tiljor, parkettstavar eller laminatgolv. Det krävs stor åtgång av fossila bränslen att tillverka plastgolv. Det är många som är medvetna om vilka effekter de stora industrier, som tillverkar golv, har på miljön. Då vet man att det alltid bättre för miljön att återanvända det som redan finns.

Så går det till att slipa om golv

Det gäller att ha bra slipmaskiner när man ska slipa om ett helt golv. Det krävs dessutom att en hantverkare är erfaren och vet hur hon, eller han ska hantera slipmaskinen så att golvet blir jämnt slipat och så att ingen del av golvet blir utan slipning. Beroende på vilket slags golv som behöver slipas, bör man sedan göra en efterbehandling av golvet. Är golvet väldigt utslitet, bör man ersätta de utslitna delarna av golvet innan man går vidare till efterbehandlingen. Du vet väl om att man faktiskt kan slipa om nästan alla slags golv, även de moderna plastgolven som man lägger numera, går att slipa om. Huvudsaken är att det finns ett djup på mer än 250 millimeter som går att slipa. Det som händer när man slipar om golvet är att man tar fram en ny yta på golvet, vilket gör att du får tillbaka det ursprungliga golvet.

Efterbehandlingen är viktig

Sedan beror det på materialet på golvet och hur du använder golvet bör du använda olika efterbehandlingsmaterial. Lack om du har ett golv med stor risk för spill, hårdvax om du vill att ådringarna på trägolvet ska synas. Lut och olja om du har ett grovt golv lagt i tiljor. Även plasten bör behandlas med lack, till exempel för att bevara färgerna på det nyslipade golvet. På samma sätt med golv i tiljor, laminat, linoleum eller klickgolv. Alla golven behöver en noggrann efterbehandling eftersom golvet har fått en ny yta och är känsligt för missfärgningar, slag och rispor.

Förbered marken inför bygget

27 mar 2019

Planerar du för en större renovering eller ombyggnad? Du kanske har en villa eller en fastighet. Man kan behöva hjälp med markarbeten i Stockholm vid många olika tillfällen. 

När man ska bygga nytt, renovera eller kanske anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är korrekt utfört och professionellt. Oavsett man anlägga en liten friggebod eller bygg ett stort hus måste marken noga förberedas för att klara tyngden på ett säkert sätt.

Självklart måste även marken vara plan och inte luta. Det är mycket viktigt att markarbetet genomförs korrekt utefter förutsättningarna som finns på platsen.

De allra flesta markarbeten sköts av tunga och kraftiga maskiner för att resultatet ska bli bra. Det är oftast grävmaskiner, schaktmaskiner och olika sorters dumprar som krävs. 

Gör om i trädgården

När det handlar om villaträdgårdar och till exempel uteplatser och altaner så kan det behövas ett omfattande markarbete för att det ska bli ett bra slutresultat.

Man vet aldrig vad som döljer sig under gräsmattan och marken. Beroende på vad som hittas måste man välja rätt metod och vilken material man ska fylla med efteråt.  

När man ska anlägga marksten eller liknande för att göra fint i trädgården gäller samma sak. Men behöver full insyn i processen så det inte uppkommer överraskningar.

Behov av dränering

Dränering vid existerande husgrund är ibland ett måste för att kunna bo kvar. Vatten- och fuktskador kan bli mycket allvarliga om inget görs. Vid en dränering leds vattnet bort och risken för översvämning och vattenskador elemineras. Det finns olika metoder för dränering men det vanligaste är att man gräver upp runt husgrunden och leder bort vattnet via dräneringssrör. 

Grundläggning

Alla byggnader har en bärande del som är ett fundament som ska bära hela byggnaden. Markens kvalitet är avgörande för hållfastheten. Så innan man bygger ett hus måste marken och jorden analyseras noggrant för att veta om den kommer att hålla. Med hjälp av modern teknik kan man se mycket utan att behöva gräva upp marken. 

