Säker asbestsanering i Stockholm

För att demontera gammal asbest krävs det många skyddsåtgärder. Därför bör du anlita professionell hjälp för att få hjälp med säker asbestsanering i Stockholm.

Asbest, DDT och andra giftiga ämnen betraktades som lösningen på det mesta när de kom. Asbesten var formbar, underhållsfri och kunde användas som isolering. Tak, väggar, rör och brandslangar isolerades med asbest tills man upptäckte att materialet var skadligt.

Väldigt mycket asbest har sanerats bort men den finns fortfarande kvar i äldre byggnader. När den ska tas bort krävs det utbildad personal med rätt skyddsutrustning för att utföra det. När asbesten rivs frigörs små partiklar som är farliga att inandas och lätt sprids med vinden. Därför måste arbetsplatser isoleras för att fibrerna inte ska komma ut i miljön.

Professionell asbestsanering i Stockholm

Om du ska renovera eller bygga om en äldre fastighet behöver du kontrollera att där inte finns asbest i väggar eller rör. Asbesten användes flitigt och kan finnas i rör- eller kakelfogar. Det bästa är att du kontaktar ett företag som arbetar med asbestsanering. De har de tillstånd och den utbildning som krävs för att hantera materialet. När du kontaktar företaget som är certifierat får du en offert.

Professionella asbestsanerare vet var riskerna finns och kan hjälpa dig att hantera asbesten. De har den särskilda utrustning som krävs och kan göra avspärrning för att riva. Det är just när man sågar, bryter eller river asbest som de farliga fibrerna lösgörs. När materialet är rivet behöver det dessutom transporteras i slutna behållare till deponi.

10 Dec 2022