Utbyggnad Hus

Vilken utbyggnad passar ditt hus?

Det finns hos de flesta husägare en inneboende dröm om att förändra något i huset. Det är trots allt sällan som man är helt nöjd och har man inte köpt ett nyckelfärdigt hus – där man själv fått vara med och bestämma form, lösningar och material – så finns det alltid något som man skulle vilja genomföra.

Inte sällan så är detta en önskan som finns hos familjer som växer och som vill skaffa sig mer yta – men utan att behöva flytta. Att genomföra en utbyggnad på huset är något som ger denna nödvändiga yta och då vi talar om just en utbyggnad så menar vi naturligtvis även de som enbart sker i ett syfte att försköna.

Det man ska veta här är at det idag är lättare än någonsin att genomföra en utbyggnad på sitt hus. Dels så har vi de förändrade reglerna kring storlek och mått för uterum (ja, vi räknar även ett fristående uterum som en slags utbyggnad) och dels så har vi även rot-avdrag som en ekonomisk lättnad för husägare som genom detta kan använda sig av professionell hjälp och få en rabatt om 30 procent av den totala arbetskostnaden – detta med ett årligt tak som uppgår till 50.000 kronor per person. Om vi snabbt räknar upp några vanliga, lite enklare utbyggnader så ser dessa ut som följer:

  • Takkupa
  • Burspråk
  • Altan
  • Terass
  • Uterum – både väggfast och fristående.

Till de lite svårare så kan vi nämna dessa projekt och där man ofta måste se till att professionell hjälp finns närvarande:

Med tillbyggnad så menar vi helt enkelt att man bygger till en yta till den befintliga; något som ofta sker vid entreplanet och anledningen till att vi råder till ett anlitade av professionell hjälp där är ganska uppenbar sett till att man exempelvis måste dra el och vatten. Det går naturligtvis att genomföra själva stommen i en sådan tillbyggnad på egen hand – men gällande det elektriska så måste man – utan undantag – anlita en behörig elektriker. Det kan vi inte nog poängtera. 

Vi ska även tillägga att professionell hjälp aldrig ska ses som något misslyckande; det handlar trots allt om att man genom att anlita exempelvis en snickare för sin utbyggnad också ger sig själv de bästa förutsättningarna för att i slutändan bli nöjd.

Vidare då; finns det något att addera kring en utbyggnad och finns det något som är värt att nämna? Ja, definitivt. Den ständiga frågan om bygglov. Kort och gott: Får du bygga ut det du tänkt dig att göra?

utbyggnad av hus