Men brukar använda sig av två metoder för grundläggning. Dessa är ytgrundläggning och djupgrundläggning.

Den ytliga metoden är är vanligast när vid byggnationer av hus och byggnader på fast undergrund. Man använder sig då av en tunn markplatta direkt på marken. Den blir styv på grund av att man har en sula under de bärande väggarna. 

När det gäller mindre hus går det att grunda med väggsulor och pelarplintar. Det går även att kombinera dessa båda metoder. 

 

Gör badrummet större vid en badrumsrenovering

14 mar 2019

Om du bor i en villa och står inför en badrumsrenovering, så kan det vara ett gyllene tillfälle att bygga ut och göra badrummet större. Många utbyggnader sker just på grund av att man behöver mer plats för kök eller badrum, som på äldre hus ofta kan kännas alltför snålt tilltagna, framför allt badrum. Om vi tar Göteborg som exempel, så har vi i många av de äldre villastäderna, som Örgryte och Lorensberg, många vackra hus men där bostadsytan tyvärr ofta lämnar mycket övrigt att önska för den moderna familjen.

Bättre teknik möjliggör större hus

Anledningen till att man inte byggde stort i onödan förr i tiden har inte så mycket med små tomter att göra som att det helt enkelt är dyrare att värma upp ett större hus. Idag, när vi har betydligt bättre möjligheter att isolera våra hus på ett bättre sätt, är detta inte längre ett stort problem. Nya, bättre fönster och ventilationssystem med återväxling av värme gör att vi kan ha det varmt och skönt i våra hus, trots att vi bygger ut och skapar er utrymme. Det finns med andra ord ingen anledning att fortsätta bo trångt om behovet av mer plats skulle uppstå.

Badrumsrenovering i Göteborg

Att bygga ut huset och göra badrummet större är ett stort projekt, men genom att anlita rätt firma för jobbet kan du få hela arbetet utfört av en och samma entreprenör. Många byggfirmor utför badrumsrenoveringar. Om vi fortsätter med Göteborg som exempel så finns här många firmor som både har byggare, elektriker, VVS-ingenjörer golvläggare och målare knutna till sig. Detta just eftersom de vill kunna erbjuda allt inom bygg i en totalentreprenad och slippa anlita underleverantörer, som gör projektet mer komplicerat och även innebär en merkostnad för kunden.

Ta hjälp med ritningarna

Har du ett litet badrum där du vill utöka golvytan för att kanske få plats med ett badkar, en liten bastu eller kanske bara få lite mer svängrum, så är en tillbyggnad på huset lösningen. Lättast blir det om badrummet ligger på nedervåningen, men det går så klart också att göra en tillbyggnad på två våningar. Du minskar då behovet av golvvärme i badrummet, förutsatt att rummet under badrummet blir isolerat och uppvärmt och inte ett garage, terrass eller dylikt.

En tillbyggnad bör alltid ritas av en arkitekt, åtminstone den färdiga lösningen. Däremot är det väldigt bra om du själv och familjen skissar, funderar och framför era visioner till arkitekten. Även en bra byggfirma kan hjälpa till med skisser på tillbyggnaden och det nya badrummet. Välj en byggfirma som är lätt att ha att göra med och som visar respekt och intresse för era behov och önskemål. Det kommer ni att vinna otroligt mycket på i längden.

Lätt att få bygglov för tillbyggnad i Göteborg

Att få bygglov för en tillbyggnad är i regel inte ett problem, om ert hus inte är särskilt skyddsklassat eller om det står i detaljplanen. Ju bättre planerad och designad tillbyggnaden är, desto lättar blir det att få bygglov. I Göteborgs villakvarter burkar de i regel inte vara några problem att få bygglov om man skickar in en korrekt och väl underbyggd ansökan. Har ni redan anlitat en entreprenör eller en arkitekt när ni skickar in ansökan så är det en stor fördel, eftersom de då kan hjälpa till att fylla i ansökan och se till att allt blir rätt från början.

