Sanering för bostäder och lokaler

Det finns jobb och så finns det jobb. Att arbeta som sanerare tillhör kanske inte vanligheterna. Ändå är arbetet de utför helt nödvändigt för samhälle och individ. Sanering gör skillnad.

Vad tänker man när man hör ordet sanering? För många framkallar ordet bilden av skyddskläder och kemikalier. Begreppet är också tätt förknippat med ämnet asbest. Det är vanligt att sanering behövs i samband med renovering eller rivning av fastigheter där asbest använts som material.

I själva verket är sanering mycket mer än detta. Mycket av arbetet görs utan att det syns för några andra än de närmast inblandade och det är okej. Det är inte meningen att själva saneringen ska annonseras och visas upp. Det är resultatet som räknas.

Sanering kan grovt delas upp i tre olika områden. Det handlar givetvis om asbest och hur man tar bort det utan att någon kommer till skada. Det handlar också om smittsanering och om så kallad social sanering.

Vad innebär de olika typerna av sanering?

De flesta av oss vet något om asbest. Asbest är egentligen ett väldigt bra material, värmetåligt och tåligt mot många kemikalier. Det är när det sönderdelas och finns i luften som det blir farligt. Asbest förorsakar en rad sjukdomar och när en fastighet saneras betyder det att man under strikta regler tar bort och förstör allt asbestmaterial.

Smittsanering innebär att man rengör lokaler med bakterie- och virusavdödande vätskor för en minskad smittspridning.

Social sanering brukar vanligen betyda att man sanerar bostäder och i någon mån lokaler. Detta kan behöva ske då en bostad vanvårdats under en längre tid. Det kan handla om smuts och skadedjur. Det kan också betyda att sanera kroppsvätskor eller djuravfall eller långvarig rökning inomhus. I de fall det sistnämnda behövs brukar företagen arbeta under tystnadsplikt.

Vikten av kunskap

Det säger sig självt att sanering handlar om mer än bara en grundlig rengöring. Det är också självklart att de företag som arbetar inom området uppskattas mycket av sina kunder. Att få hjälp med sanering av olika slag kan vara avgörande för att man ska kunna fortsätta använda lokaler eller bostäder.

En sanering kan beställas av både privatpersoner eller företag och organisationer. Är du privatperson och behöver hjälp med asbestsanering utgår ROT-avdrag. Du kommer alltså att få arbetskostnaden reducerad med 30%. En seriös saneringsfirma har tillstånd för sin verksamhet. De har också rätt kunskaper och rätt utrustning för de uppdrag de åtar sig. Ta kontakt!

6 Oct 2020