Trygghet vid fastighetsaffärer – Överlåtelsebesiktning ger dig säkerhet

En fastighetsaffär är en betydelsefull händelse för de flesta människor. När man köper eller säljer en fastighet är dess skick en avgörande faktor. Att genomföra en överlåtelsebesiktning är av största vikt, vilket ger trygghet och säkerhet för både säljare och köpare.

Om du står i begrepp att sälja din villa så är det ofta kopplat till stora beslut. Oavsett om det rör sig om ditt permanenta boende eller ett fritidshus, så är det en betydande affär som oftast innebär både glädje och vemod.

Överlåtelsebesiktning - Ett delat ansvar

Det är viktigt att komma ihåg det delade ansvaret mellan säljare och köpare när det gäller fastighetens skick och eventuella brister. Som köpare har du ansvar att undersöka fastigheten noggrant, medan säljaren har ett ansvar för så kallade dolda brister. Detta ansvar sträcker sig ganska långt i tiden.

Säkerhetsåtgärd - Hur utförs en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en viktig säkerhetsåtgärd vid fastighetsaffärer. Som säljare har du ansvar för dolda fel upp till tio år efter att köpekontraktet undertecknats. Vid en överlåtelsebesiktning går en kunnig och kompetent person igenom fastighetens skick noggrant. Hen letar efter tecken på fuktskador, konstruktionsfel och andra eventuella brister. Resultatet av besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan delas med intresserade köpare under visningen.

Överlåtelsebesiktning i Sundsvall – Säkerhet i hela landet

Oavsett om du genomför en överlåtelsebesiktning i Stockholm eller någon annanstans i vårt avlånga land, så har den samma syfte och betydelse. Genom besiktningen dokumenteras fastighetens eventuella fel och brister, vilket innebär att de inte längre kan betraktas som dolda. Som köpare får du tydlig information om vad som kan behöva åtgärdas, och du kan basera ditt köpbeslut på en välgrundad bedömning.

21 Sep 2023