Vår byggblogg

Här skriver vi om allt som har med byggbranschen att göra.

Sida 3

Kontroller som säkerställer byggnader

18 nov 2020

De viktiga funktionerna i en byggnad ger inte bara en dräglig tillvaro för dem som arbetar, studerar eller bor där. Flera av funktionerna är även viktiga för att hålla bostaden frisk och säker.

Större byggnader har återkommande obligatoriska kontroller gällande allt från brandsäkerhet till ventilation. Det är åtgärder som görs för att säkerställa att både byggnaderna och de som rör sig däri håller sig friska och säkra. Brister i brandsäkerhet och ventilation är så pass nära varandra att de båda kan bidra till allvarliga olyckor om de inte är korrekt utförda eller skötta. En bristande ventilation kan ses som något som möjligen kan orsaka sämre luft. Men det är också en vanlig anledning till att det utbryter brand. Speciellt i kombination med restaurangkök eller industri.

Skicklig på sitt område

Om man är anlitad för att göra en kontroll gällande exempelvis ventilation så är det viktigt att man sköter sitt jobb till punkt och pricka. Man arbetar enligt en lista som årligen ska ses över och fyllas i. En åtgärd som gör det möjligt att kunna härleda eventuella problem eller olyckor om de skulle uppstå. Om man som byggnadens ägare får en kommentar om något som ska åtgärdas så är det därför mycket viktigt att det sker så fort som möjligt. Man brukar också få en sluttid när kontrollanten återkommer för att se till att allt är i sin ordning. Lite som på en bilbesiktning ungefär. Kontrollerna av byggnaden är precis lika viktiga som en bils körduglighet.

Lär dig mer om OVK besiktning på denna hemsida: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/ 

Det är inte alltid man får ta ner träd på den egna tomten

4 nov 2020

Funderar ni på att ta ner ett träd som skuggar uteplatsen? Innan man tar fram sågen gäller det att ta reda på om man verkligen får ta ner trädet, men det finns även andra saker att tänka på.

Även om trädet står på den egna tomten är det inte alls säkert att man får ta ner det. Man kan behöva ansöka om tillstånd först. Kanske ingår träden i detaljplanen för området eller så har man en tomt med strandskydd. Då måste man först höra med kommunen om man får ta ner trädet. Det gäller även att veta exakt var tomtgränsen går, för man får absolut inte ta ner träd på kommunens eller grannens mark.

Nyttan med träd

Det tar tid för ett träd att växa sig stort och man gör bäst i att tänka mer än en gång innan man bestämmer sig för att ta ner det. Träd fyller även många bra funktioner som vi kanske inte alltid tänker på. Förutom att de är vackra, ger skugga, renar luften och skyddar mot både buller och översvämningar så är de en viktig miljö för både insekter och fåglar. Troligtvis planterades träden en gång i tiden av en särskild anledning. Träd skyddar nämligen både mot stekande sol och vind samt att de hjälper till att hålla fastighetens energiförbrukning nere. Träd dricker också en hel del vatten och är därför bra på att avleda fukt, vilket kan göra att man slipper jobbiga översvämningar på tomten eller i källaren.

Ta hjälp av en arborist

Självfallet finns det även tillfällen då det är bra att ta ner träd. Sjuka träd blir ofta försvagade och får döda grenar, röta och svampangrepp. Dessa gör man bäst i att ta ner då de även kan utgöra en fara för andra om de skulle knäckas. Träd kan även växa sig för stora och riskera att skada tak och fasad på intilliggande fastigheter. Då är det inte alltid man behöver ta ner hela trädet utan det kan ibland räcka med att bara såga ner vissa grenar. En arborist kan hjälp till med att ställa diagnos på sjuka träd, men även att beskära och ta ner träd på ett säkert sätt. Genom att nyttja RUT-avdraget på själva arbetsmomentet kan man dra ner på kostnaden för arboristtjänster. Många gånger kan man även få hjälp med att såga trädet till ved eller att helt få det bortforslat.

Hur hittar du rätt elektriker?

3 nov 2020

Vilken sorts elektriker behöver du? Hur vet du om den du hittar är auktoriserad? Måste alla elektriker vara det? Och vad får det kosta? Läs detta och få mer klarhet innan du väljer!

De flesta elektriker kan utföra det mesta inom flera olika områden, även om många är specialiserade inom sitt område. Det viktigaste när det gäller valet av rätt elektriker är att försäkra sig om att företaget har ett grundläggande säkerhetstänk och en garanti för detta borde således vara att det är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister. En annan viktig aspekt för många kunder är rimliga priser och detta underlättas naturligtvis av om priset för tjänsten kan fastställas i förväg. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med företaget ifråga för att kunna ställa frågor och få ordentligt med information innan man bestämmer sig.

