Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Hur går man tillväga när man ska bygga fritidshus?

8 jan 2020

Vad krävs, ekonomiskt och praktiskt, när jag ska bygga fritidshus? Vad för olika alternativ och material kan jag välja? Vilka tillstånd behövs? Här får du svar!

För många människor är det en dröm att få möjlighet att bygga fritidshus. Bor du i lägenhet inne i en stad så ser du det troligen som en chans att få kalla en plätt mark din egen. Att sitta på förstutrappan med morgonkaffet och fortfarande ändå vara hemma hos dig själv, så att säga. Även den som bor i villa uppskattar ofta att äga ett fritidshus i en annan miljö. Ett enklare boende på lämpligt avstånd hemifrån. Ett andra hem, kanske till och med ännu kärare. Är du i den lyckliga positionen att ha köpt en tomt? Gratulerar! Nu är det bara resten kvar.

Vad händer efter tomtköpet?

Troligen har du redan vid tomtköp planerat för att bygga fritidshus. Men har du inte ordnat det formella så behöver du först ansöka om bygglov. Du kan inte bygga ett fritidshus som exempelvis ett attefallshus eller friggebod på en tomt utan huvudbyggnad. Ett byggnadslov kostar olika beroende på husets storlek. Kraven för bygglov är liknande som för en nybyggd villa för permanentboende. Men det finns några undantag. Brandsäkerhet och hygien varken kan eller vill du förbise. Men det krävs inte handikappanpassning eller deklaration av energiprestanda. Sedan är det utformningen - storlek och standard. Var på tomten du vill att huset ska stå, och vilken komfort du vill ha. Ska där finnas rinnande vatten, fast avlopp, värme och elektricitet? Alla dessa punkter påverkar givetvis din kostnad.

Alternativ för byggnaden

För själva byggnaden finns också olika alternativ att ta ställning till. Vi börjar med grunden. En enkel lösning är en plintgrund. Om markförhållanden tillåter kan också en uteluftsventilerad krypgrund vara ett bra alternativ. En markplatta är också en klassisk och lämplig grund, om än mer kostsam med tanke på arbetet som behöver utföras. Själva husbygget kan ordnas med tre huvudalternativ. Ett mycket enkelt och smidigt men kostsamt sätt är att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus. Då får du ett färdigt hus som bara är att flytta in i, efter markarbeten. Alternativ två är en byggsats. Då är delarna färdigsågade och du sätter själv ihop dem. Du behöver komplettera med att behandla träet, med taktäckning, isolering och fast inredning. Det tredje alternativet heter lösvirke. Mest arbete men kanske också roligast. Då hittar du eget virke och bygger efter eget huvud.

Hur länge håller solpaneler?

14 okt 2019

Hur länge håller solpaneler och är det en investering som är värd att ta? Solpaneler och solceller är den nya tidens lösningar och det handlar om att ta tillvara på den energi som solen alstrar och därigenom också få klimatsmart uppvärmning och energi till hemmet.

Idag - med tanke på det överhängande klimathotet - så är frågan mer aktuell än någonsin. Fler vill veta mer om både solpaneler och om solceller. Vi ska titta närmare på detta och försöka räta ut en del frågetecken.

Skillnaden mellan solpaneler och solceller ligger i hur de används. Både sätts upp på taket och båda ser ungefär likadana ut. Syftet - både gällande placering och funktion - är att fånga upp så mycket av solens energi som möjligt. Gällande solceller så handlar det emellertid om att använda den samlade energin till att bli självförsörjande och en egen producent av el.

Via solceller så fångas energin upp och förs vidare till moduler där den omvandlas till likström. Efter detta så sker ytterligare en omvandling - från lik- till växelström - och detta i en växelriktare. Den växelström som kommer fram kan sedan användas till att förse bostaden med el - överskottet går sedan att sälja vidare. Så ser processen ut vid solceller.

Så fungerar solpaneler

Solpaneler å sin sida handlar om att komplettera ett befintligt system. Har man exempelvis ett hus med direktverkande el eller med luftvärmepump så kan solpaneler installeras i syfte att fylla ett större behov av varmvatten. Inte sällan så kan man numera se att solpaneler installeras i syfte att värma upp exempelvis en pool. Det handlar då om ett billigt sätt att möjliggöra bad under en längre tid.

Solpanelerna fångar upp solens energi och för den vidare till en vattenberedare; väl där så skapas ett kretslopp som hela tiden förser beredaren med varmt vatten. På samma sätt som vid en värmepump så finns en värmebärarvätska i solpanelerna: det är den som möjliggör förflyttningen.

solpaneler

Så länge håller solpaneler

Vi ska direkt säga att det handlar om relativt ny teknik både vad gäller solpaneler och solceller. Det gör att det är svårt att sia om- och spekulera i livslängd. Man kan emellertid säga att det kan handla om minst 25 år. Detta baserar vi på en svensk undersökning som visade att solceller som sattes upp för 25 år sedan fortfarande fungera. De som inte fungerade - som producerande mindre energi - gjorde detta som en följd av ett fabriksfel. Det fabriksfelet är något som idag undersöks innan solcellerna säljs vidare.

Således kan man räkna med att livslängden ligger på minst 25 år. Givet dock vilket märke man väljer - det finns all anledning att undersöka innan man bestämmer sig och då gärna sikta på de lite mer välkända, större aktörerna på marknaden. Certifiering - IEC61215 - är också något att eftersöka. Likaså är det en fördel att jämföra garantin innan man bestämmer sig.

