Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Sida 2

Frågor och svar om badrumsrenoveringar

14 feb 2019

Är det dags för en badrumbadrumsrenovering? Många gånger är det ett projekt man gärna anlitar ett proffs för att göra. Trots allt är det en mycket viktig investering i bostaden. En lyckad renovering kan höja värdet på huset, medan en mindre lyckad renovering kan göra det rakt motsatta. I den här texten svarar vi på ett antal vanliga frågor och svar kring att göra en badrumsrenovering.

Hur lång tid det tar det?

Det här är en vanlig fråga, som givetvis är mycket svår att ge ett svar på. Hur lång tid din badrumsrenovering kommer att ta beror på förutsättningar, storlek och vad det är för typ av badrum som ska renoveras. Ska det installeras lyxiga material i ett hus i Danderyd, eller är det en gård på glesbygden som ska få sig ett lantligt badrum? Prata med den firma ni ska jobba med för att få svar på detta.

Vad kostar det?

Precis som frågan ovan är det här en vanlig fundering, som är svår att svara på. För att få en exakt prisuppgift behöver du kontakta en firma som kan ge dig en offert, anpassat efter dina förutsättningar och önskemål. Det kan dock vara bra att känna till vilka faktorer det finns som påverkar priset. Här är några exempel:

 • Konstruktion
 • Flytt av avlopp, WC eller golvbrunn.
 • Golvvärme.
 • Tvättmaskin.
 • Detaljer i plattsättningen.

En tumregel att förhålla sig till är ungefär 5 000 - 10 000 kronor i arbetskostnad per kvadratmeter, om det är en grundlig badrumsrenovering. Därutöver tillkommer materialkostnader. Arbetskostnaden kan variera kraftigt, beroende på ett antal faktorer. Till exempel brukar det vara dyrare i större städer än i mindre. Gör du en badrumsrenovering i Danderyd finns sannolikheten att hantverkarna tar ett något högre timpris, jämfört med om du gör det i till exempel Visby.

Hur funkar det med rotavdraget?

Rotavdraget gör att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden. Summan kvittar du mot din inbetalda skatt. Du behöver normalt inte göra någonting med hänsyn till detta. Istället skall hantverkaren inte debitera dig för den fulla arbetskostnaden, och begära resterande summa från Skatteverket. Statistik från myndigheten visar att stockholmskommuner, bland annat Danderyd, har de flitigaste brukarna av avdraget.

Hur kan man förbereda arbetet som kund?

Det finns inga direkta krav på att förbereda sig, men det kan underlätta processen i startskedet. Något som gör det enklare för hantverkarna att komma igång är en enkel skiss av hur badrummet ska se ut. Något annat som underlättar är om materialvalen redan är bestämda.

Bygg en ny villa

13 feb 2019

Funderar du på att bygga ett eget hus och undrar vilka olika hustyper som finns att välja på? Fler och fler väljer att bygga nytt hus istället för att köpa ett befintligt. Det är ofta vetskapen att man har ett eget hus att bo i där ingen annan bott tidigare som fäller avgörandet.

Hur går det till när man bygger ett nytt hus och vad ska man tänka på? Det finns i stort sett färdiga hus att köpa och ställa upp, men även hus som levereras med olika varianter av lösa moduler som man bygger ihop på tomten direkt efter transporten.

Kontakta hustillverkare eller ditt byggföretag med dina ideér och funderingar.

Här följer ett antal olika hustyper.

Hus i volymelement

I dessa hus använder man sig av moduler som man bygger klart i fabriken och sedan levereras till platsen där huset ska stå. Det enda som krävs vid leverans är att grunden är klar.

Sedan installeras vitvarorna och köket och garderober monteras ihop. Golvet läggs och lister spikas upp. Därefter installeras vitvarorna, köket och garderoberna monteras ihop. Golvet lägger man på plats därefter och alla lister spikas upp.

Ytterväggsmoduler av trä med mellanbjälklag

Många hustillverkare tillverkar ytterväggar i mellanbjälkslag i fabriken som sedan lövereras till husbygget. Där byggs sedan väggar, tak och inredning och allt resterande. 

Hus som byggsats

En del hustillverkare säljer allt material i ett paket med lösa delar, så kallade lösvirkeshus. Det kan man som privatperson bygga ihop det, eller självklart även anlita en hantverkare. 

Hus efter ritning

Har man kunskapen kan man rita ett trähus. Men det vanligaste är att man anlitar en skicklig arkitekt. Sedan får en kunnig och erfaren konstruktör ta fram konstruktionsritningar så att allt sker på ett korrekt sätt. Ventilation och värmesystem får rita in detta enligt gällande riktlinjer. Sedan byggs huset ihop i lösvirke av någon kunnig snickare.

Tegelhus

Tegelhus har byggt sedan 1800-talet och är fortfarande ett populärt material för husbyggande. Historiskt sätt byggde man hus med dubbla tegelväggar med luft emellan för isoleringens skull. Numera monteras oftast teglet utan på en stomme av betong eller trä. 

Murade stenhus

Stenhus kan byggas genom att göra ytterväggen av byggblock i oorganiskt material. Material som används är bland annat lättklinker, lättbetong eller tegel. När man murar med block man fräsa spår för eldragningar med mera.

Även stenhus kan man bygga av färdiga väggelement av betong eller lättbetong, i vissa fall med injuten isolering. Betongelementen är såklart väldigt tunga och kräver leverans och montage med kran.