Är alla elektriker certifierade?

Vem som har behörighet att utföra elinstallationsarbete står reglerat i elsäkerhetslagen. Vanligtvis måste man vara en auktoriserad elinstallatör, alternativt ingå i ett företags egenkontrollprogram, för att få utföra exempelvis reparationer av starkströmsanläggningar. Har en elektriker inte full auktorisation som elinstallatör får hen endast utföra sådant arbete inom sin anställning, där det finns en etablerad kontroll över vilka kunskaper och grad av certifiering installatören har. Vid uppdrag för annan kunds räkning måste företaget vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Det finns grader av auktorisering för elektriker enligt Elsäkerhetsverket, från ”fullständig” till ”begränsad”, beroende på arbetets svårighetsgrad.

Vilka sorters elektriker finns det?

Man blir montör eller installationselektriker efter adekvat el-utbildning, exempelvis på gymnasienivå, och lärlingstid. Ju mer praktik desto bättre, enligt logikens lagar. Det är sedan upp till företaget att avgöra vilka typer av elinstallationsarbeten den anställde får göra.

I Tage Danielssons Elektricitetsvisan sjunger den kände underhållaren följande rader:

För: Allt går ju mä' elektricitet

Elektriskt dä' ä' nå't Konstigt med det

Elektriskt dä' strömmar ju Som ni vet

Härs å' tvärs igenom tråden

Och det låter ju enkelt och bra! I verkligheten kan det dock kännas som att beträda en liten djungel när man ska välja rätt sorts elektriker, och få reda på vilket företag som erbjuder de mest prisvärda tjänsterna. Här följer några exempel på vad de olika yrkesmännen inom branschen gör:

Industrielektriker arbetar framför allt med förebyggande underhåll för att upptäcka slitage och skador på maskiner inom industrin.

Distributionselektriker arbetar i ledningsnätet mellan kraftverk och användare.

Svagströmselektriker arbetar med installation av datanät och olika säkerhetssystem.

Serviceelektriker utför service och mindre utbyggnader av befintliga anläggningar.

Läs mer om elektriker på denna sida: https://elenkelt.se/

Sanering för bostäder och lokaler

6 okt 2020

Det finns jobb och så finns det jobb. Att arbeta som sanerare tillhör kanske inte vanligheterna. Ändå är arbetet de utför helt nödvändigt för samhälle och individ. Sanering gör skillnad.

Vad tänker man när man hör ordet sanering? För många framkallar ordet bilden av skyddskläder och kemikalier. Begreppet är också tätt förknippat med ämnet asbest. Det är vanligt att sanering behövs i samband med renovering eller rivning av fastigheter där asbest använts som material.

I själva verket är sanering mycket mer än detta. Mycket av arbetet görs utan att det syns för några andra än de närmast inblandade och det är okej. Det är inte meningen att själva saneringen ska annonseras och visas upp. Det är resultatet som räknas.

Sanering kan grovt delas upp i tre olika områden. Det handlar givetvis om asbest och hur man tar bort det utan att någon kommer till skada. Det handlar också om smittsanering och om så kallad social sanering.

Vad innebär de olika typerna av sanering?

De flesta av oss vet något om asbest. Asbest är egentligen ett väldigt bra material, värmetåligt och tåligt mot många kemikalier. Det är när det sönderdelas och finns i luften som det blir farligt. Asbest förorsakar en rad sjukdomar och när en fastighet saneras betyder det att man under strikta regler tar bort och förstör allt asbestmaterial.

Smittsanering innebär att man rengör lokaler med bakterie- och virusavdödande vätskor för en minskad smittspridning.

Social sanering brukar vanligen betyda att man sanerar bostäder och i någon mån lokaler. Detta kan behöva ske då en bostad vanvårdats under en längre tid. Det kan handla om smuts och skadedjur. Det kan också betyda att sanera kroppsvätskor eller djuravfall eller långvarig rökning inomhus. I de fall det sistnämnda behövs brukar företagen arbeta under tystnadsplikt.

Vikten av kunskap

Det säger sig självt att sanering handlar om mer än bara en grundlig rengöring. Det är också självklart att de företag som arbetar inom området uppskattas mycket av sina kunder. Att få hjälp med sanering av olika slag kan vara avgörande för att man ska kunna fortsätta använda lokaler eller bostäder.

En sanering kan beställas av både privatpersoner eller företag och organisationer. Är du privatperson och behöver hjälp med asbestsanering utgår ROT-avdrag. Du kommer alltså att få arbetskostnaden reducerad med 30%. En seriös saneringsfirma har tillstånd för sin verksamhet. De har också rätt kunskaper och rätt utrustning för de uppdrag de åtar sig. Ta kontakt!