Husets karaktär kommer att förändras

Även det rent estetiska kan läggas in i vågskålen. Ditt hus kommer att skifta karaktär i och med att du väljer att installera solceller eller solpaneler. Det bör du vara medveten om. Ser man till exempelvis Monokristallina solceller så har dessa en mer diskret framtoning som ligger åt det mörkare, svarta hållet. Dessa brukar smälta in bättre än de Polykristallina solcellerna som har en blåskimrande ton.

Allt du behöver veta om konstruktionsritningar

1 okt 2019

När man bygger om eller bygger nytt är det givetvis viktigt med ritningar för att få en bra grund och stabilitet i bygget. Det finns flera olika varianter och konstruktionsritningar är en av dessa. Dom visar helt enkelt hur konstruktionen är uppbyggd och har en avgörande roll när det är dags för både större och mindre projekt. 

Vad är det? 

Konstruktionsritningar, eller K-ritningar som dom ofta förkortas, visar husets uppbyggnad på detaljnivå. Även väldigt små detaljer som skruvar och bultar finns med, tillsammans med andra byggkomponenter och dess dimensioner. Har man till exempel inte rätt dimensioner när det gäller balkar, väggar och andra viktiga komponenter kan det få förödande konsekvenser för både byggnad och människa. 

När behövs dom? 

Ska man göra en till- eller ombyggnation behöver man den här typen av ritningar för dom nya byggnadsdelarna. Man behöver alltså inte ta fram nya ritningar för hela byggnaden som man gör om man bygger ett nytt hus, garage eller mindre byggnader helt från grunden. I dessa fall ska ritningarna vara omfattande och uppfylla vissa krav. Dom lämnas i bygglovsansökan och kan även användas i samband med att man tar offerter från olika byggföretag. 

Vilka krav finns? 

Alla konstruktionsritningar måste vara upprättade efter Boverkets regler. Dom ställer krav på bland annat beständighet, bärförmåga och stadga. Det är också ett krav att ritningarna uppförs av en fackman eftersom dom fyller en avgörande funktion för byggets säkerhet. Små fel kan få stora konsekvenser och det är många delar man behöver ta hänsyn till när man tar fram den här typen av ritningar. 

Hur mycket kostar det? 

Att ta fram korrekta konstruktionsritningar är ett omfattande arbete som tar många timmar att genomföra. Varje projekt när det kommer till tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnation är unika och det är svårt att säga ett exakt pris. Det är dock dyrare än vanliga arkitektritningar och man får räkna med alltifrån 8000 – 40 000 för att ta fram K-ritningar för en ny villa. För en tillbyggnad ligger priset runt ca 8000 – 25 000 och för mindre projekt som altaner kan man räkna någonstans kring 6000 – 12 000 kronor. 

Hur lång tid tar ritningarna att ta fram? 

Precis som att varje projekt är unikt så är även dom tillhörande ritningarna det. Detta innebär att tiden kan variera. Ritningarna är avancerade och för stora projekt kan det ta upp till fyra veckor innan allt är färdigt. För mindre byggnationer kan man räkna med drygt en till två veckor. Självklart kan det också bero på om den man anlitar för att ta fram dom har andra projekt att färdigställa innan han eller hon kan påbörja arbetet med nästa. 

K-ritningar är minst sagt viktiga för alla typer av byggnader och utan dessa skulle det finnas stora risker för skador, eller i värsta fall att allt rasar samman. Beräkningarna är noggrant utförda av fackmän och gör att man kan känna sig trygg när huset, garaget eller altanen står färdig.

Kan jag installera en braskamin på egen hand?

25 sep 2019

Kan jag installera en braskamin i Stockholm på egen hand? Den frågan ställs ofta i samband med att man blivit nybliven husägare. Elden har en lockelse, dels så ger den värme, dels så adderar den en mysfaktor och dels så är det vackert att ha en levande eld i vardagsrummet. Något som ofta innebär att man investerar i en braskamin. Frågan är om man måste ta professionell hjälp för att få börja använda denna?

Eld har alltid stått för trygghet och skydd. Sedan urminnes tider så har vi människor sökt oss till eldstäder i syfte att känna oss trygga. Idag kanske vi inte behöver elden på samma sätt och i syfte att skrämma bort vilda djur; men visst är det väl ändå så att den ger oss trygghet och kanske framförallt harmoni?

Idag behöver vi små oaser i hemmet dit vi kan söka oss för att varva ner. Vi stressar i vardagen, vi stressar på jobbet och många upplever en ökad press i allmänhet. Att kunna sätta sig ned, lägga bort mobilen och bara vara är något som ger ett ökat lugn. Det behövs och där är en braskamin ett ultimat verktyg.

Dessutom fyller en braskamin även en ekonomisk funktion. Du kan få ner dina värmekostnader ganska rejält – i synnerhet om du har en el- eller oljedriven värmekälla; detta med tanke på priserna. En braskamin är dessutom en trygghet sett till vad som kan hända vid ett oväder där strömmen slås ut. Där kan du i lugn och ro ladda din braskamin och även fortsatt få värme inomhus.

braskamin

Du kan sköta installationen på egen hand

Fördelarna med en braskamin har många upptäckt och det lär även bli fler. Inte minst om man ser till det faktum att man kan installera en braskamin utan professionell hjälp. För, en installation av en braskamin kräver ingen sotare – det enda som krävs är tid och lite händighet. Vi visar hur du går tillväga.