Dra VVS till utbyggnaden

10 jan 2019

När man bygger till en utbyggnad på hus måste Vatten, Ventilation och i vissa fall Sanitet följa med. VVS helt enkelt. Och det kan i många fall vara ett betydligt mer komplicerat kapitel än att sätta upp nya väggar, fönster och tak. Att bygga ut ett VVS-system kräver yrkeskunskap, även om det faktiskt är tillåtet att utföra många VVS-arbeten själv. Den som drar vatten och avlopp själv måste dock vara beredd på att stå utan ersättning från försäkringsbolaget om det skulle uppstå en läcka. Det är alltid bäst att kontakta en rörmokare när man planerar en utbyggnad, så att denne kan hjälpa till med planering och utbyggnad av VVS. Det är lika viktigt som att man anlitar en elektriker till elen.

Värmen måste också följa med till den nya husdelen

Ditt hus har antagligen ett vattenburet värmesystem med radiatorer, eller element som vi vanligen kallar dem. Detta system är oftast anpassat för att täcka den nuvarande bostadsytan och måste byggas ut med radiatorer  de nyare delarna av huskroppen. Att bygga ut och koppla flera radiatorer på ett befintligt system kan vara enkelt, men det kan också bli komplicerat där man måste öka kapaciteten från pannan. Här krävs verkligen att man kontaktar en rörmokare, annars riskerar man att få ett system som är dysfunktionellt och som påverkar hela husets värmeförsörjning negativt.

Det är naturligtvis inte bara att ringa vilken rörmokare som helst i Stockholm, utan du ska försöka hitta en rörmokare eller VVS-firma som specialiserat sig på större VVS-system och kan planera och utföra en sådan entreprenad. I Stockholm finns många hus och tillbyggnader är inte särskilt ovanliga, så chansen är stor att du kan hitta en rörmokare med kännedom om närområdet och om din typ av hus. En sökning på ”rörmokare Stockholm utbyggnad” och liknande ger många bra träffar.

Ventilationen måste ses över

Vid en tillbyggnad krävs också att man ser över ventilationen, och när bygge tär klart ska det utföras en ventilationskontroll av en behörig kontrollant. Även här är en rörmokare, eller VVS-tekniker som de också kallas, en nödvändighet. Att bygga ut ett ventilationssystem är inte heller det en enkel sak, och ett system kan behöva justeras både en och två gånger för att fungera optimalt.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, måste alltid utföras när man byggt om ett hus och förutsättningarna för ventilationen ändrats. Det är oerhört viktigt att man säkrar en god ventilation för att få en bra inomhusmiljö. I Stockholm tillbringar vi så mycket som 90% av tiden inomhus, och mycket av den tiden spenderas i vår hemmiljö. Att göra en utbyggnad utan att också justera ventilationssystemet kommer att försämra inomhusmiljön i huset.

Behöver avloppssystemet byggas ut?

Och så har vi den sista beståndsdelen i VVS, S:et som står för sanitet och i första hand handlar om tapp- och spillvatten. Om ni inte tänker bygga ett nytt badrum, kök eller toalett behöver ni inte göra något åt rördragningarna för vatten, men annars måste även detta system byggas ut. Även här bör ni anlita en rörmokare för jobbet, eftersom felaktigt dragna vattenledningar, som dessutom ofta går inne i väggar, kan orsaka riktigt stora skador vid en läcka.

Du kan läsa allt om VVS på hemsidan http://www.stockholmsrörmokare.se.

Starta eget som takläggare – var tydlig i kommunikationen

10 jan 2019

Jobbar du som taktakläggare? Det är inte ovanligt att man skaffar sig erfarenhet under ett antal år på en arbetsplats, för att sedan gå över till att starta eget. Det ger en mer frihet gällande tider och vilka arbeten man vill utföra, men det innebär även mycket ansvar.

Som anställd takläggare brukar man gå hem på eftermiddagen och släppa tankarna på jobbet helt. Som egenföretagare finns det ofta pappersarbete att ta tag i, och saker att ordna. Många gånger blir det alltså lite mer kvällsjobb. Å andra sidan kan man ha möjlighet att jobba färre timmar med samma inkomst, eftersom lönen brukar gå att påverka i positiv riktning. Det är också en avvägning man får göra – många väljer att jobba 07 - 16 som vanligt, syssla med kvällsjobb och spara och investera bolagets vinst.

Viktigt med kommunikationen

Något man behöver vara noggrann med som takläggare är kommunikationen. Av alla konsumentklagomål som sker, är det flest som riktas mot hantverk. Det effektivaste sättet att skydda sig mot detta är genom tydlig kommunikation och skriftliga avtal.

Inför ett arbete bör så mycket som möjligt fästas på papper. Det här är inte bara för din trygghet, utan även för kunden. Att få ned så mycket som möjligt skriftligt skapar förtroende. Framförallt är det något att titta på och luta sig tillbaka mot om en eventuell tvist skulle uppstå.

Glöm inte resekostnaden

När det gäller tydlighet är det bra att försöka tänka som kunden. Privatkonsumenter brukar ibland enbart räkna med timtaxa. Var noga med att ange kostnader som kan komma till. Är du baserad i Strängnäs, men kunden finns i Stockholm? Ja, då behöver du nog lägga på resekostnader för resan mellan Strängnäs och huvudstaden. Det här bör kunden känna till. Ange alla kostnader helt enkelt, så att det inte blir några överraskningar för den som beställt arbetet.