Den viktiga luften

2 sep 2020

Det är viktigt att alla delar i boendet fungerar enligt de byggnormer som finns. En del som är viktig för både de boendes och bostadens hälsa är ventilationen. Men vilka riktlinjer följer man?

Luft behöver vi inte enbart för att andas utan den fyller även fler funktioner. Genom en bra luftgenomströmning kan bostaden kylas ner eller värmas upp. Fukt kan torka upp. Dåliga ämnen och rök kan transporteras bort. Och de boende får en innemiljö där man mår bra. Vilket kan påverka allt från koncentrationen och tillfrisknande efter sjukdomar till hur bra man sover.

Men ett hus behöver mer än tillfälligt öppna fönster och dörrar för att få en bra luftgenomströmning. Det är källor som inte klarar av det ökade behovet vid exempelvis matlagning eller dusch. Därför behövs det ett ordentligt ventilationssystem i alla bostäder. Fallerar man där så kommer det inte dröja länge innan problem dyker upp. Oftast består det först och främst av mögel som blir synligt. Men de hälsomässiga effekterna kan vara mer långsiktiga. Och när de väl märks kan det vara väldigt långt framskridet. Eller till och med för sent för att kunna åtgärda.

Skador på hus och boende

Mögel som uppkommer i badrum är inte speciellt ovanligt i gamla hus. Är det ett litet angrepp så går det att åtgärda med ganska enkla medel. Men vill man komma åt källan så bör man istället ordna en bättre ventilation i rummet. Det är också så att det man ser kanske inte är den enda skadan som finns. Väta som går in i väggar och golv kommer med tiden att orsaka stora skador. Ibland så illa att en renovering knappt ens är lönt. Fram till dess kan de boende ha fått utstå många problem. Det kan röra sig om huvudvärk, astma, allergier, smärtor med mera.

Besiktning av ventilation

För att ett hus ska vara friskt för sin egen hållbarhet och de boendes skull så ska huset följa byggnormerna. Därför genomför man en besiktning av ventilationen på alla bostäder. Den första sker när huset är nybyggt. Men efter det sker det besiktningar med lite olika intervaller. Förutom på en- och tvåfamiljshus där det räcker med besiktningen då huset är nybyggt. Det man vill komma åt är att man som boende ska känna sig trygg gällande ventilationen. Som försäkringsbolag vill man också veta att risken för skador är minimal. Så det är en mycket viktig åtgärd.

Planera bygget i god tid

24 aug 2020

Drömmer ni om ett orangeri eller en inglasad veranda som det hette förr? Ett extra rum med väggar av glas som släpper in massor av ljus och med plats för både härliga middagar och växter.

Vare sig ni funderar på att bygga ett orangeri, altan eller tillbyggnad till huset finns det lite att tänka på för att byggprojektet ska bli så lyckat som möjligt. För uteplatser på marknivå behövs oftast inte bygglov, men vill man glasa in eller sätta upp ett altanräcke som insynsskydd behövs det bygglov. Likaså vid en tillbyggnad och vid bygge av altan. Är man osäker på vad som gäller är det bäst att höra med sin kommun. Det är alltid bra att planera ett byggprojekt i god tid, särskilt om det behövs ett bygglov då detta kan ta tid att få fram. Ibland behöver man även hjälp med finansiering. Då bör man även kontakt med banken är det bra att vara ute i god tid.

Vid en bygglovsansökan behövs ritningar

Vid en tillbyggnad men även vid projekt som kräver bygglov behövs det ritningar och då måste man ta hjälp av en arkitekt. Enstaka snickare eller entreprenörer kan ibland hjälpa till med ritningar men i regel är det arkitektens ansvarsområde. För ett större projekt som en tillbyggnad ska man givetvis anlita en skicklig arkitekt som kan visualisera drömbygget på papper. Men arkitekten måste även se till så att tillbyggnaden passar ihop visuellt med den redan existerande byggnaden och att den harmoniserar med området. För att få ner kostnaden på bygget kan man välja att göra vissa moment själv förutsatt att man har tillräckligt med kompetens. Man kan exempelvis måla, lägga golv och sköta hanteringen av byggsoporna. Men man bör även tänka på värdet av tid och tar det dubbelt så lång tid att exempelvis själv måla så bör man nog anlita en hantverkare.