Läs mer om badrumsrenovering här.

Arbeta med marken innan bygget

2 mar 2019

Har du bestämt dig för att bygga ett helt nytt hus? Grattis, det är en rolig process att vara delaktig i. Det är intressant att få vara med ända från början och se något nytt växa fram. Även om det är ett stort arbete, och det verkligen gäller att få tag i de allra bästa hantverkarna och byggjobbarna som kan göra att huset blir byggt med hög kvalitet, lär man sig bara genom att iaktta hur hantverkarna tänker och gör.

Ska du gör en utbyggnad till ditt hus? Då bör du för det första arbeta med grunden innan du kan gå vidare. Det bästa är att ta markarbetet först. Hur ska du bygga ut grunden? Kan du lägga till en husgrundsplatta? Behöver du bygga ut med en krypgrund? Kan du bygga ut med en källare? Det mesta går att göra, hittar du rätta byggjobbare så kan de se till att förverkliga det som du önskar dig. Oftast är det priset som sätter stopp för det som du önskar göra.

Hur ska utbyggnaden se ut?

Bland det första som du bör ta ställning till är hur själva utbyggnaden ska se ut. Det vanligaste är att man sätter sig vid köksbordet och börjar skissa på ett papper hur man tänker sig utbyggnaden. Men hur kommer den skiss som du har tänkt dig, att se ut i verkligheten? Ibland har man sett utbyggnader som verkligen andas amatör och som ser mycket amatrömässiga ut. Taket hänger inte ihop, fasaden vittnar om att här har man bara rivit och ersatt med nytt material. Ska huset fortfarande se snyggt ut – även med en utbyggnad – bör du anlita en arkitekt som ser till att utbyggnaden smälter in med resten av huset och inte vittnar om att här har någon rivit ut och byggt till. En arkitekt ser till att utbyggnaden smälter in med huset och gör att utbyggnaden ser ut som om den var där ända från början.

Anlita byggföretag med ansvar för grund och mark

När du sedan väl har fått ritningar av en arkitekt är det sedan dags att skrida till verket. Ska du få en stadig utbyggnad bör du arbeta med marken på rätt sätt, men på sätt som inte skadar resten av huset. Anlita därför proffs på markentreprenad som ser till att grunden blir den rätta. När sedan byggjobbarna kommer för att bygga väggar och tak, är det bara för dem att fortsätta arbetet för att någon annan har förberett grunden och lagt en som kommer att hålla länge.

Trött på golvet i ditt garage?

24 feb 2019

Golv i garage är ett ständigt gissel för de som verkligen tillbringar mycket tid i utrymmet. De blir lätt smutsiga, de känns kalla och de ser aldrig riktigt inbjudande ut för ögat. Det här rinner i sin tur över på övriga utrymmen; har man misslyckats med att hålla grunden i ordning så är det också svårt att motivera varför övriga delar av ett garage ska se fint och organiserat ut. Det finns lösningar och under senare år så har det kommit flera stycken olika varianter av golv som är gångbara.

Vi kan för enkelhetens skull säga att du har en betongplatta i ditt garage och att du vill få en fräschare yta att sätta ned skorna på då det är dags att meka med bilen. Nackdelen med detta obehandlade betonggolv är att det suger åt sig vätska och att det är svårt att städa ordentligt. Spiller du exempelvis olja över golvet så är det extremt svårt att få bort fläcken.

