Solcellspark för företag och lantbrukare

För ett företag eller lantbruk som har mark kan det löna sig att investera i en solcellspark. Den kommer också att fungera som reklam och skapa intresse.

En tanke som svindlar – den energi hela mänskligheten gör av med på ett år motsvarar den energi som solen ger oss på endast två timmar! Att vi i större grad behöver utnyttja solens energi står alltmer klart för oss i samband med debatterna om situationen i världen och vår energiförsörjning. Och det fantastiska är att här kan nästintill var man göra en insats.

Villaägare kan installera solceller på hustaket. De som har landområden att tillgå kan göra mycket mer än så. För lantbruk och industrier kan det nämligen bli riktigt lönsamt att investera i en hel solcellspark, särskilt eftersom det ofta är lättare att optimera solcellernas riktning jämfört med när de sätts upp på ett befintligt tak.

En solcellspark ger gott renommé

De som redan har låtit bygga en solcellspark vittnar om fördelarna. En stor del av anläggningens energibehov kan tillgodoses genom detta. Dessutom ger man på sitt eget bidrag till landets energiproduktion. Det skapar gott renommé för företaget. Alltfler kunder intresserar sig nämligen för hur man som företagare agerar för att minska klimatpåverkan och miljöförstöring.

Solcellsparken blir då sin egen reklampelare. Den syns tydligt för alla som kommer på besök eller passerar. I bästa fall blir den en riktig wow-faktor som får kunder och andra att hejda sig och öppna ögonen för företaget som låtit installera den.

9 Nov 2022