Spara tid och pengar med totalentreprenad

En av de viktigaste sakerna i ett byggprojekt är att hitta rätt entreprenör. Att anlita en erfaren och kvalificerad totalentreprenör som kan utföra alla moment i bygget sparar både tid och pengar. Kontakta ett par olika byggföretag och be om offerter på alla arbetsmoment så blir det sedan enkelt att jämföra offerterna. Be även om referensobjekt på relevanta byggprojekt som de utfört. Slutligen bör det skrivas ett ordentligt kontrakt med den byggfirma som ni valt där allt som de ska göra finns med samt totalsumman på vad bygget kostar. Läs mer om snickare på denna sida: https://www.stockholmsnickare.nu/

Dags för fasadrenovering av ditt trähus?

17 aug 2020

Många gillar trähus och drömmer om en röd stuga. Men är skrämda av ansvaret. Vad är avgörande? Vilka är fallgroparna? Här är lite att tänka på kring underhåll och renovering av fasader.

För den som skaffat sommarstuga väntar många timmars avkoppling, men också ansvar för hus och hem. Många torp har träfasad och det är något som kommer med krav på underhåll. Men var inte rädd. Det finns hjälp att få. Viktigast är att du har framförhållning och steg för steg lär dig mer. Både typen av färg och faktiskt även väderstreck och väderlek har betydelse. Ta hem någon som kan fasadrenovering för en första bedömning.

Kustnära eller mitt i stan?

Var ditt hus ligger har betydelse för fasaden. Är fastigheten utsatt för salta vindar från havet, utsläpp från trafik och industri? Har du skyddande skog mot söder, eller kan solen fritt komma åt att gassa på sydväggen? Många blir förvånade när de jämför de olika väggarna på sitt hus. Inte minst om de är klädda i träpanel. Solen tar hårt och det kan innebära behov av tätare målning eller fasadrenovering där än på övriga sidor. Se också över fasaden där träet möter fönster, dörrar och tak. Skyddas det effektivt med plåtbleck eller dropplist?

Gå en sväng runt stugan

Det är bra att inte låta det gå för långt mellan besiktningarna. Till att börja med kan du själv, i all enkelhet kika efter blåsor, sprickor eller förändringar i kulören. Då får du ett litet hum om vad du ska se upp med. Håll också ögonen öppna för eventuella svampangrepp och för spik som är på väg att krypa ut. Tillsammans med någon som är kunnig på husrenoveringar kan du göra en grov första plan för hur du ska attackera problemen. Kanske är det på gång att bygga till en glasveranda, byta ut fönster eller sätta solceller på taket? Givet tillfälle att göra underhåll samtidigt.

När huset ska byta ägare

Vårt behov av boende förändras genom livet. Efter ett par år i studentkorridor blir många sambos, sedan kommer några år av familjeliv. Ibland behöver man större, ibland mindre bostad. När ett hus eller en sommarstuga ska säljas vidare är det ett bra tillfälle att se om man bör göra en renovering av fasaden. Diskutera med mäklaren om vad målgruppen kan förväntas ha för krav. Ingen vill mötas av läckande tak, sprickor i fasaden eller en källare som är fuktig och möglig. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.fasadrenoveringnorrköping.se

Låt en målare sätta ny färg på tillvaron

16 jul 2020

Känns ditt hem trist och opersonligt? Då kan en ny kulör på väggarna eller några ommålade möbler göra susen. Ta hjälp av en professionell målare för att fräscha upp ditt hem och ge det nytt liv.

Lite ny färg på väggar, tak eller golv kan göra underverk för nästan vilket hem som helst. Ett lägenhet som känns mörk och trång kan plötsligt bli ljus och luftig, och ett hus med en sliten och flagnande fasad kan efter några varv med målarfärg återfå sin forna glans. Att måla om är ett hyfsat enkelt, billigt och snabbt sätt att förnya sitt hem och många händiga hemmafixare väljer ofta att göra det på egen hand. Har man tummen mitt i handen dock, eller kanske varken tid eller lust, går det alldeles utmärkt att anlita ett proffsigt måleri. Ett måleri kan stå till tjänst med erfarna och skickliga målare som med rätt teknik, rätt kompetens och rätt redskap kan sätta ny färg på ditt hem.

Var hittar man en duktig målare?

Sverige är fullt av skickliga hantverkare såväl i norr som söder, och det är sällan särskilt svårt att hitta en riktigt bra målare. Bor du kanske i Uddevalla, Kalmar, Östersund eller Järfälla? Inga problem, professionella målerier går att att hitta i så gott som varje svensk stad och by. Nätet är förstås ett bra sätt att söka reda på vilka målare som finns i just din närhet, men tips från vänner och bekanta som själva anlitat ett proffsigt måleri kan också vara en bra väg att gå.