Så installerar du en braskamin

Naturligtvis så beror det på vilken typ av braskamin du köpt också. Installationer skiljer sig beroende på modell och storlek. Därför är det viktigt att du läser bruksanvisningen noga innan du sätter igång. I vårt exempel utgår vi från en braskamin som saknar en befintlig rökutgång och där man således även måste montera en ny skorsten:

 1. Välj placering: Det första steget är att hitta rätt placering. Först och främst så är din bostad avgörande här. Om du har en lättare braskamin så kan de stå i stort sett var som helst - men var noga med att det tilltänkta schaktet för skorstenen inte går igenom exempelvis en vattenledning. En tyngre braskamin kan kräva en förstärkning av bjälklaget. Kolla gärna detta med en konstruktör eller en snickare innan. Optimal placering är mitt i huset. Den ska stå så centralt som möjligt - detta för att fördela en jämn och skön värme som når samtliga rum.
 2. Gör hål. När placeringen är vald så är det dags för håltagning. Det gör du enligt följande: börja med att räkna ut var kaminen mittpunkt är och loda därefter upp till taket med från just den punkten. Använd en penna för att markera och ta sedan ett extra långt borrstål för att kunna borra dig igenom bjälklaget och vidare till nästa våning.
 3. En helmantlad skorsten är den bästa lösningen. Detta då en sådan går att montera direkt på ett brännbart material och där isoleringen redan är befintlig. Dessa är dyrare, men de underlättar definitivt i samband med installationen. Med det sagt så fortsätter vi och nu ska du rita upp skorstenens diameter på taket och på golvet på våningen ovanför. Använd sedan en sticksåg för att såga ut hålet. Även en tigersåg kan fungera, men en sticksåg är enklare att arbeta med.
 4. Montera! Då hålet är färdigsågat så ställer du braskaminen på plats. Det du ska vara noggrann med är att se till att skorstenen blir absolut rak och att kaminen hamnar på den plats du mätt ut. Ta gärna hjälp här då det kan vara lite tungt att jobba ensam.
 5. Sätt ut skydd. En braskamin måste även ha skydd. En gnista kan skapa en brand och därför måste du också se till att gnistskydd och plåtar bör finnas. Vissa kaminer kräver att plåtar läggs ut under, i så fall bör detta steg göras innan föregående.
 6. Följ reglerna. Det finns regler som visar hur långt ifrån väggen en braskamin får stå. Hur långt beror på vilken typ av vägg det handlar om. En grundregel är minst 500 mm och om detta avstånd blir svårt att få till så kan man även montera en plåt över väggen. Här bör man dock ta hjälp av en sotare för vidare vägledning. Se även till att montera en plåtstos i taket - det ger en snyggare anslutning då den ramar in skorstenen.
 7. Yttertaket. På samma sätt som du lodade och sågade inomhus ska du även göra vid ditt yttertak. Ha skorstenen rak. Ditt tak och materialet på detta avgör hur du ska borra. Även lutningen påverkar ditt beslut. Många skorstenar kommer med färdiga beslag som du kan montera, men vi skulle ändå råda dig att rådfråga en plåtslagare. Det är viktigt att det blir absolut tätt.
 8. Elda? Nej, inte riktigt ännu. Först ska du montera skorstenen och se till att varje del tätas med pannkitt. Dagens modeller är redan isolerade så du behöver inte ta hänsyn till material runtomkring. Se dock till att den är ordentligt fäst i väggen och i balkarna; normalt följer det med fästen som kan användas. Innan du eldar måste du även göra en provtryckning och det är ingenting som du får sköta på egen hand. Den måste göras av en sotare. Ditt jobb blir alltså att ta fram telefonen, ringa en sotare, få en provtryckning utförd och därefter – om allt ser bra ut – så kan du njuta av din nya braskamin. Lycka till!

Fräscha upp balkongen

19 sep 2019

Balkonger är en härlig uppfinning som gör att man även i lägenheter kan vara ute och njuta av vädret. På 1870-talet i den rikt dekorerade nyrenässansarkitekturen blev det vanligt med balkonger. Det var så kallade franska balkonger som bara var några decimeter ut från fasaden. De hade vackert dekorerade räcken av natursten, puts eller dekorativt gjutjärn. Det var mer som ett fönster med ett räcke som man kunde stå och titta ut från och få friskt luft.

Dagens balkonger 

De balkonger vi idag ser i Sverige är betydligt större och gjorda att vistas på. Det är mer som ett uterum för hela familjen och det finns även varianter för fasadens hörn. Sommartid blir det en populär plats att vistas och umgås på. Ett problem i Sverige är att det är en ganska kort tid man kan vistas på den, med tanke på vårt kalla klimat. Vid nybyggnationer gör bygger man allt som oftast stora och ibland inglasade balkonger.

Förläng balkongsäsongen

Många njuter av sina balkonger på sommaren. Man äter måltider, solar eller läser en bok i solen för ökad livskvalitet och gläjde. Men sedan kommer hösten och det blir för kallt att vistas på balkongen. Många skulle gärna förlänga balkongsäsongen på något sätt. Och det går ju faktiskt.

Man kan helt enkelt glasa in den och få ett rum man kan vistas i året runt. Det finns olika sätt att glas in sin eller fastighetens balkonger. Det ger också en betydligt bättre utsikt när man slipper en stort fult plåträcke som inte går att se ut igenom.