Vidare brukar kunder förvänta sig att du har den utrustning som krävs för arbetet, så länge du inte påtalar något annat. Behöver du hyra in en kran, container eller någonting annat över standardutrustningen, behöver kunden få kännedom om vad du har hyrt och hur mycket det har kostat.

Anpassa avtalet efter omständigheterna

Vidare är det bra att du anpassar avtalet efter omständigheterna. Finns det risk för snöstorm i Strängnäs, där taket ska läggas? I sådana fall kan det vara bra att få med någon form av friskrivningsklausul. Om en stor hagel- eller snöstorm väntar kan naturligtvis ditt arbete försenas. Om så sker, bör du inte hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om takläggare här.

Byta fönster på gammalt hus - att tänka på

11 nov 2018

Fönstren är en väsentlig del av alla hus. När en arkitekt ritar ett hus lägger han eller hon mycket tid på fönstren, på att de ska få rätt dimensioner, att de ska sitta proportionerligt i fasaden, och självklart att de ska ha rätt utseende. Att byta fönster på ett hus låter sig alltså inte göras hur som helst om man anser att huset har ett estetiskt värde som bör bevaras. En del struntar i det och tänker bekvämlighet och komfort i första rummet, stil och tradition i andra. Men det kan vara bedrägligt att tänka så.

Gamla fönster av tätvuxet virke håller hög kvalitet

Gamla fönster håller ofta väldigt hög kvalitet. Framför allt gäller det fönster från tiden fram till 50-talet, då det fanns regler kring virket som användes. För fönstertillverkning fick endast väldigt tätvuxet virke användas, vilket gav extremt slitstarka och hållbara fönster som i princip kan renoveras hur många gånger som helst. Att ett fönster ser slitet ut är alltså inte ett tecken på att det är slut, det kan hålla många år till om det renoveras ordentligt.

Hus som är tillverkade mellan 60-talet och 90-talet har oftast fönster av sämre kvalitet. Många av dessa fönster är redan utbytta mot fönster av bättre kvalitet, men har du ett hus från, säg 70-talet, där fönstren läcker och drar, kan du vara ganska säker på att de behöver bytas ut.

Byta eller renovera?

Det går inte generellt att säga att fönster från ett visst år eller en viss typ av hus ska bytas eller renoveras, men du bör alltid undersöka ett fönster noggrant innan du bestämmer dig för att byta ut det, även om det ser väldigt slitet ut. Eftersom moderna fönster med energiglas ofta kräver kraftigare bågar är det lätt att ett fönsterbyte gör att fönstren ser klumpiga ut och påverkar husets värde negativt. Dessutom är de dyrt att byta fönster. Det är visserligen dyrt att renovera fönster också, framför allt om man vill sätta i en extra ruta för bättre isolering. En fönsterrenovering kan då kosta upp emot 10 000 kronor per fönster.

Många väljer en kompromiss, där man byter ut fönstren mot specialtillverkade energifönster för att bevara husets utseende. Långsiktigt kan det vara den bästa lösningen, men det blir så klart oerhört dyrt när man gör på det viset.

Hur vet man om fönstren behöver bytas ut?

Om man sticker en kniv i träet och det känns spänstigt och hårt, så kan man vara säker på att fönstret är i gott skick och inte behöver bytas ut. Om det däremot känns saggigt och mjukt är det dags att byta fönster. Det händer även på gamla fönster av god kvalitet och anledning är oftast att fönstren inte underhållits på rätt sätt, framför allt att man använt färg av dålig kvalitet eller att det gått för långt mellan renoveringarna.

Byta fönster själv eller anlita fönsterfirma?

Om du är händig och inte räds att ta i kan du byta fönster själv. Det finns många beskrivningar på nätet, och böcker på biblioteket, om hur man gör. Men tänk på att det är mycket jobb! Ett fönster brukar vara tillräckligt för de flesta, och vid fönsterbyte är det ju oftast flera fönster osm ska bytas ut. Ett sätt kan då vara att ta ett fönster i taget och vänta mellan varven. Det gör ju dock att fönsterbytet blir en långdragen process.

Anlitar du en fönsterfirma för jobbet går det fortare, och du kan dra av en del av arbetskostnaden via ROT. Du får dessutom ett professionellt utfört fönsterbyte. Var dock noga med att anlita en fönsterfirma som visar varsamhet och respekt för ditt gamla hus och kan hjälpa dig att göra en fönsterrenovering som i möjligaste mån syftar till att bevara husets originalutseende. Att anlita ett slarvigt och okunnigt företag för fönsterbyte är bara pengar i sjön. Läs istället om ett pålitligt hantverkarföretag som kan byta fönster åt dig.

Fyra saker att tänka på vid köp av en fastighet

5 nov 2018

För den som bedriverhus, fastighet fastighetsförvaltning så kan man kort säga att den kan drivas i tre faser, utveckling, förvaltning och avveckling. Om du är i utvecklingsfasen så kommer du att behöva investera i nya fastigheter och i den här texten ska vi kort gå igenom fyra saker att tänka på vid köp av er nästa fastighet.

Miljörisker

Om du till exempel bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm och ska köpa en hyresfastighet så är det klokt att se över eventuella miljörisker ordentligt. Även om det idag bara finns hyreslägenheter i fastigheten så kan det långt bak i tiden ha legat ett tvätteri eller en lackeringsfirma i källaren. Kom ihåg att undersöka vilka hyresgäster som funnits bakåt i tiden och var beredd på både en och annan överraskning.