Här är våra förslag på andra lösningar för golvet i ditt garage:

 • Klinkers: Ja, faktiskt. Det finns klinkers gjorda av granitkeramikplattor som är speciellt framtagna för just garage. Klinkers ger alltid ett ombonat intryck och är lätta att både sopa och skura av. Det finns dessutom en klar estetisk fördel som ligger i att du har ett gigantiskt utbud av färger, former och storlekar på dina klinkerplattor. Nackdelar? ja, ett klinkergolv är tåligt - men det kan ha problem med direkta smällar och vid mer riktat tryck. Tappar du en skiftnyckel på en platta så kan den spricka om du har otur. Ta hjälp av en plattsättare vid läggning
 • Måla betongen: Det är fullt möjligt att fräscha upp betongplattan och addera lite färg. Här är rådet att du använder tvåkomponentfärg som ger mer tålighet mot exempelvis olja och fett. Tänk dock på att sådan färg kräver ett extra moment då härdare och färg måste blandas. För ytterligare estetisk touch så kan du lägga ut färgflingor över ytan - dessa döljer ojämnheter dessutom. Vill du ha ett extra skydd för golvet så kan du lägga gummimattor där bilen ska stå.
 • Lägg ett industrigolv. Ett industrigolv i akryl läggs flytande och det spelar ingen roll om betongplattan är skev eller full av skador - golvet som läggs är självutjämnande. Ett industrigolv är dessutom fogfritt och lätt att städa. Man brukar använda industrigolv i allt från köpcentran, idrottsanläggningar och i fabriker. Även i laboratorier så är det gångbart tack vare motståndskraften mot kemikalier. Det är ett snyggt, stryktåligt och hållbart golv. Det bör dock läggas av en professionell firma; speciellt förarbetet kräver en kunskap som man saknar som lekman. Läs mer om detta här.

Därför låter du proffsen renovera badrummet

22 feb 2019

Känner du dig osäker - ta hjälp av en byggfirma när du ska renovera ditt badrum - så blir jobbet ordentligt gjort!

Det är det bästa råd du kan få när du ska bygga om ett gammalt badrum. Är du ändå inte övertygad? I så fall - svara ärligt på de här frågorna:

 • Hur många våtzoner har ett badrum?
 • Vet du hur våtzonerna är indelade?
 • Vilka krav kring tätskikt känner du till?
 • Var i badrummet kan du använda kartongklädd gipsskiva?
 • Var bör du använda våtrumsskiva?
 • Vilka krav ställer dina försäkringsbolag på dig som renoverar själv?

Snyggt badkar

Okej, nu har du fått en chans att förstå att om du anlitar en byggfirma så köper du inte bara ett färdigt badrum. Du köper också kunskap. Du köper erfarenhet. Du köper säkerhet. Och frågan är om du i förlängningen också köper pengar? För några år sen larmade försäkringsbolagen om att svenska hem fått betydligt större problem med vattenskador. Det här skedde i takt med att fler och fler ville lyxa till sina badrum och fixa miljöer likt hemma-spa i sina gamla badrum.

Inget ont om amatörbyggaren, med badrum är det sista rum du som hemma-fixare ska ge dig på utan kunskap. Tänk på att du som bor i lägenhet riskerar att förstöra också för andra i samma hus om ditt hemmabygge inte skulle bli så lyckat som du tänkt dig. Vattenskador är besvärliga och kostar stora pengar!

Gratis konsultation

Det finns i dag företagare i byggbranschen som kommer ut och kollar ditt badrum på plats utan att du behöver betala en krona. De vill förstås att du ska anlita dem, men en gratis första konsultation gör det möjligt för dig att känna efter lite mer innan du bestämmer dig. När firmans personal väl är på plats har du chansen att fråga vilka möjligheter som finns för just ditt badrum. Drömma är alltid kul, även om du i slutänden skulle bestämma dig för en enklare renovering.

Kolla runt bland byggföretagen där du bor och fråga vilka som gör ett gratis första besök. Redan nu kommer du troligen få en känsla för vilket företag du litar på. Men var petig och kolla runt bland lite olika innan du bestämmer dig. Innan första mötet med firman kan det vara klokt att ha gjort en skiss, eller i alla fall en plan på hur du vill att ditt nya badrum ska se ut.