Glasa in din balkong

När man glasar in en balkong behöver man först riva det gamla balkongräcket och förbereda noggrant för en ny ram för inglasningen. Det är som det låter ett riskfyllt arbete och inget man ska försöka sig på själv. Anlita en seriös hantverkare som har kunskap och erfarenhet av inglasningar av balkonger och uteplatser.

Grundligt arbete

Man bygger sedan upp en stabil och snygg ram i aluminium som sedan glaset ska fästas i. Det finns flera lösningar för glaspartier och öppningsbara fönster att välja på. Självklart är säkerheten A och O. Ramen måste vara av högsta kvalitet och samma gäller fönstren. När man dessutom gör en noggrann isolering kommer det att gå att vara på balkongen året runt. Vintertid kommer den även att den hjälper till att värma upp rummen innanför.  

Är du intresserad av att glasa in fastighetens balkonger? Här är ett kunnigt företag som kan hjälpa dig. Läs mer på deras hemsida: https://www.balkongrutan.se.

När du vill ha balkonginglasning i Västerås

19 sep 2019

Funderar du på att göra en balkoninglasning? Det är inte alls någon dum idé. Ser man på fasaderna på de moderna flerfamiljshus som man numera bygger och de flesta andra sådana hus, gör en balkonginglasning att fasaden får ett finare utseende. Särskilt om alla balkonger får balkonginglasningar. 

Några av de mest uppenbara fördelarna med en balkonginglasning är den att de boende kan vistas ute på sin balkong under en mycket längre period under vår, sommar och höst. Men det finns andra fördelar som man inte alla gånger förknippar med just en balkonginglasning.

Isolera bostaden med en balkonginglasning

Genom att bygga en balkonginglasning ser man till att isolera bostaden på ett effektivt sätt. Det samma gäller ju även villor och radhus, som väljer att till exempel glasa in sin altan. Inglasningen bildar en effektiv isolering av fasaden, om det är där inglasningen är. Med en balkonginglasning får du ett skydd mot den kalla säsongen under vintern. Många balkongdörrar är inte så särskilt väl isolerade. Har man då gjort en balkonginglasning så har man en varmare bostad helt enkelt. Det är ju klart att man kan isolera sin bostad på fler sätt, men att göra en balkonginglasning gör ju att man också får en balkong där man kan vistas på under längre tid på resten av året.

Balkonginglasningar kan skydda mot buller

Förutom att balkonginglasningar kan skydda resten av bostaden mot den kalla vintern, kan även balkonginglasningar skydda mot buller. Just det faktum att balkonginglasningarna isolerar effektivt mot väder och vind och buller, gör att du generellt sett får ett bättre inomhusklimat. Man kan välja själv hur tjockt glas man vill glasa in sin balkong med, och hur ställningarna för glasen ska se ut. Är det aluminium eller plast som man vill ha till sin balkonginglasning? Man kan även välja olika färger till sin balkonginglasning.

Anlita hantverkare i Västerås

Bor du i Västerås och där önskar dig en balkonginglasning? Denna stad, Västerås har av tradition varit en trevlig stad med både villor och flerfamiljshus. Här samsas både äldre flerfamiljshus med lite mer moderna hus. De flesta nybyggen har färdiga balkonginglasningar, men det brukar vara val som de boende kan välja till, till sin bostad. Oavsett vilket lönar det sig att välja leverantör av balkonginglasningar noggrant, så att man får en fin balkonginglasning som gör balkongen finare än vad den var förut. Är det så att du önskar dig en balkonginglasning? Läs då mer på: https://www.balkonginglasningvästerås.se.

När du behöver byggstädning

16 jun 2019

När man utfört en större renovering eller ombyggnad hemma blir det riktigt rörigt och smutsigt. Det är också mer regel än undantag att byggdamm tar sig in överallt. Det är mycket viktigt att städa noggrant efter byggnationer. 

Att andas in byggdamm under längre tid kan vara mycket farligt för hälsan. Men det är inte bara dammigt efter bygget, det är oftast väldigt skräpigt och smutsigt generellt. Så för att kunna städa rent innan det kan bli tal om att flytta in så måste man först grovstäda och göra en ordentlig röjningsinsats.

Börja med en grovstädning

Efter att byggarbetarna är klara med själva bygget så återstår en grundlig byggstädning. Det innebär oftast att man måste börja med att ta bort massor med byggavfall. Det är ofta massa papp, gips, masonitskivor, byggrester och liknade som måste röjas innan man kan börja finstäda. För att inte tala om allt byggdamm. Överallt både synligt och osynligt.

Efter att allt byggavfall har avlägsnats och lämnats på återvinningen kan man grovdammsuga med en kraftig industridammsugare och ta bort det värsta dammet och smutsen. Det kommer att ta lång tid och var tungt. Det rekommendaras att anlita städhjälp av någon städfirma med stor erfarenhet av bygg- och grovstädning.

Anlita städhjälp för byggstädningen

När en professionell byggstädare tar hand om städningen efter bygget vet man att det blir riktigt rent. Och det på betydligt kortare tid än när man själv gör det. De har proffsig utrustning och är välutbildade så även resultatet kommer att vara mycket bättre. Det är skönt att flytta in i det nya boendet när det är skinande rent. 

Byggdammet är det som är allra svårast att få bukt med. Man kan kämpa sig fördärvad i timmar utan att det blir riktigt rent. Det kan vara farligt att andas in under lång tid så det gäller att det blir rent.