En målare gör mer än bara målar

Utbildade målare målar förstås en hel del väggar, tak, golv och fasader under sina arbetsdagar. Men de gör också mycket annat - som att tapetsera t ex. Enfärgade väggar i vackra kulörer är alltid ett säkert och hållbart kort, men ibland vill man kanske piffa till det med lite mönster. Tapeter är ett ypperligt sätt att ge ditt hem en mer personlig och ombonad känsla, och det finns en hel uppsjö av vackra varianter att välja mellan. Föredrar du små och diskreta mönster som knappt syns om man inte står riktigt nära? Eller gillar du stora, färgglada och snirkliga motiv som verkligen ger rummet en intressant karaktär? Vilket som än tilltalar dig, kan en målare hjälpa till med tapetseringen. Och genom att anlita ett proffs, kan du vara säker på att resultatet blir en tiopoängare. Vi tipsar att läsa mer om målare på denna webbsida: https://www.målarejärfälla.nu

Husets ögon utåt

8 jul 2020

Det viktigaste i ett hus är skalskyddet och oftast är det fönstren som behöver renoveras eller bytas före något annat. Hur gör man om man bor i Sveriges huvudstad och behöver renovera fönster?

Fönstren är det som binder ihop ute med inne och är även till för att släppa in ljus. Gamla tiders byggnader hade ingen fönsterbeklädnad utan tätade hålen i väggen med träluckor och tjocka tyger. Efter att glaset uppfanns började man istället sätta rutor av blåst glas i fönstren. Det var ett glas som oftast var ojämnt tjockt och med en yta som inte var slät, så sikten igenom glaset var oftast varierande god. Det stoppade i alla fall vind och nederbörd samt släppte in ljus så det fyllde sin funktion ändå. På senare år har det blivit mycket populärt med väldigt stora glaspartier som fyller hela väggar och sidor på byggnader i såväl storstäder som Stockholm som övriga landet. I takt med det ökade användandet har det även tagits fram fler typer av glas. Det finns armerat glas som till och med är skottsäkert och det finns glas som går sönder i små bitar istället för i skärvor, så risken för skada är minimal. Vilken typ av glas och vilken storlek på fönstret som man önskar, är upp till behov och hur mycket pengar man vill lägga.

Renovera eller byta ut

Vad ska man tänka på när man väljer mellan att renovera sina fönster eller byta ut dem? Oftast kan man kämpa länge och väl med att renovera fönster ifall huset är ett av de k-märkta som finns bland annat på söder i Stockholm. Ett nytt fönster kan till och med sänka värdet på bostaden och i vissa fall vara emot regelverket. Bor man däremot i en nyare bostad så kan det vara billigare och bättre i längden att byta ut istället för att renovera.

Olika slags fönster

Väljer man ett nytt fönster idag så är det inte enbart u-värde, antal glas, storlek eller öppningsbart som är valmöjligheterna utan en hel variation av stilar och typer finns på menyn. Om man väljer öppningsbart så finns det redan där ett flertal variationer på hur man vill att det ska öppnas. När det gäller glas så finns det olika slags glas. Även själva ramen finns i olika material och till och med de som sägs vara underhållsfria, dvs. de ska hålla under mycket lång tid framöver.

Fördröj branden med hjälp utav brandskyddsmålning

5 jul 2020

Att säkerställa att man har ett bra brandskydd är viktigt, oavsett vad det gäller för slags fastighet. Genom olika åtgärder kan man skapa ett tryggt, säkert och aktivt brandskydd.

Det kanske kan låta lite konstigt för den som aldrig har hört talas om det tidigare, brandskyddsmålning. Men det är självklart inte någon vanlig målarfärg man målar med, utan det är en speciell målarfärg som fungerar på ett mycket smart sätt. Färgen som man målar med sväller och det bildas ett värmeisolerande och nästan poröst skikt på platsen där man har målat. Det är detta som skyddar väggarna och det material som de är byggda med. Det kan vara trä, stål och andra slags material som finns i väggar och golv. Man kan med fördel måla även källare och vindsutrymmen med denna typ målarfärg. Det kan låta knasigt kanske men det fungerar faktiskt. Genom att måla med denna färg så skyddas rummen och huset där det börjar brinna.

Det handlar om att fördröja eldens framfart

Det handlar inte om att elden kan släckas genom denna brandskyddsmålning, det handlar om att man vill fördröja spridningen av elden. Brandskyddsmålning är ingenting som man kanske använder sig utav som brandskydd i en vanlig bostad eller villa. Det handlar om större utrymmen som sjukhus eller andra lokaler där det vistas mycket människor. Om man brandskyddsmålar ett hus eller fastighet så ger man extra tid för brandkår att hinna dit och kunna släcka elden. Man ger även människorna i huset tid att hinna ta sig ut innan elden sprider sig i byggnaden. Det går väldigt snabbt när elden väl får fart, men genom denna typ av brandsäkring kan man fördröja spridningen av elden.