Värdering

När man arbetar med fastighetsförvaltning så lär man sig att värdera fastigheter på en mer grundläggande nivå än många andra. De värderingar som en mäklare tar fram baserar sig i regel mest på historiska data, även för stora komersiella fastigheter. Även om mäklarens erfarenhet också spelar in så är värdet på en fastighet alltid en fråga om förhandling mellan två parter, köparen och säljaren.

Köpa med eller utan kontantinsats?

Det kan låta märkligt att en fastighet i Stockholm värderad till kanske 50 miljoner eller mer skulle kunna köpas utan kontantinsats när en bostadsrätt för fyra miljoner kräver minst 15% i insats. Men det är ganska vanligt att en del av insatsen kan läggas som revers vilket betyder att man lånar insatsen av säljaren. Lånet betalas sen av över ett antal år och ofta med hyresintäkterna som del i betalningen. På det här sättet skulle man kunna köpa en fastighet med klart lägre insats av eget kapital än vad de flesta tror.

Uthyrningsgraden

Om du har ett stort bestånd i din fastighetsförvaltning så vet du om att begreppet uthyrningsgrad är tämligen relativt. Om du har ett stort företag som hyr en hel fastighet som lagerlokal så kan uthyrningsgraden bli upp till 100%. Men om du däremot har många små hyresgäster som delar lokalen som förråd, verkstäder med mera så kommer du inte kunna nyttja ytan på samma sätt. En fastighet kan ha en ganska stor andel yta som icke uthyrbart eftersom det kommer behövas gångar mellan de olika förråden och annat som tar plats. Är uthyrningsgraden idag 60% så kanske det är ganska nära maximal uthyrning, allt beror på hur ytorna disponeras.

Alltså:

När du ska investera i en ny fastighet så kan det vara klokt att ta hänsyn till följande:

 • Miljörisker
 • Värdering
 • Kontantinsats eller revers?
 • Uthyrningsgraden

Teek Fastighetsförvaltning AB kan hjälpa till med mer råd när det handlar om att ta hand om fastigheter. 

 

 

 

 

 

När du behöver renovera fasaden i Stockholm

5 nov 2018

Är det dags att renovera fasaden på ditt hus? Är du osäker på när det är dags att renovera fasaden? Du kanske nyss har blivit ägare till det hus som du nu äger? Då kan vi tipsa om olika tillvägagångssätt när det kommer till att förnya och renovera fasaden till ditt hus.

Renovering av en träfasad

Om det är så att färgen inte har spruckit eller börjat flagna, behöver du troligtvis inte renovera din träfasad. Tycker du att färgen börjar blekna, kan du alltid prova att tvätta fasaden med algtvättmedel eller vanlig målartvätt. Om du efter det tycker att det vore roligare att måla den är det ingen dum idé att göra det när du ändå har målartvättat hela huset. 

Ser du att den gamla målarfärgen är dålig och börjar släppa från träet, kan du värma färgen med en värmepistol. Sedan är det bara att skrapa bort färgen. När det väl är borta bör du syna träpanelen om det finns några dåliga delar. Dessa bör bytas ut innan du målar om huset.

Renovering av en fasad av puts

Har du ett hus med en fasad av puts, går det mycket bra för en lekman att renovera fasaden. Har du fått sprickor på putsen bör du lägga på ny puts i sprickorna. Oftast uppstår psrickor på putsen därför att hus rör på sig och det gör de eftersom marken rör på sig. Vi är ofta omedvetna om att marken rör sig med jämna mellanrum här i Norden. Om putsen istället ramlar av, kanske i hela sjuk, då är risken stor för att du har drabbats av fuktskada i ditt hus. Då bör du ta kontakt med en professionellt byggfirma som kan komma och åtgärda fukten i ditt hus.

Renovering av en fasad med tegelstenar

Om du har många missfärgade tegelstenar på ditt hus, kanske det är dags att renovera fasaden. Du vet väl att du kan måla om teglet? Det gör stor skillnad för huset och du förnyar effektivt husets fasad på det sättet. Men innan man målar om teglet bör man alltid tvätta det ordentligt. Bara genom att tvätta en tegelfasad, får du ett otroligt ansiktslyft av ditt hus. När du väl har tvättat det ordentligt, bör du byta ut det tegel som är sönder. När du har gjort så är det sedan dags för en ommålning.

Byt ventiler och få ner värmekostnaderna

23 okt 2018

Vet du om du har bra ventiler hemma? Om du är osäker på den saken kan du anlita en ventilationsfirma som kommer och mäter koldioxidhalten hemma. en viktig indikator på dålig luft är om mätaren visar mer än 1000 ppm för då visar mätaren på att det inte är en tillräcklig ventilation. Då kan man behöva en ventilationsfirma i Stockholm, till exempel, som kommer och byter ut ventilerna. Har man en för stor halt av koldioxid i liften hemma, kan man få sämre hälsa; huvudvärk, allergier, eksem, dåsighet och trötthet. Det är inte bra för hälsan och man behöver nya och bättre ventiler.

Så går det till att byta ventiler

Känner du inte till någon bra ventialtionsfirma i Stockholm (till exempel) kan du börja med att googla "ventilationsfirma Stockhlolm" (om det är i Stockholm du behöver de nya ventilerna). Annars skriver du in din ort efter "ventilationsfirma". Sedan får du flera förslag av sökmotorn Google. Därefter kan du ta kontakt med dem och jämföra offerter och referenser. Anlita sedan den som ger dig bäst offert. 