Läs mer om badrumsrenovering på https://www.renoverabadrumstockholm.nu/

Frågor och svar om badrumsrenoveringar

14 feb 2019

Är det dags för en badrumbadrumsrenovering? Många gånger är det ett projekt man gärna anlitar ett proffs för att göra. Trots allt är det en mycket viktig investering i bostaden. En lyckad renovering kan höja värdet på huset, medan en mindre lyckad renovering kan göra det rakt motsatta. I den här texten svarar vi på ett antal vanliga frågor och svar kring att göra en badrumsrenovering.

Hur lång tid det tar det?

Det här är en vanlig fråga, som givetvis är mycket svår att ge ett svar på. Hur lång tid din badrumsrenovering kommer att ta beror på förutsättningar, storlek och vad det är för typ av badrum som ska renoveras. Ska det installeras lyxiga material i ett hus i Danderyd, eller är det en gård på glesbygden som ska få sig ett lantligt badrum? Prata med den firma ni ska jobba med för att få svar på detta.

Vad kostar det?

Precis som frågan ovan är det här en vanlig fundering, som är svår att svara på. För att få en exakt prisuppgift behöver du kontakta en firma som kan ge dig en offert, anpassat efter dina förutsättningar och önskemål. Det kan dock vara bra att känna till vilka faktorer det finns som påverkar priset. Här är några exempel:

 • Konstruktion
 • Flytt av avlopp, WC eller golvbrunn.
 • Golvvärme.
 • Tvättmaskin.
 • Detaljer i plattsättningen.

En tumregel att förhålla sig till är ungefär 5 000 - 10 000 kronor i arbetskostnad per kvadratmeter, om det är en grundlig badrumsrenovering. Därutöver tillkommer materialkostnader. Arbetskostnaden kan variera kraftigt, beroende på ett antal faktorer. Till exempel brukar det vara dyrare i större städer än i mindre. Gör du en badrumsrenovering i Danderyd finns sannolikheten att hantverkarna tar ett något högre timpris, jämfört med om du gör det i till exempel Visby.

Hur funkar det med rotavdraget?

Rotavdraget gör att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden. Summan kvittar du mot din inbetalda skatt. Du behöver normalt inte göra någonting med hänsyn till detta. Istället skall hantverkaren inte debitera dig för den fulla arbetskostnaden, och begära resterande summa från Skatteverket. Statistik från myndigheten visar att stockholmskommuner, bland annat Danderyd, har de flitigaste brukarna av avdraget.

Hur kan man förbereda arbetet som kund?

Det finns inga direkta krav på att förbereda sig, men det kan underlätta processen i startskedet. Något som gör det enklare för hantverkarna att komma igång är en enkel skiss av hur badrummet ska se ut. Något annat som underlättar är om materialvalen redan är bestämda.

Bygg en ny villa

13 feb 2019

Funderar du på att bygga ett eget hus och undrar vilka olika hustyper som finns att välja på? Fler och fler väljer att bygga nytt hus istället för att köpa ett befintligt. Det är ofta vetskapen att man har ett eget hus att bo i där ingen annan bott tidigare som fäller avgörandet.

Hur går det till när man bygger ett nytt hus och vad ska man tänka på? Det finns i stort sett färdiga hus att köpa och ställa upp, men även hus som levereras med olika varianter av lösa moduler som man bygger ihop på tomten direkt efter transporten.

Kontakta hustillverkare eller ditt byggföretag med dina ideér och funderingar.

Här följer ett antal olika hustyper.

Hus i volymelement

I dessa hus använder man sig av moduler som man bygger klart i fabriken och sedan levereras till platsen där huset ska stå. Det enda som krävs vid leverans är att grunden är klar.

Sedan installeras vitvarorna och köket och garderober monteras ihop. Golvet läggs och lister spikas upp. Därefter installeras vitvarorna, köket och garderoberna monteras ihop. Golvet lägger man på plats därefter och alla lister spikas upp.

