Skapa en yta för din utbyggnad

Det är få förunnat att kunna se ut över en tomt som är helt spikrak och där man direkt kan sätta igång med sin utbyggnad. Särskilt gäller detta om man planerar ett så kallat Attefallshus – ett fristående sådant – och där det dels ofta krävs ett ganska omfattande markarbete och dels också krävs att marken är röjd. Eller att den åtminstone är välplanerad sett till risken för eventuella skador. vilka tänkbara skador har vi här i åtanke? Uteslutande så tänker vi på träd och vi tänker på vad som händer om ett sådant faller över utbyggnaden och vi tänker på hur du på bästa sätt plockar ned ett träd – antingen för att skapa yta eller för att förhindra olyckor.

Det bästa sättet? Det är att ta hjälp. Det må se enkelt ut att hugga ner ett träd, men faktum är att det är ytterst svårt – och att det framförallt är väldigt farligt. Som exempel på detta kan vi säga att det inträffar ungefär fyra stycken dödsolyckor årligen som en följd av trädfällning – och då är det ändå professionella skogsarbetare som arbetar. Det om något borde påvisa hur pass farligt det är. Säger man samtidigt att det inte är någon gigantisk kostnad att ta hjälp och anlita en professionell trädfällare så är det ytterligare en aspekt som talar till den lösningens fördel.

Trädfällning – mer än bara en motorsåg

Vi ponerar att du skulle fälla ett träd som står exakt där du tänkt bygga ditt Attefallshus – hur skulle du agera? Troligt är att du skulle läsa lite på internet och att du skulle använda dig av en motorsåg, lägga ett snitt i roten och därefter se träder i fråga fall till marken. Har du tur här så faller trädet på plan mark och du kan börja stycka upp det.

Har du otur – ja, då faller det mot ditt befintliga hus, det faller över dig, det faller över din bil, det träffar grannens hus eller också så skadar det någon förbipasserande. Du som lekman kan inte skaffa dig en yrkeskunskap bara genom att läsa på internet och genom att hyra en motorsåg. Trädfällning handlar om att minimera risker och i detta så kommer också en kunskap om vind, om trädets skick och om olika tekniker – exempelvis sektionskapning – som gör att det sker på ett så säkert sätt som möjligt.

Ser man till markarbetet som krävs för att bygga exempelvis ett Attefallshus så kan en arborist – som en trädfällare egentligen heter - även där vara behjälplig och detta genom att fräsa bort stubbar och andra saker som gör att ytan inte är exemplarisk för ett bygge. Ett befintligt träd då? Hur ska man agera om det står ett träd i anslutning till huset man tänkt bygga? Jo, man rådfrågar kring vilket skick trädet håller och man säkerställer därigenom Attefallshusets framtida säkerhet. Att resa ett sådant i nära anslutning till ett ruttnande träd, det är inte bara dumt – det är väldigt farligt också.

1 Sep 2017