Att byta ut ventiler, är inte särskilt svårt för en ventilationsfirma som är erfaren och har gjort det flera gånger. Det går på en dag, så har du nya och bättre ventiler hemma. Sedan är det bara att betala räkningen. Har du då sett till att ni har kommit överens om priset på de nya ventilerna, kommer sedan räkningen inte som en överraskning.

Installera ventiler med värmeåtervinning

När du väl låter installera nya ventiler, passa på att installera ventiler med värmeåtervinning. Då slipper du värma all den kalla luften som kommer in utifrån. Du sparar flera tusentals kronor på att investera i värmeåtervinnande ventiler. Bra ventiler är inte bara bra för människor, utan lika bra för hus och fastigheter. Det är även förebyggande på det sättet att man slipper fukt- och mögelskador. Ska vi ha täta och väl isolerade hus, gäller det att ha desto mer effektiva ventiler som ser till att syrerik luft kommer in utifrån.

Skaffar du dig ventiler med värmeåtervinning sparar du tusentals kronor på värmen som ventilerna ser till byts ut. Särskilt under vintern när det är kallt ute, sparar man pengar på att inomhusvärmen inte förloras ut med luften. Har man dessutom väl isolerade fönster och dörrar, krävs det ännu bättre ventiler för att de väl isolerade husen även ska ge syrerik luft inomhus. Läs mer här om en sådan ventilationsfirma i Stockholm på: http://www.ventilationsfirmastockholm.se.

Vad kostar det att få golven fina?

20 okt 2018

Solna: Räcker det med att dammsuga och moppa eller behövs golven till och med bytas? Vi har tittat extra på vilka tjänster och företag i Solna som kan anlitas när golven ska bli lite finare. Här är ett företag som är ett bra exempel på detta: golvslipningsolna.se.

Djuprengöring med efterbehandling

Att dammsuga och moppa golvet kan alla göra. Men när det kommer till djuprengöring behövs proffs. Ett par företag i Solna har valt att fokusera enbart på golvvård. Detta med allt från större sopmaskiner och skurmaskiner till olika ytbehandlingar.

Genom att använda specialanpassade maskiner kan fläckar och missfärgningar tas bort utan att man behöver göra någon påverkan på själva golvet.

Golvslipning

Räcker det inte med en städning eller grovrengöring är nästa steg att göra en golvslipning. Detta kan genomföras på trä, betong och stengolv och skapar ett liknande resultat. Golvslipning innebär att repor slips ner, missfärgningar slipas bort och att hela golvet därmed få en ny yta.

Om inte golvet är i extremt dåligt skick så är golvslipning det bästa alternativet då det ofta är billigare än att byta ut golvet. Vill man hålla nere priset kan man hyra maskiner för golvslipning. För bäst resultat, och minst arbetsinsats, kan ett företag anlitas.

Bor du i Solna kan du hitta flera lokala företag som erbjuder dessa tjänster. Samtidigt behöver du inte enbart leta lokalt då de flesta större företag i Stockholm erbjuder sina tjänster över större delarna av Stockholm.

Priset? Från ca 200 kr per kvadratmeter och uppåt. Det som främst avgör priset är vilket efterbehandling som önskas på golvet.

Nytt golv

Är golvet så dåligt att ni behöver byta ut det helt och hållet? Utbudet av golv är stort och kan köpas i allt från byggvaruhus som stormarknader. Detta inte minst när det är enklare golv. Men att man får vad man betalar för stämmer mycket väl och när det kommer till golv med högre kvalité är det framförallt speciella golvföretag som man kan vända sig till.

Även här kan man hålla nere kostnaden genom att lägga det själv. Är det plastmatta eller klickgolv är det relativt enkelt. Men det beror inte bara på vilket golv som ska läggas utan även hur golvet ser ut. Är det höjdskillnader eller få raka linjer kan läggningen ta mycket lång tid. Då bör istället golvläggare anlitas. Även här kan man hitta ett par lokala företag.

Priset? Det går att köpa golv från under hundra kronor per kvadratmeter. Men det går även att lägga närmare 1000 kr per kvadratmeter. Delvis handlar det om material men även delvis om märke och design.

 

 

Är det dyrt med trädfällning?

9 okt 2018

För den som bor i hus octrädfällningh har en stor tomt så finns det ofta gamla träd på tomten. Om huset ligger i ett område med mycket skog eller i ett gammalt sommarstugeområde som exempelvis på Värmdö utanför Stockholm så kan det dessutom finnas riktigt stora träd. Är det då dyrt att ta hjälp med trädfällning? Här kommer några saker som man bör tänka på:

Vad kostar det att göra jobbet själv?

För den som vill hålla en låg budget och tänker fälla trädet själv så är risken att det blir en dyrköpt erfarenhet. För att fälla ett träd så behövs en hel del utrustning, motorsåg, skyddsutrustning och spännband med mera som ska styra trädet åt rätt håll när det faller. Bor du i ett glesbyggt område som i en villa med stor tomt ute på Värmdö så kanske riskerna att fälla trädet på ett annat hus inte är så stora.

Vid större trädfällningar så råder vi alltid privatpersoner att anlita ett riktigt proffs, som lindstradfallning.se/, en lokal Värmdöfirma med stor erfarenhet av detta arbete. 

Hur blir du av med trädet?