Ta hjälp av experter när ni ska brandskyddsmåla

Se till att inte göra någonting själv utan att först ha varit i kontakt med en expert inom området. Det är viktigt att det blir gjort, men någonting som är ännu viktigare är naturligtvis att det blir gjort på korrekt sätt. Om det är fel utfört så kommer det inte att hjälpa och eldens framfart stoppas inte. Man behöver använda sig av rätt slags produkter när man ska brandskyddsmåla, och det kan lätt bli fel om man inte vet vilken man ska ha. Vill man ha en särskild färg på väggen kan man sedan måla över skyddsfärgen. Men även då behöver man veta vilka färger som är okej att använda och inte. Läs mer om brandskyddsmålning på denna hemsida: https://www.brandskyddsmålning.net

Kontakta en elektriker i Stockholm

2 jul 2020

Klarar elsystemet i din bostad de nya behoven vi har idag? Frågan är relevant och värd att ta på allvar. Vi använder idag betydligt mer teknik och elektronik än vad vi förr gjorde. Detta gör att belastningen på elsystemen ökar och att det i sin tur kan leda till fruktansvärda olyckor. Äldre hus - här räknar man femtio år - ska definitivt tittas närmare på; där kan det vara direkt livsfarligt att bo. Att låta en elektriker i Stockholm göra en besiktning är en rejäl investering.

Det kostar pengar att byta ut el och att uppgradera ett elsystem. Det får många att ignorera farorna som lurar bakom väggarna. Bor du i ett äldre hus i Stockholm så tar du för givet att allting fungerar som det ska och att det inte finns någon risk för olyckor. Detta kan få dig att låta bli att kontakta en elektriker för en besiktning och för att utföra eventuella åtgärder. Låt oss säga att det allt som allt kommer att handla om en kostnad på 30.000 kronor - med rot-avdraget inkluderat - och att du genom denna summa får nya, säkra ledningar, nytt elskåp, jordade uttag och lägre driftkostnader.

Är det då inte värt det? För många handlar denna typ av renovering om att den inte syns. Det blir därför svårt att motivera kostnaden. Byter man ett badrum för samma summa så ger detta effekt på ett estetiskt sätt: badrummet blir påtagligt snyggare och mer funktionellt.

En elrenovering syns inte på samma sätt

Handlar det om el så syns ingenting. Det försvårar och det gör att många avstår. Hur kan man då motivera denna typ av renovering - hur ska vi kunna övertyga dig att anlita en elektriker i Stockholm för att genomföra en omfattande renovering av din el i det äldre hus du bor i? Vi ger några starka argument.

  • Säkerheten Som sagt, säkerheten är den enskilt viktigaste aspekten. Belastningen är idag betydligt större och högre än vad den var förr. Vi använder mer elektronik och därmed så ökar också risken för olyckor. Är det dessutom ett äldre hus i Stockholm så kan en elektriker se till att jorda alla uttag: det gör boendet säkrare och speciellt om du har småbarn.
  • Behovsanpassning Hur många uttag har du idag? Många upplever att man har på tok för få - något som också hör ihop med vårt ökade behov. En elektriker kan, utan några större problem, montera fler uttag i de rum du behöver och även anpassa dessa gällande placering så att du slipper en massa störande kablar. Det är en uppenbar fördel. Exempelvis köket idag har en markant skillnad av elektronik än vad som förr var fallet. De två-tre uttag som finns räcker inte på långa vägar.
  • Smarta lösningar. I samband med att du anlitar en elektriker för en uppgradering av ditt elsystem så kan du också säga adjö till alla proppar och säkringar. Driften blir enklare - ditt nya elskåp kommer att vara modernt och vara utrustat med vipp-säkringar och jordfelsbrytare. Du kommer, helt enkelt, att få en lättare resa i din vardag. Därtill kan du även dra nytta av den nya tekniken. Det kan konkret innebära att du styr belysning via din mobil och att du genom detta också kan släcka, tända och dimra olika rum via bluetooth. Det underlättar - och det sparar pengar och tid. Plejd är namnet på en av alla de lösningar som finns för detta.
  • Billigare drift: Det handlar om en investering som lönar sig från dag ett. Den summa du betalar kommer att betalas av i takt med tiden. Elkostnaden blir lägre och inom loppet av några år så har den ätit upp den initiala summan du lagt ut. Vissa kostnader är, helt enkelt, några som måste tas. En elektriker och kostnaden för dennes arbete är definitivt en sådan. Du får ett säkert, funktionellt och - på sikt - billigare hem i Stockholm.

Har ni tankar om utbyggnad på huset?

