Söka bygglov

Att söka bygglov är en absolut nödvändighet

Bygglov är ofta nödvändigt att söka då det rör sig om tillbyggnader, då man bygger ut och då man på något annat sätt förändrar sitt hus gällande form. Även vid exempelvis bygge av ett större plank eller för att bygga en mur av sten.

Kort och gott; bygglov behövs för de flesta projekt och om detta kan vi säga följande: bygg inte utan ett sådant eller innan du gjort en anmälan. Du vill inte bli en av alla de husägare som bygger och med förnöjelse betraktar ditt färdiga projekt varpå en granne plötsligt klagar på att ditt höjda tak eller det staket du byggt skymmer hans utsikt och du tvingas riva det du byggt. Det är tyvärr inte ovanligt.

Man fyller i ansökan om bygglov

Man ska veta att ett bygglov även fungerar som en trygghet för dig och att det handlar om en överdriven bild kring tiden processen tar. Du lämnar in en anmälan till Byggnadsnämnden i din kommun – komplett med ritningar – och där du får du svar inom några veckor. Därefter så träffar du en bygginspektör, du anlitar en kontrollansvarig som blir din högra hand genom byggnationen och som upprättar den kontrollplan som ska följas. Svårare och bökigare än så är det inte.

Rådet vi kan ge rent generellt är att om du är osäker på om ditt projekt kräver ett bygglov – ring och hör dig för om vad som gäller. Att vi inte kan säga svart på vitt vilka byggnationer som berörs och vilka som inte gör det beror på att reglerna skiljer sig åt från kommun till kommun. Ring till Byggnadsnämnden där du bor och skaffa dig klarhet kring hur du ska agera. Bättre ett samtal för mycket än ett för lite.

Visst; du kan söka om bygglov i efterhand, men det är både tidskrävande och det behöver definitivt inte betyda att du får rätt.

Välj en kontrollansvarig med omsorg 

Kontrollansvarig, nämnde vi och vi ska här passa på att komma med en liten uppmaning: Se den person som du anlitar som kontrollansvarig som en tillgång och en resurs snarare än – som många byggherrar tyvärr gör – som en kostnad. Det jobbet som din kontrollansvarige gör – upprättar kontrollplanen, ser till att den följs, deltar vid tekniska samråd, vid besiktningar och skriver det utlåtande som därefter ligger till grund för byggnadsnämndens slutbesked – det ska inte underskattas.

Kort och gott; utan en kontrollansvarig vid din sida så är det en stor risk att du bryter mot någon av de regler och krav som vi har i den svenska bygglagsstiftningen – särskilt om du är en lekman och inte är så insatt kring hur kravbilden ser ut.

Däremot så kan vi komma med ett värdefullt tips kring hur du ska tänka vid val av en kontrollansvarig och detta enligt följande: välj en person som du verkligen trivs med. Ni kommer att ha regelbunden kontakt med varandra och personkemin er emellan ska inte underskattas. Du ska kunna ringa när som helst, du ska kunna ställa frågor och du ska kunna få värdefulla tips och råd gällande din byggnation.

Viktigast – rent tekniskt – är dock att din kontrollansvarige är certifierad samt att du inte har något typ av släktband till denne. Du kan exempelvis inte anlita din svåger eller din bror som KA (även om de skulle vara certifierade) och detta är naturligtvis en självklarhet sett till hur många byggnationer i slutändan skulle se ut om detta var tillåtet.

I övrigt då? Att en kontrollansvarig är en resurs och att du ska trivas med- och lita på den du anlitar har vi sagt; men finns det något annat? Ja, vi tycker även att åldern har viss betydelse i detta och vi rekommenderar därför att du väljer en KA som har rutin från byggbranschen sedan tidigare snarare än en ung och nycertifierad sådan. Som vi sa, du kommer att kunna få goda råd och tips och däri ska inte den egna erfarenheten underskattas. Detta dock som ett tips; är din KA certifierad – oavsett ålder – så får du också lita på att han/hon vet vad som gäller.

Relaterad läsninghttps://www.doldafelhus.se/