RUT-avdrag vid byggstädningen

Självklart kostar det pengar att inte städa själv. Men man kan alltid använda det populära RUT-avdraget. Det innebär att du, förutsatt att du är över 18 år fyllda, att du får 50 % avdrag på arbetskostnaden. Man får göra avdrag på upp till 25 000 kronor per person och år om man är under 65 år. För seniorer är taket 50 000 kronor per år och person.

Är du i behov av en ordentlig byggstädning efter att ha renoverat, bygg om eller till? Läs mer om hur det går till och be om en offert här: https://www.byggstädningstockholm.biz.

Utbyggnad och tillbyggnad – om bygglov i Uppsala

4 maj 2019

Oavsett om en större nybyggnation ska genomföras eller om det är en mindre utbyggnad bör man alltid kolla med sin kommun om ett bygglov behövs. Risken är annars att utbyggnaden klassas som ”svartbygge” och därmed behöver rivas. På Uppsala.se finns all information kring vad som krävs för nybyggnad, tillbyggnad eller utbyggnad i Uppsala.

Balkong

Om huset står inom detaljplanerat område kommer ett bygglov behövas. Är du osäker på var gränsen går för detaljplanerat område bör Uppsala kommun kontaktas.

Även vid inglasning av befintlig balkong behöver denna ansökan skickas in. Detta gäller även om denna ombyggnation kommer ske inom områden som har områdesbestämmelser.

Om en utbyggnad ska ske på en bostad som är utanför Uppsalas detaljplanerade område behöver i regel inte bygglov.

Brygga

Många tänker inte på att en utbyggnad av en brygga kan kräva bygglov. Men även här kan det skilja mellan om utbyggnationen hamnar inom detaljplanerat område eller inte. Är det en privat brygga krävs det sällan. Däremot bör man kontrollera om det krävs strandskyddsdispens.

Är det däremot en utbyggnad av en brygga i en småbåtshamn kan både bygglov och strandskyddsdispens behövas.

Garage

Ett fristående garage eller carport behöver bygglov. Detta så länge det sker inom detaljplanerat område. Om en utbyggnad sker på befintlig byggnad kommer bygglov krävas om taket på utbyggnaden övergår 15 kvadratmeter. Detta är därmed samma regler som med en altan där takets yta avgör behov av tillstånd. Detta då förutsatt att det är öppna väggar.

Pool

Oavsett om en ny pool ska anläggas fritt i trädgården eller en utbyggnad ska ske för att ge rum för poolen behövs generellt inte bygglov. Detta då det inte är någon ”byggnation”. Om man däremot bygger plank, mur eller annat som kräver bygglov i samband med poolen behöver självklart ansökan ske för dessa.

I det fall som poolen ska kopplas in till Uppsala kommuns vattennät behöver en anmälan ske. Tänk alltid efter i förväg om pooltak, plank eller annan skyddande byggnad är tänkt att stå vid poolen. Detsamma gäller om utbyggnad sker på redan befintlig byggnad.

Mer info: Mer information kring när det behövs bygglov för ny- eller utbyggnad i Uppsala kan hittas på Uppsala.se. Detta under kategorin Boende och Trafik samt sedan Bygglov. Vid frågor kring detta kan även Bygglovsinformation kontaktas vilka har telefontid på måndagar till torsdagar men detta enbart på förmiddagar.

Slipa golven när du bygger ut

23 apr 2019

Att göra en utbyggnad på huset innebär inte bara mer boyta, det innebär också att känslan i ett hus förändras. Man måste i regel tänka till några varv extra för att få den nya delen av huset att smälta ihop med den gamla. Kanske det bästa sättet att lösa det på är att låta ytmaterialen från det gamla huset ”spilla över” till den nya delen. En målad nyans eller tapet på väggen som fortsätter ut i den utbyggda delen, eller ett vackert trägolv som byggs ut och gör att nybyggnaden känns som att den alltid funnits där.

Hur får man två golv att smälta ihop?

Det senare fallet, att bygga ut ett befintligt golv, är en vanlig lösning, men de husägare som låter lägga nytt golv bredvid ett gammalt stöter vanligtvis på ett ganska förutsägbart problem;  det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett nytt golv som ser precis likadant ut som det gamla. Även om man hittar ett golv av samma typ, i samma träslag, så ser det nya golvet helt enkelt...nyare ut. Inte så konstigt kanske, men hur löser man det?

Lösningen är förstås att få det gamla golvet att se ut som nytt, och det löses bäst genom att låta slipa det. En golvslipning kan genomföras flera gånger på ett golv, och varje gång slipar man bort ytbehandlingsmaterialet (lacken eller oljan till exempel) ner till träet och ger sedan golvet en ny ytbehandling som får det att se ut som nytt.

Golvslipning i Stockholm

Slipning och ytbehandling görs när det nya golvet är på plats, så ofta kan det bästa vara att slipa hela ytan och sedan ytbehandla hela golvet på en gång. Skulle det ena golvet vara ljusare eller mörkare i nyans än det andra, även efter slipning, så kan man lösa detta genom att betsa eller lasera golven tills de har exakt samma nyans.

Har du gjort en utbyggnad och fått nya golv lagda kan du kontakta ett företag som erbjuder golvslipning i Stockholm. I Stockholm finns många firmor som erbjuder golvslipning på alla typer av golv, och det är lätt att hitta en firma som kan hjälpa till med att jämka utseendet på två golv genom slipning och ytbehandling. Prismässigt ligger golvslipare i Stockholm ungefär som andra typer av hantverkare, runt 500 kronor per timme innan ROT.