När trädet väl ligger på marken så är vare sig arbetet slut eller alla kostnaderna tagna. Du behöver kapa upp trädet i lämpliga bitar för att forsla iväg det. Trä väger mer än många tror så de lämpliga bitarna blir ofta väldigt små och sågarbetet stort. Om du inte har en egen spis att elda i så behöver du dessutom göra dig av med materialet. Hyra släp och forsla veden är en insats som även det kostar pengar.

Vad är riskerna med att göra jobbet själv?

Det finns såklart uppenbara risker med trädfällning i egen regi. Om du inte sågar av trädet i rätt vinkel så kan det falla ner över din fastighet. Om du inte har vidtagit säkerhetsavstånd så kan trädet falla på dig eller någon i din familj. För den som inte har en vana med motorsåg så kan man skada sig ordentligt med den.

Rutavdrag

För den som väljer att ta hjälp med trädfällning så gäller rutavdrag från 1:a augusti 2016. Om det rör sig om ett träd på en privatägd fastighet så får du halva arbetskostnaden i avdrag. Det betyder att om du äger en industrifastighet ute på Värmdö där du har kontot och lager för företaget så får du inte avdrag för att få hjälp att fälla träd på marken. Om du däremot bor där och äger tomten och huset privat så gäller rut-avdraget. Oavsett vad kostnaden blir per träd att anlita någon så behöver notan landa på dubbla kostnaden för att du gör allt själv, för att det inte ska vara lönsamt. Med andra ord så kan man förvänta sig att allt fler hemmasnickare lämnar trädfällningen till proffsen och ger sig på andra saker själva.

Kosta på golvet i din utbyggnad

30 sep 2018

Bygger man ut så handlar det om att hitta en balans mellan att skapa trivsel och att välja material som inte spräcker budgeten; något som blivit allt lättare i och med att utbudet kommit att öka. Där man förr hade ett begränsat urval kan man idag välja material av alla olika slag och från väldigt många olika producenter/återförsäljare. Det gör att man kan köpa kvalitet på ett helt annat sätt och till ett betydligt rimligare pris.

Därmed dock inte sagt att man som husägare ska negligera det faktum att god kvalitet fortfarande kostar pengar och att material av sämre kvalitet ofta bär en avsevärt mycket lägre kostnad. Det har bara blivit lättare att hitta finare material till en mer rimlig kostnad.

Grundfrågan är densamma som den alltid har varit: hur mycket är jag beredd att betala för att få material som håller över en längre tid? Vi skulle säga att ungefär hälften av alla hemmabyggare fortfarande gör fel i detta och att felet i fråga handlar om att man tänker här och nu- snarare än att se sin utbyggnad ur ett lite längre perspektiv. Låt oss ge ett typiskt exempel som får förklara våra tankegångar.

Ett massivt trägolv går att slipa om i framtiden

Du har byggt ut ditt hus med 15 kvm och planerar att använda den nybyggda ytan som ett extra sovrum. Att du valt att hålla dig just till dessa 15 kvm är ingen slump - i och med det så kan du kalla utbyggnaden för ett väggfast attefallshus och därmed så slipper du bygglov och onödig byråkrati. Bra val!

Sämre val gör du dock då det kommer till din inredning. Av ren snålhet så börjar du nämligen rucka på dina principer och inte minst gäller det golvet. Det golv du väljer hittar du på en större bygghandel och det är ett golv som du dels kan lägga in själv, som dels är av laminat och som dels - avgörande i frågan: kostar 29 kr/kvm. Priset är definitivt avgörande för dig. Du lägger in ditt golv och visst ser det vackert ut.

Frågan är bara hur länge skönheten består? Det som kommer att ske är att golvet nöts ut, att sprickor uppstår, att det sätter sig och börjar luta samt att tyngden från exempelvis sängen gör att golvet blir gropigt. Efter några år så är golvet i fråga så pass nött, livlöst och tråkigt att det måste bytas. En golvslipning då? En sådan är tyvärr inte möjligt att genomföra på ett laminatgolv.

Det är just den saken som är vår grundtes gällande val av golv. Se till att välja ett golv som går att fräscha upp genom en golvslipning och du får i och med detta också ett golv som på ett bättre sätt klarar av betten från tidens tand.

Golvslipning - ett enkelt sätt att få ett nytt golv

Hade du valt att gå upp lite i pris och exempelvis tagit hjälp av en golvläggare med att lägga in en parkett till din utbyggnad i Stockholm så hade också dina framtida kostnader blivit lägre. En parkett är möjlig att rädda genom en golvslipning och det är något som man kan - ska! - väva in i sin ekonomiska ekvation. Räkna på hur pass mycket ett framtida underhåll kommer att kosta och du ser att det ofta lönas sig att köpa lite dyrare material direkt (återigen - numera finns det ett större urval) och slippa byta ut allt som går sönder.

Just en golvslipning är ett tydligt exempel på hur man kan öka livslängden på ett golv och om man jämför priset för att slipa om ett golv med att köpa ett helt nytt var femte år så skiljer det extremt mycket i pris. Och, det är inte till fördel för det senare alternativet. Kolla in en prislista för golvslipning här.

Dessutom - och detta är lite unikt för just golvslipning: det blir vackrare än ett nytt golv. En golvslipning förädlar det befintliga materialet. Ett trägolv som hunnit “sätta sig” är vackert av naturen och kan man bara slipa bort det översta - nötta - lagret så tar man fram den inneboende skönheten igen. Till ett väldigt, väldigt bra pris dessutom. En golvslipning i exempelvis Stockholm är allt annat än dyrt.