Ytterväggsmoduler av trä med mellanbjälklag

Många hustillverkare tillverkar ytterväggar i mellanbjälkslag i fabriken som sedan lövereras till husbygget. Där byggs sedan väggar, tak och inredning och allt resterande. 

Hus som byggsats

En del hustillverkare säljer allt material i ett paket med lösa delar, så kallade lösvirkeshus. Det kan man som privatperson bygga ihop det, eller självklart även anlita en hantverkare. 

Hus efter ritning

Har man kunskapen kan man rita ett trähus. Men det vanligaste är att man anlitar en skicklig arkitekt. Sedan får en kunnig och erfaren konstruktör ta fram konstruktionsritningar så att allt sker på ett korrekt sätt. Ventilation och värmesystem får rita in detta enligt gällande riktlinjer. Sedan byggs huset ihop i lösvirke av någon kunnig snickare.

Tegelhus

Tegelhus har byggt sedan 1800-talet och är fortfarande ett populärt material för husbyggande. Historiskt sätt byggde man hus med dubbla tegelväggar med luft emellan för isoleringens skull. Numera monteras oftast teglet utan på en stomme av betong eller trä. 

Murade stenhus

Stenhus kan byggas genom att göra ytterväggen av byggblock i oorganiskt material. Material som används är bland annat lättklinker, lättbetong eller tegel. När man murar med block man fräsa spår för eldragningar med mera.

Även stenhus kan man bygga av färdiga väggelement av betong eller lättbetong, i vissa fall med injuten isolering. Betongelementen är såklart väldigt tunga och kräver leverans och montage med kran.

Dra VVS till utbyggnaden

10 jan 2019

När man bygger till en utbyggnad på hus måste Vatten, Ventilation och i vissa fall Sanitet följa med. VVS helt enkelt. Och det kan i många fall vara ett betydligt mer komplicerat kapitel än att sätta upp nya väggar, fönster och tak. Att bygga ut ett VVS-system kräver yrkeskunskap, även om det faktiskt är tillåtet att utföra många VVS-arbeten själv. Den som drar vatten och avlopp själv måste dock vara beredd på att stå utan ersättning från försäkringsbolaget om det skulle uppstå en läcka. Det är alltid bäst att kontakta en rörmokare när man planerar en utbyggnad, så att denne kan hjälpa till med planering och utbyggnad av VVS. Det är lika viktigt som att man anlitar en elektriker till elen.

Värmen måste också följa med till den nya husdelen

Ditt hus har antagligen ett vattenburet värmesystem med radiatorer, eller element som vi vanligen kallar dem. Detta system är oftast anpassat för att täcka den nuvarande bostadsytan och måste byggas ut med radiatorer  de nyare delarna av huskroppen. Att bygga ut och koppla flera radiatorer på ett befintligt system kan vara enkelt, men det kan också bli komplicerat där man måste öka kapaciteten från pannan. Här krävs verkligen att man kontaktar en rörmokare, annars riskerar man att få ett system som är dysfunktionellt och som påverkar hela husets värmeförsörjning negativt.

Det är naturligtvis inte bara att ringa vilken rörmokare som helst i Stockholm, utan du ska försöka hitta en rörmokare eller VVS-firma som specialiserat sig på större VVS-system och kan planera och utföra en sådan entreprenad. I Stockholm finns många hus och tillbyggnader är inte särskilt ovanliga, så chansen är stor att du kan hitta en rörmokare med kännedom om närområdet och om din typ av hus. En sökning på ”rörmokare Stockholm utbyggnad” och liknande ger många bra träffar.