2 jul 2020

Det finns mycket som behöver göras med ett hus i princip varje år. Står ni inför en ombyggnation eller varför inte en utbyggnad för att få till en större altan, läs vidare här för smarta tips!

Det finns mycket som man behöver tänka på inför en renovering eller ombyggnation - egentligen under arbetets gång också för den delen. Det är väldigt viktigt att man ser till att planera och verkligen göra sin efterforskning på hur det skulle kunna se ut när det är färdigt. Genom att kika runt på nätet kan man få en mängd olika tips, råd och framförallt idéer inför sin renovering. Ska ni till exempel bygga ut där hemma eller bygga er en större altan där ni kan njuta av mysiga, varma sommarkvällar, ja då finns det tips och tricks att hämta från andra som tidigare gjort liknande renoveringar.

Planering in i minsta detalj

Det gäller som sagt att veta vad man vill ha, hur man vill ha det och samtidigt också veta att det är möjligt att genomföra. Planera gärna in i minsta detalj hur allt ska se ut när det är klart. Till exempel så kan det vara en god idé att ha något slags solskydd och man tänkt bygga en altan. Det finns både pergolatak och andra typer av skydd man kan sätta upp. Solskydd går egentligen att använda sig av både utomhus såväl som inomhus. Kanske ni vill ha en diskret gardin inne som fungerar som ett skydd mot solen och värmen, sitt utseende till trots? Det finns många olika gardiner att välja på som ser ut som just vanliga gardiner men som är perfekta solskydd.

Skydd mot solen både inomhus och utomhus

Utomhus kan man välja bland markiser eller renodlade pergolas för att skärma av just en specifik del av trädgården från sol och värme. Det är faktiskt inte alltid man vill sitta i solen, eller hur? Ibland är det skönt att bara slappa i skuggan och njuta av en kall drink där under heta sommardagar. Markiser som ska sitta till exempel över den nybyggda altanen finns i olika storlekar och utseenden, och kan anpassas efter de mått och behov som just ni har. Kanske bara en viss del av golvet ska skuggas av en markis? Oavsett vad ni bestämmer er för när det gäller solskydd så måste ni känna er nöjda med ert val i slutändan.

Kan man utbilda sig till takläggare som vuxen?

1 jul 2020

Det är svårt att veta vad man vill jobba med när man bara är femton år. Många väljer fel och en del träffar rätt direkt. Det som är så bra är att man kan skola om sig om man skulle vilja, i vuxen ålder.

Fler och fler väljer idag att arbeta inom byggsektorn efter gymnasiet. När valet av linje ska göras så väljer många att gå ett renodlat byggprogram där de får lära sig allsidigt om olika tekniker och arbeten som har med bygg att göra. Man kan även utbilda sig till någonting nytt som vuxen. Det är långt ifrån alla som gör rätt val när det kommer till gymnasiet. Hälften av alla de som väljer linje på gymnasiet väljer sedan i vuxen ålder att utbilda sig igen till något helt annat. Är man sugen på en karriär inom bygg, som takläggare till exempel, så går det faktiskt att utbilda sig till det även som vuxen.

Byggutbildning med olika inriktning

Vuxenutbildningar finns det inom de flesta områden idag. Behöver man läsa upp sina gymnasiebetyg eller helt enkelt läsa en helt ny linje för att bli något nytt, så går det alldeles utmärkt. Som vuxen kan man utbilda sig till exempelvis frisör eller bagare. Möjligheterna är oändliga och det är aldrig för sent att utbilda sig till det man brinner för. Om man nu är intresserad av bygg och vill arbeta med att lägga tak, så finns det rena program som erbjuder utbildning till takmontör. I byggbranschen finns det så många olika vägar att gå, så man kan egentligen läsa till vad man än önskar.

Takläggare - för dig som gillar att vara utomhus

Att arbeta som takläggare, eller takmontör som det också heter, innebär ett mångsidigt arbete som kräver stor precision och självklart även en vilja att arbeta inom yrket. Det passar väldigt bra för den som vill ha variation i sitt arbete och som tycker mycket om att vara utomhus under sina arbetsdagar. Man bör inte vara speciellt rädd för att lyfta tungt då det är ett arbete som kräver många sådana lyft. Höjder är inte heller något som man ska ha problem med om man tänker sig en karriär som takmontör. Hur som helst är det ett arbete som kommer att passa bra för den som gillar att arbeta ensam eller i alla fall väldigt självständigt. Ibland jobbar man i mindre grupper men ofta är man ensam däruppe på taket. Läs mer om takläggare på denna sida: https://www.villatakexperten.se/ 

Ämnet med många användningsområden

30 jun 2020

Vad är asbest och hur hälsofarligt är det? Bör man sanera bort all asbest eller är det ibland bättre att låta det vara? Får vem som helst hantera asbest eller krävs det speciell utbildning?