Förvandla din grill till en pizzaugn

16 sep 2018

Älskar du nybakad pizza men har ingen egen pizzaugn hemma? Tycker du det är för dyrt att gjuta en pizzaugn i trädgården eller att det blir för trångt med både grill och stenugn? Lösningen är att köpa en ”portabel pizzaugn”. Ett tillbehör som kan användas på de flesta grillar.

Det som kännetecknar en pizzaugn är att ugnen är byggd av sten och är mycket tät. På detta sätt skapas möjligheten att skapa mycket höga temperaturer vilket krävs för grädda en pizza på ett korrekt sätt.

Pizzaugnar (eller stenugnar) kan gjutas och vara ett snyggt inslag i trädgården. Men de tar ganska stor plats. Är det framförallt den speciella pizzasmaken du är ute efter och inte nödvändigtvis behöver ha ”pizzakänslan” när du gräddar pizzan kan istället ett pizzatillbehör köpas till grillen.

Dessa tillbehör ser ut som en mindre låda som sedan läggs på grillen. Det spelar ingen roll vilken värmekälla det är vilket gör att den passar lika bra till en gasolgrill som till en kolgrill. Lådan, och luften i lådan, värms sakta upp vilket gör att det efter ett tag blir en mindre version av en pizzaugn. Det blir i alla fall samma effekt som att grädda pizzan i en klassisk pizzaugn.

Vissa av dessa lådor klarar av att hantera värme på upp till 400 grader och många har en termometer som gör att man lätt kan se hur varmt det är i ”ugnen” och när det därmed är dags att lägga in pizzan.

Lådorna finns i något olika storlekar beroende på hur stora pizzor som önskas gräddas. Det går självklart även att grädda annat i ugnen än bara pizza. Prova gärna med grönsaker eller köttbitar och njuta av den karaktäristiska stenugnssmaken.

Ett billigt alternativ

Dessa lådor finns i handeln för drygt 1000 kr, något beroende på märke och storlek. Har man inte en grill sedan tidigare går det att köpa en enkel klotgrill för ett par hundra kronor. På så vis har man byggt en pizzaugn för under 1500 kr.

Alternativet är att köpa en komplett pizzaugn. Dessa kostar olika mycket beroende på om det ska vara en modell som ska stå utomhus eller inomhus. Självklart spelar även storlek, modell och funktioner in i prisläget. Det finns även de som går på el och mer liknar ett stort våffeljärn. Många anser däremot att smaken och konsistensen inte alls är i närheten vad man får om man grillar i en riktig stenugn.

På https://hikki.se/ kan du läsa mer om pizzaugnar och relaterad produkter.

Hur du kan snygga till ett vardagsrum

11 sep 2018

När man pratar om trägolvatt renovera så är det i första hand kök och badrum så brukar va de stora projekten. Dels är det stora investeringar men det är också där man kan göra som mest skillnad tycker många. När det kommer till de mer allmänna ytorna i huset så brukar man i första hand tänka på möbleringen som ett sätt att förnya. Här ska vi gå igenom hur man kan göra för att renovera ett vardagsrum på ett bra sätt. Vi använder oss av en villa i Täby som exempel. Några bra sätt att renovera ett vardagsrum är genom att:

 • Tapetsera

 • Golvslipning

 • Öppna upp ytor

 • Runda pelare

Tapetsera

Det vanligaste sättet att ge en gammal 60- eller 70-talsvilla i Täby ett lyft i vardagsrummet är genom att tapetsera om. Kanske har man de där blommiga och färgstarka tapeterna kvar sen 20 år tillbaka i tiden och vill lyfta med något ljust och minimalistiskt. I vissa fall kanske man till och med har panel i furu kvar på väggarna som både är mörkt och känns instängt och gammaldags.

Vitt och rå betong

Att riva de gamla tapeterna, måla vitt, sätta en fototapet på en vägg och kanske lämna en vägg med enbart rå betong framme kan vara ett sätt att lyfta fram det stilrena och rustika i en gammal villa.

Golvslipning

För den som har en gammal fiskbensparkett så kan en golvslipning vara på sin plats för att få fram några ljusa toner och väcka liv i golvet igen. Golvet är en av de största ytorna i hela huset och att ge det lite kärlek och omsorg kan göra mycket för inomhusmiljön.

Öppna upp ytor

Innan ni kör igång med golvslipning så kan det vara klokt att gå igenom planlösningen ett extra varv. Om ni är säkra på hur arbetet ska gå till, anlita en firma som klarar jobbet: golvslipningtäby.nu. Många gamla villor är fulla med väggar, små rum, små kök och stängt mellan kök och vardagsrum var vad som gällde på den tiden. Att riva en vägg kan vara ett bra sätt att lufta upp, släppa in ljus och skapa en modern känsla. Slipa golvet efter att väggen är riven eftersom den lilla golvytan som väggen har stått på också behöver tas om hand. Ni vill inte riva en vägg för att sen få leva med ränder i golvet under lång tid framöver.

Runda pelare

Ibland när man ska riva en vägg för att få in ljus så behöver man ge sig på bärande väggar. I de fallen så går det självfallet inte att ta bort hela väggen utan ett valv kan behöva byggas eller en pelare lämnas kvar. För att göra rummet lite mer nydanande så kan ni välja att göra pelaren rund istället för fyrkantig. En liten korrigering som ändå ger en stor skillnad på helhetsintrycket.

Ska du bygga ut huset?