Ventilationen måste ses över

Vid en tillbyggnad krävs också att man ser över ventilationen, och när bygge tär klart ska det utföras en ventilationskontroll av en behörig kontrollant. Även här är en rörmokare, eller VVS-tekniker som de också kallas, en nödvändighet. Att bygga ut ett ventilationssystem är inte heller det en enkel sak, och ett system kan behöva justeras både en och två gånger för att fungera optimalt.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, måste alltid utföras när man byggt om ett hus och förutsättningarna för ventilationen ändrats. Det är oerhört viktigt att man säkrar en god ventilation för att få en bra inomhusmiljö. I Stockholm tillbringar vi så mycket som 90% av tiden inomhus, och mycket av den tiden spenderas i vår hemmiljö. Att göra en utbyggnad utan att också justera ventilationssystemet kommer att försämra inomhusmiljön i huset.

Behöver avloppssystemet byggas ut?

Och så har vi den sista beståndsdelen i VVS, S:et som står för sanitet och i första hand handlar om tapp- och spillvatten. Om ni inte tänker bygga ett nytt badrum, kök eller toalett behöver ni inte göra något åt rördragningarna för vatten, men annars måste även detta system byggas ut. Även här bör ni anlita en rörmokare för jobbet, eftersom felaktigt dragna vattenledningar, som dessutom ofta går inne i väggar, kan orsaka riktigt stora skador vid en läcka.

Du kan läsa allt om VVS på hemsidan http://www.stockholmsrörmokare.se.

Starta eget som takläggare – var tydlig i kommunikationen

10 jan 2019

Jobbar du som taktakläggare? Det är inte ovanligt att man skaffar sig erfarenhet under ett antal år på en arbetsplats, för att sedan gå över till att starta eget. Det ger en mer frihet gällande tider och vilka arbeten man vill utföra, men det innebär även mycket ansvar.

Som anställd takläggare brukar man gå hem på eftermiddagen och släppa tankarna på jobbet helt. Som egenföretagare finns det ofta pappersarbete att ta tag i, och saker att ordna. Många gånger blir det alltså lite mer kvällsjobb. Å andra sidan kan man ha möjlighet att jobba färre timmar med samma inkomst, eftersom lönen brukar gå att påverka i positiv riktning. Det är också en avvägning man får göra – många väljer att jobba 07 - 16 som vanligt, syssla med kvällsjobb och spara och investera bolagets vinst.

Viktigt med kommunikationen

Något man behöver vara noggrann med som takläggare är kommunikationen. Av alla konsumentklagomål som sker, är det flest som riktas mot hantverk. Det effektivaste sättet att skydda sig mot detta är genom tydlig kommunikation och skriftliga avtal.

Inför ett arbete bör så mycket som möjligt fästas på papper. Det här är inte bara för din trygghet, utan även för kunden. Att få ned så mycket som möjligt skriftligt skapar förtroende. Framförallt är det något att titta på och luta sig tillbaka mot om en eventuell tvist skulle uppstå.

Glöm inte resekostnaden

När det gäller tydlighet är det bra att försöka tänka som kunden. Privatkonsumenter brukar ibland enbart räkna med timtaxa. Var noga med att ange kostnader som kan komma till. Är du baserad i Strängnäs, men kunden finns i Stockholm? Ja, då behöver du nog lägga på resekostnader för resan mellan Strängnäs och huvudstaden. Det här bör kunden känna till. Ange alla kostnader helt enkelt, så att det inte blir några överraskningar för den som beställt arbetet.

Vidare brukar kunder förvänta sig att du har den utrustning som krävs för arbetet, så länge du inte påtalar något annat. Behöver du hyra in en kran, container eller någonting annat över standardutrustningen, behöver kunden få kännedom om vad du har hyrt och hur mycket det har kostat.

Anpassa avtalet efter omständigheterna

Vidare är det bra att du anpassar avtalet efter omständigheterna. Finns det risk för snöstorm i Strängnäs, där taket ska läggas? I sådana fall kan det vara bra att få med någon form av friskrivningsklausul. Om en stor hagel- eller snöstorm väntar kan naturligtvis ditt arbete försenas. Om så sker, bör du inte hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om takläggare här.

← Äldre inlägg