VVS Stockholm - så säkrar du stammarna i villan

Har du problem med stopp i avloppet i din villa? Luktar det konstigt ur duschen eller kommer det bubblor när du duschar? Det indikerar på att det kan finnas problem i stammarna och detta gör också att du gör bäst i att agera. Problemen kommer sällan att lösa sig utan åtgärder. Genom att anlita ett företag inom VVS i Stockholm kan du få en diagnos på problemet - och en plan på åtgärder presenterade.

Ser man dylika problem i villan så kan man med fördel kontakta ett företag inom VVS i Stockholm för en undersökning. Detta sker idag med hjälp av modern teknik där man använder sig av kameror som sitter på toppen av slangar som förs in i stammarna - och där man sedan, i realtid, kan inspektera skicket på dessa.

Handlar det om stopp orsakade av exempelvis fett, smuts eller - mer vanligt än många tror - ett djurkadaver så finns det också ganska snabba och enkla lösningar. Detta i form av en spolning av stammarna där företaget inom VVS i Stockholm använder sig av högt tryck och hett vatten för att spola bort stoppet i fråga. Om det däremot även skulle finnas andra problem - sprickor, små hål eller stammar som i övrigt visar sig vara i ett undermåligt skick - så kan man idag komma undan ett stambyte.

Relining av ett företag inom VVS i Stockholm

Numera finns nämligen relining som ett alternativ, vilket innebär att de gamla stammarna behålls - men att man i dessa gjuter nya rör och ledningar av epoxiplast. Denna teknik används idag i allt från villor till större fastigheter och med rätt utförare så lovar den också en hållbarhet om minst 30 år. Detta innebär att en relining kan vara den absolut bästa lösningen.

Förr eller senare så måste stammarna bytas, men en relining - utförd av rätt företag inom VVS i Stockholm - ger dig tid att bygga upp en buffert för detta jobbiga och dyra projekt. Kom även ihåg att du i samband med att du anlitar ett VVS-företag som privatperson kan använda ditt Rot-avdrag och genom detta dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet.

6 Oct 2022