6 sep 2018

Att bygga ut huset har blivit allt vanligare. Dels så förklaras detta av Rot-avdraget där man som privatperson kan anlita rena yrkesmän och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet - detta med ett personligt, årligt tak på 50.000 kronor. En annan bidragande orsak handlar om Attefallshuset. Denna byggnadstyp såg dagens ljus med en tanke om att lindra det djupa sår som stavas bostadskrisen, vilket den också - till viss del - har gjort.

Du kan bygga ett Attefallshus som en komplementbostad och dra in VVS, elektricitet, skapa god förvaring och därefter hyra ut byggnaden till någon som behöver det. Det är väl inget märkvärdigt med det och ingen skillnad mot andra tillbyggnader? Jo, en skillnad finns: Attefallshuset kräver inget bygglov.

Allt som behövs är att man följer de mått som gäller -. 25 kvm area och 4 meter från mark till nock - och att man anmäler- och inväntar ett startbesked från Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör. Sedan är det bara att bygga. Attefallshuset går även att bygga på den befintliga bostaden och således för din egen bekvämlighet som husägare.

Äger du ett hus i Malmö så kan du alltså bygga ut - utan ett bygglov. Dock: är det en väggfast tillbyggnad så kommer det att krävas att du använder andra mått - maximalt 15 kvm och gällande takhöjden så får denna ej överstiga husets höjd.

VVS är viktigt vid tillbyggnad

Frid och fröjd alltså; att bygga ut utan något bygglov ger stora friheter och möjligheter. Ja, men man bör ta i beaktning att en tillbyggnad förändrar husets karaktär och således även hur inomhusmiljön blir. Det är därför viktigt att man tar frågan om VVS - särskilt ventilation- på allvar samt att man ser över isolering. Det senare för att undvika energi- och värmeläckage.

Gällande VVS så väljer många att bygga ut och få ett större badrum. Av förklarliga skäl så blir då VVS viktigt, men även om det handlar om ett extra sovrum så ska frågan tas på allvar. Om du bygger ut och skapar ett extra sovrum - hur påverkas ventilationen i övriga huset, finns det god ventilation i det nybyggda rummet och kan man på något sätt optimera hela systemet?

Ett företag inom VVS bör därför genomföra en noggrann undersökning och gärna vara med redan under planeringsstadiet. Det är en rejäl investering som kommer att skapa en bättre inomhusmiljö som även omfattar den nybyggda delen av huset i Malmö.

Att välja grund för tillbyggnad

21 aug 2018

För den som ska bygga ut är valet av husgrund en mycket viktig del. Vad man bör välja beror helt på husets och markens förutsättningar. Som helhet är en tillbyggnad något som kan löna sig rejält, förutsatt att det görs på ett bra sätt. Även om det främsta syftet kanske inte direkt är att öka fastighetens värde, är det fortfarande något de flesta tar hänsyn till om man vet med sig att huset kommer att säljas någon gång. 

En tillbyggnad bör nämligen göras på ”rätt” sätt om värdet ska behållas eller öka. Många menar att det finns två sätt att göra detta på: Antingen gör man det tydligt att tillbyggnaden är ny och låter den kontrastera rejält, så att man ser vad som är det ursprungliga, och vad som är nytt. Ett annat alternativ är att göra så att tillbyggnaden smälter ihop fint med de övriga delarna av huset. 

Grunder att välja mellan

Bland grundbyggare finns en del olika åsikter om vad som verkligen är bäst. Sanningen är nog att det helt enkelt kokar ner till hustyp och markförhållanden. Ligger ditt hus i en klippig miljö i Stockholm? Eller på en platt slätt ute på glesbygden? Valet av husgrund avgörs främst av faktorer som dessa. Dessa har du att välja mellan: 

 • Platta på mark
 • Krypgrund
 • Plintgrund
 • Källargrund
 • Hybrid grund

Priserna

Givetvis är priserna en faktor man alltid tar hänsyn till. Det som normalt är billigast är plintgrunden, men många nöjer sig inte med den för ett året-runt-boende. Har du en fristående villa i till exempel Stockholm har du säkerligen krypgrund, hybridgrund eller platta på mark. Om du förutom villan i Stockholm även har ett landställe ute på glesbygden, är det mer sannolikt att en plintgrund finns på det huset. 

För den som ska bo året runt i huset är krypgrunden ofta ett mycket prisvärt val. Det ger ungefär en lika bra standard som platta på mark eller källargrund, men till ett pris som är närmare plintgrunden än någonting annat. 

Plintgrund ibland både bäst och billigast

I vissa fall är plintgrund faktiskt både bäst och billigast. Eller bäst och bäst, det kan åtminstone lämpa sig mycket bra på bergiga grunder, eftersom sprängning både innebär stora kostnader och stora mängder nedlagt arbete. 

Om grunden inte är bergig har man ofta problemet att man vill säkra att man inte får en grund som sätter sig (främst till följd av tjällyftning). Därför vill man gärna gräva ur plintgroparna ända ner till ett djup som är tjälfritt. I många projekt krävs rätt många plintar, varför arbetet med det här kan komma att bli mycket omfattande. 

Mer nedlagd tid innebär också större kostnader om man har hantverkare, vilket gör att summorna snabbt kan sticka iväg. Så även om plintar är billigare, innebär det också mer arbete. Skillnaden märks som sagt vid berggrunder (vilket det finns relativt mycket av i till exempel Stockholm), då plintar normalt blir ett mycket bra alternativ. Läs mer om tillbyggnader på: http://veroldbygg.se.

← Äldre inlägg