Asbest är ett material som tidigare användes inom en mängd olika områden som isolering, ventilation, kakelugnar, eternitskivor på tak och väggar, fönsterbänkar och som golvbeläggningar. Men även i bindningsmedel som fix och fog, fönsterkitt och mattlim. Med andra ord användes asbest mer eller mindre inom de flesta områden och på de flesta platserna inuti och utanpå bostadshusen. Asbest blev ett mycket populärt ämne på grund av sin tålighet och okänslighet för kyla, värme och fukt. Idag saneras asbest bort som finns inomhus men däremot så finns det fortfarande många hus som har eternitskivorna kvar på fasader och tak. En sanering av utsidan är ibland ett svårt beslut att fatta då denna asbest-produkt inte anses skadlig så länge man inte börjar riva i den och den går sönder.

Ett högst cancerogent ämne

När man hanterar asbest så bryts det lätt ut fibrer som kommer in i kroppen via inandningsluften. Dessa fibrer kan finnas i luften under lång tid efter att hanteringen varit och genom inandningsluften hamnar de i lungorna där de är omöjliga att bli av med. Fibrerna upptäcktes vara högst cancerogena och orsakade många sjukdomar och dödsfall innan man förstod sammanhanget. I samband med att man slutade använda asbestbaserade produkter så började man även sanera. Men problemet är att det ofta frigörs mer fibrer vid sanering än om materialet får vara kvar. Av den anledningen sanerar man bara det man måste och att vara asbestsanerare är ett yrke där det krävs speciell utbildning. Rigorösa föreskrifter måste följas och en omfattande skyddsutrustning ska användas.

Hur man hanterar asbest

Om man har, eller tror att man har, asbest i sitt hem så finns det företag som arbetar såväl med utredning som sanering. Det kan vara svårt att veta om det verkligen rör sig om asbest, så vid osäkerhet är det bäst att kontakta en professionell firma för att ta det säkra före det osäkra. När saneringen väl skett så innebär det inte enbart att det skadliga ämnet är borttaget utan även att ämnet hanteras och slutförvaras på ett sätt så att det inte tillför någon skada. Ytorna och rummen där asbesten har funnits rengörs noggrant så att alla risker med att vistas där elimineras.

Vill du spara på vår miljö samtidigt som du sparar pengar?

23 jun 2020

Spara på vår miljö och på den egna plånboken vill nog de allra flesta av oss göra. Ett sätt att göra det är att skaffa sig ett bättre val av värmekälla till hemmet. Läs vidare här nedan!

Det är nog inte så många nuförtiden som eldar hemma för att få värme, även om dessa säkerligen fortfarande finns. Det är ganska mycket jobb att göra det, men trivs man med det så ska man absolut fortsätta så. Många är sugna på att minska sin energiförbrukning och samtidigt på så vis kunna spara pengar. Genom att byta till bergvärme så kan man på ett effektivt sätt göra det. Självklart kostar det att gräva för och installera bergvärme men i det långa loppet så kommer man att kunna spara både på sin plånbok samt på sin miljöpåverkan. Vår miljö får utstå mycket från oss så det minsta vi kan göra är att minska vår påverkan på alla de sätt vi kan.

Är det svårt att ha bergvärme?

Det är egentligen inte så krångligt att sätta in bergvärme och byta energikälla från en till en annan. Det är inte särskilt mycket du måste göra själv; allt arbete och även den service som krävs av pumpen efteråt kommer en firma att sköta åt dig. Bor man i Stockholmsområdet så kan man leta efter ett företag som finns i närheten av där man bor för att installera och sköta bergvärmen under kommande år. Den kan behöva lite service och kontroller för att se till att den sköts och fungerar som den ska. Det smidiga med bergvärme är att man själv inte behöver göra så mycket med den. Den ställs in på rätt temperatur och därefter sköter den sig själv.

Låt proffsen hjälpa dig!

Är du osäker på vilken av alla bergvärmepumpar som du ska välja till just ditt hus så kan man alltid överlägga och rådfråga dem som arbetar med detta. Beroende på till exempel husets storlek och en del andra saker, så finns det olika typer av pumpar som gör jobbet bäst. De som arbetar med detta är utbildade och har den erfarenhet som krävs för att kunna arbeta med allt kring bergvärme. De kan hjälpa till och råda er till vad som blir allra bäst för just er. Visste du att man kan spara flera tusentals kronor varje år genom att byta till bergvärme istället för någon annan typ av värmekälla?

← Äldre inlägg