Efter golven tar du väggar och tak

När golven är slipade och ytbehandlade har du gjort mycket för att få din tillbyggnad att smälta ihop med de gamla delarna av huset. Från golven kan du fortsätta med väggar och tak, och få även dem att smälta ihop med utbyggnaden. Är du noggrann och planerar väl så kommer du att få utbyggnaden att helt smälta in med den äldre delen av huset.

Läs mer om golvslipning hos Parkettspecialisten.

När du behöver trädfällning i Sollentuna

15 apr 2019

Behöver du fälla träd? Bor du i Sollentuna? Om du bor i Sollentuna och behöver anlita en arborist för en trädfällning där, kan man alltid googla "trädfällning Sollentuna" för att på så sätt få några kontaktuppgifter till dem som arbetar med trädfällning och gör det i Sollentuna. Att fälla träd kan vara nödvändigt om man ska bereda mark antingen för att bygga hus, eller för att anlägga en trädgård. Ibland kan man bara tycka att träden skuggar för mycket eller gör trädgården kall, för mörk eller så kanske man vill bli av med mygg avstånd or och annat som bor i träden. Har man problem med myggor är det en rekommendation att göra sig av med träd.

Mindre träd på tomten

Om man röjer på tomten kan man få öppnare ytor, ljusare ytor och få in solljuset på tomten. E ljusare tomt gör oftast att man vill vistas mer på den. Den ger en bättre trivsel och är mer inbjudande för oss människor. Andra gånger vill man röja på tomten för att man vill få större yta till att bygga. Vill man göra huset större, måste man röja så att det får plats både en större husgrund och maskiner för bygget.

Ta hjälp av arkitekt

Om det är så att man har behov av en utbyggnad av villan och behöver större utrymme är det bästa man kan göra att ta kontakt med en arkitekt och be den personen att se över ritningen över tillbyggnaden. En arkitekt har ju den utbildning som krävs för att tillbyggnaden ska ske på korrekt sätt och kan se till så att tillbyggnaden blir fin och smälter in med resten av byggnaden. Iblande ser man tillbyggnader som är så fula att man önskar att villaägarna skulle riva utbyggnaden och göra om den. Om man anlitar en arkitekt ser den till att materialen harmonierar och formerna blir de rätta.

Kom ihåg viktigt med avstånd

Träd bör inte växa närmare än 5 meter till huset. Det är för att träd kan skada husets källare, rör och dräneringar. Ett träd vars rötter växer stort, kan skada hus. Därför bör träden inte stå närmare än 5 meter till närmaste hus. Har man träd som står närmare huset än 5 meter kan man alltid be en arborist att komma ut och flytta på det trädet. En arborist vet när man kan flytta på träd och när det inte går. Är det ett träd som inte är så gammalt är det fullt möjligt.

Miljövänligt att slipa om golvet

11 apr 2019

Det är ett otroligt slöseri med miljön och ekonomin att riva ut ett befintligt golv, oberoende om det är ett golv av trätiljor, plast, linoleum, parkett eller ett klickgolv. Alla golv blir till sist utslitna. Förr, snarare än senare om det är många människor som använder golvet. Drar man möbler längs golvet går det också snabbare att slita ut det. Då kan golvet bli som nytt igen om du låter slipa om det istället för att riva ut och lägga in ett nytt golv. Att tillverka ett helt nytt golv kräver stor energiåtgång. Det krävs stor energiåtgång för att tillverka tiljor, parkettstavar eller laminatgolv. Det krävs stor åtgång av fossila bränslen att tillverka plastgolv. Det är många som är medvetna om vilka effekter de stora industrier, som tillverkar golv, har på miljön. Då vet man att det alltid bättre för miljön att återanvända det som redan finns.

Så går det till att slipa om golv

Det gäller att ha bra slipmaskiner när man ska slipa om ett helt golv. Det krävs dessutom att en hantverkare är erfaren och vet hur hon, eller han ska hantera slipmaskinen så att golvet blir jämnt slipat och så att ingen del av golvet blir utan slipning. Beroende på vilket slags golv som behöver slipas, bör man sedan göra en efterbehandling av golvet. Är golvet väldigt utslitet, bör man ersätta de utslitna delarna av golvet innan man går vidare till efterbehandlingen. Du vet väl om att man faktiskt kan slipa om nästan alla slags golv, även de moderna plastgolven som man lägger numera, går att slipa om. Huvudsaken är att det finns ett djup på mer än 250 millimeter som går att slipa. Det som händer när man slipar om golvet är att man tar fram en ny yta på golvet, vilket gör att du får tillbaka det ursprungliga golvet.

Efterbehandlingen är viktig

Sedan beror det på materialet på golvet och hur du använder golvet bör du använda olika efterbehandlingsmaterial. Lack om du har ett golv med stor risk för spill, hårdvax om du vill att ådringarna på trägolvet ska synas. Lut och olja om du har ett grovt golv lagt i tiljor. Även plasten bör behandlas med lack, till exempel för att bevara färgerna på det nyslipade golvet. På samma sätt med golv i tiljor, laminat, linoleum eller klickgolv. Alla golven behöver en noggrann efterbehandling eftersom golvet har fått en ny yta och är känsligt för missfärgningar, slag och rispor.

Förbered marken inför bygget

27 mar 2019

Planerar du för en större renovering eller ombyggnad? Du kanske har en villa eller en fastighet. Man kan behöva hjälp med markarbeten i Stockholm vid många olika tillfällen. 

