Vägmarkeringar ger större tydlighet

Vi samlar hela tiden in information som vi sedan använder oss av. Det sker instinktivt och det sker genom vana. Det här blir allra tydligast i bilen och bakom ratten. Ju längre man haft körkort och kört bil - desto bättre blir man också på att samla in information i omgivningen och därigenom så blir man också en säkrare bilförare.

Om man jämför en person i 40-årsåldern som haft körkort sedan 18-årsdagen med en person som nyligen fått sitt körkort så finns en tydlig skillnad. Den senare kommer att titta överallt och ingenstans, han kommer att köra ryckigt och tvingas till beslut som sker på kortare tid.

Den äldre personen rör knappt på huvudet; men han ser allt genom invanda mönster - att då och då titta i varje backspegel, se skyltar man passar och hela tiden ändå ha sina ögon på vägen - gör honom till en säker bilist som hela tiden, indirekt, kan fatta beslut utifrån den fakta han tagit in. Denne planerar sin körning bättre och behöver sällan stressa fram ett beslut. Vägmarkeringar är en lite bortglömd del gällande just information till dig som bilist.

Nybliven körkortsinnehavare? Se vägmarkeringar som ett hjälpmedel

Vägmarkeringar har utvecklats i Sverige. Dels så är de mer hållbara och dels så målas de på med miljön i åtanke. Läs mer om detta här. Det är bra att man tagit det steget, detta då vi inte skulle klara oss utan vägmarkeringar. Man kan se dessa som ramar. Åker du längs en väg så vet du vilken yta som “ är din”, du vet hur bred vägen är, du kan se var vägrenen börjar och du kan - genom den streckade vägmarkeringen - se vilket avstånd du ska hålla gentemot den mötande trafiken. Självklarheter.

Men, det som nu börjar ske är att vissa kommuner även använder vägmarkeringar som ett sätt att ge ytterligare information. Detta i synnerhet i områden där man som bilist ska vara extra försiktig. Konkret så kan du åka längs en väg och, av någon anledning, missa en vägskylt som informerar dig om att det ligger en skola i närheten. Här kommer då en andra chans i form av en tydlig vägmarkering - som dessutom ringats in - där man skrivit SKOLA med stora bokstäver. Många väljer även att skriva ut högsta tillåtna hastighet vid olika områden.

Alla dessa initiativ är bra. Ju mer information man ge en bilist, desto säkrare blir också dennes - och andras - resa. Vägmarkeringar och kommunikation genom sådana är en viktigt del i en säkrare trafik och en viktig ingrediens i hur vi ska kunna nå den Nollvision som eftersträvas i Sverige. Den innebär att ingen ska behöva skadas allvarligt - eller avlida - som en följd av en trafikolycka.

13 Aug 2018