När man ska bygga nytt, renovera eller kanske anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är korrekt utfört och professionellt. Oavsett man anlägga en liten friggebod eller bygg ett stort hus måste marken noga förberedas för att klara tyngden på ett säkert sätt.

Självklart måste även marken vara plan och inte luta. Det är mycket viktigt att markarbetet genomförs korrekt utefter förutsättningarna som finns på platsen.

De allra flesta markarbeten sköts av tunga och kraftiga maskiner för att resultatet ska bli bra. Det är oftast grävmaskiner, schaktmaskiner och olika sorters dumprar som krävs. 

Gör om i trädgården

När det handlar om villaträdgårdar och till exempel uteplatser och altaner så kan det behövas ett omfattande markarbete för att det ska bli ett bra slutresultat.

Man vet aldrig vad som döljer sig under gräsmattan och marken. Beroende på vad som hittas måste man välja rätt metod och vilken material man ska fylla med efteråt.  

När man ska anlägga marksten eller liknande för att göra fint i trädgården gäller samma sak. Men behöver full insyn i processen så det inte uppkommer överraskningar.

Behov av dränering

Dränering vid existerande husgrund är ibland ett måste för att kunna bo kvar. Vatten- och fuktskador kan bli mycket allvarliga om inget görs. Vid en dränering leds vattnet bort och risken för översvämning och vattenskador elemineras. Det finns olika metoder för dränering men det vanligaste är att man gräver upp runt husgrunden och leder bort vattnet via dräneringssrör. 

Grundläggning

Alla byggnader har en bärande del som är ett fundament som ska bära hela byggnaden. Markens kvalitet är avgörande för hållfastheten. Så innan man bygger ett hus måste marken och jorden analyseras noggrant för att veta om den kommer att hålla. Med hjälp av modern teknik kan man se mycket utan att behöva gräva upp marken. 

Men brukar använda sig av två metoder för grundläggning. Dessa är ytgrundläggning och djupgrundläggning.

Den ytliga metoden är är vanligast när vid byggnationer av hus och byggnader på fast undergrund. Man använder sig då av en tunn markplatta direkt på marken. Den blir styv på grund av att man har en sula under de bärande väggarna. 

När det gäller mindre hus går det att grunda med väggsulor och pelarplintar. Det går även att kombinera dessa båda metoder. 

 

Gör badrummet större vid en badrumsrenovering

14 mar 2019

Om du bor i en villa och står inför en badrumsrenovering, så kan det vara ett gyllene tillfälle att bygga ut och göra badrummet större. Många utbyggnader sker just på grund av att man behöver mer plats för kök eller badrum, som på äldre hus ofta kan kännas alltför snålt tilltagna, framför allt badrum. Om vi tar Göteborg som exempel, så har vi i många av de äldre villastäderna, som Örgryte och Lorensberg, många vackra hus men där bostadsytan tyvärr ofta lämnar mycket övrigt att önska för den moderna familjen.

Bättre teknik möjliggör större hus

Anledningen till att man inte byggde stort i onödan förr i tiden har inte så mycket med små tomter att göra som att det helt enkelt är dyrare att värma upp ett större hus. Idag, när vi har betydligt bättre möjligheter att isolera våra hus på ett bättre sätt, är detta inte längre ett stort problem. Nya, bättre fönster och ventilationssystem med återväxling av värme gör att vi kan ha det varmt och skönt i våra hus, trots att vi bygger ut och skapar er utrymme. Det finns med andra ord ingen anledning att fortsätta bo trångt om behovet av mer plats skulle uppstå.

Badrumsrenovering i Göteborg

Att bygga ut huset och göra badrummet större är ett stort projekt, men genom att anlita rätt firma för jobbet kan du få hela arbetet utfört av en och samma entreprenör. Många byggfirmor utför badrumsrenoveringar. Om vi fortsätter med Göteborg som exempel så finns här många firmor som både har byggare, elektriker, VVS-ingenjörer golvläggare och målare knutna till sig. Detta just eftersom de vill kunna erbjuda allt inom bygg i en totalentreprenad och slippa anlita underleverantörer, som gör projektet mer komplicerat och även innebär en merkostnad för kunden.

Ta hjälp med ritningarna

Har du ett litet badrum där du vill utöka golvytan för att kanske få plats med ett badkar, en liten bastu eller kanske bara få lite mer svängrum, så är en tillbyggnad på huset lösningen. Lättast blir det om badrummet ligger på nedervåningen, men det går så klart också att göra en tillbyggnad på två våningar. Du minskar då behovet av golvvärme i badrummet, förutsatt att rummet under badrummet blir isolerat och uppvärmt och inte ett garage, terrass eller dylikt.

En tillbyggnad bör alltid ritas av en arkitekt, åtminstone den färdiga lösningen. Däremot är det väldigt bra om du själv och familjen skissar, funderar och framför era visioner till arkitekten. Även en bra byggfirma kan hjälpa till med skisser på tillbyggnaden och det nya badrummet. Välj en byggfirma som är lätt att ha att göra med och som visar respekt och intresse för era behov och önskemål. Det kommer ni att vinna otroligt mycket på i längden.

Lätt att få bygglov för tillbyggnad i Göteborg

Att få bygglov för en tillbyggnad är i regel inte ett problem, om ert hus inte är särskilt skyddsklassat eller om det står i detaljplanen. Ju bättre planerad och designad tillbyggnaden är, desto lättar blir det att få bygglov. I Göteborgs villakvarter burkar de i regel inte vara några problem att få bygglov om man skickar in en korrekt och väl underbyggd ansökan. Har ni redan anlitat en entreprenör eller en arkitekt när ni skickar in ansökan så är det en stor fördel, eftersom de då kan hjälpa till att fylla i ansökan och se till att allt blir rätt från början.

Läs mer om badrumsrenovering här.

Arbeta med marken innan bygget

2 mar 2019

Har du bestämt dig för att bygga ett helt nytt hus? Grattis, det är en rolig process att vara delaktig i. Det är intressant att få vara med ända från början och se något nytt växa fram. Även om det är ett stort arbete, och det verkligen gäller att få tag i de allra bästa hantverkarna och byggjobbarna som kan göra att huset blir byggt med hög kvalitet, lär man sig bara genom att iaktta hur hantverkarna tänker och gör.

Ska du gör en utbyggnad till ditt hus? Då bör du för det första arbeta med grunden innan du kan gå vidare. Det bästa är att ta markarbetet först. Hur ska du bygga ut grunden? Kan du lägga till en husgrundsplatta? Behöver du bygga ut med en krypgrund? Kan du bygga ut med en källare? Det mesta går att göra, hittar du rätta byggjobbare så kan de se till att förverkliga det som du önskar dig. Oftast är det priset som sätter stopp för det som du önskar göra.

Hur ska utbyggnaden se ut?

Bland det första som du bör ta ställning till är hur själva utbyggnaden ska se ut. Det vanligaste är att man sätter sig vid köksbordet och börjar skissa på ett papper hur man tänker sig utbyggnaden. Men hur kommer den skiss som du har tänkt dig, att se ut i verkligheten? Ibland har man sett utbyggnader som verkligen andas amatör och som ser mycket amatrömässiga ut. Taket hänger inte ihop, fasaden vittnar om att här har man bara rivit och ersatt med nytt material. Ska huset fortfarande se snyggt ut – även med en utbyggnad – bör du anlita en arkitekt som ser till att utbyggnaden smälter in med resten av huset och inte vittnar om att här har någon rivit ut och byggt till. En arkitekt ser till att utbyggnaden smälter in med huset och gör att utbyggnaden ser ut som om den var där ända från början.

Anlita byggföretag med ansvar för grund och mark

När du sedan väl har fått ritningar av en arkitekt är det sedan dags att skrida till verket. Ska du få en stadig utbyggnad bör du arbeta med marken på rätt sätt, men på sätt som inte skadar resten av huset. Anlita därför proffs på markentreprenad som ser till att grunden blir den rätta. När sedan byggjobbarna kommer för att bygga väggar och tak, är det bara för dem att fortsätta arbetet för att någon annan har förberett grunden och lagt en som kommer att hålla länge.

Trött på golvet i ditt garage?

24 feb 2019

Golv i garage är ett ständigt gissel för de som verkligen tillbringar mycket tid i utrymmet. De blir lätt smutsiga, de känns kalla och de ser aldrig riktigt inbjudande ut för ögat. Det här rinner i sin tur över på övriga utrymmen; har man misslyckats med att hålla grunden i ordning så är det också svårt att motivera varför övriga delar av ett garage ska se fint och organiserat ut. Det finns lösningar och under senare år så har det kommit flera stycken olika varianter av golv som är gångbara.

Vi kan för enkelhetens skull säga att du har en betongplatta i ditt garage och att du vill få en fräschare yta att sätta ned skorna på då det är dags att meka med bilen. Nackdelen med detta obehandlade betonggolv är att det suger åt sig vätska och att det är svårt att städa ordentligt. Spiller du exempelvis olja över golvet så är det extremt svårt att få bort fläcken.

Här är våra förslag på andra lösningar för golvet i ditt garage:

 • Klinkers: Ja, faktiskt. Det finns klinkers gjorda av granitkeramikplattor som är speciellt framtagna för just garage. Klinkers ger alltid ett ombonat intryck och är lätta att både sopa och skura av. Det finns dessutom en klar estetisk fördel som ligger i att du har ett gigantiskt utbud av färger, former och storlekar på dina klinkerplattor. Nackdelar? ja, ett klinkergolv är tåligt - men det kan ha problem med direkta smällar och vid mer riktat tryck. Tappar du en skiftnyckel på en platta så kan den spricka om du har otur. Ta hjälp av en plattsättare vid läggning
 • Måla betongen: Det är fullt möjligt att fräscha upp betongplattan och addera lite färg. Här är rådet att du använder tvåkomponentfärg som ger mer tålighet mot exempelvis olja och fett. Tänk dock på att sådan färg kräver ett extra moment då härdare och färg måste blandas. För ytterligare estetisk touch så kan du lägga ut färgflingor över ytan - dessa döljer ojämnheter dessutom. Vill du ha ett extra skydd för golvet så kan du lägga gummimattor där bilen ska stå.
 • Lägg ett industrigolv. Ett industrigolv i akryl läggs flytande och det spelar ingen roll om betongplattan är skev eller full av skador - golvet som läggs är självutjämnande. Ett industrigolv är dessutom fogfritt och lätt att städa. Man brukar använda industrigolv i allt från köpcentran, idrottsanläggningar och i fabriker. Även i laboratorier så är det gångbart tack vare motståndskraften mot kemikalier. Det är ett snyggt, stryktåligt och hållbart golv. Det bör dock läggas av en professionell firma; speciellt förarbetet kräver en kunskap som man saknar som lekman. Läs mer om detta här.

← Äldre inlägg