Så har BIM revolutionerat byggsektorn

BIM har tagit byggbranschen med storm. Med hjälp av detta verktyg för digitala visuella modeller och simulationer kan byggprojekt optimeras till fullo.

BIM är en förkortning som står för Building Information Modeling. Med detta verktyg skapas digitala representationer av en byggnad eller anläggning. De visuella modellerna inkluderar allt från geometri, material, komponenter och funktioner. Genom att använda BIM kan alla inblandade parter i ett byggprojekt dela information på ett effektivt sätt, vilket främjar samarbete och effektivitet.

Med BIM kan man inte bara visualisera utan även simulera olika scenarier för att hitta optimala lösningar på potentiella problem – som då alltså helt kan undvikas, tillsammans med de kostsamma ändringar som annars kunde ha behövt göras senare i byggprocessen. BIM underlättar dessutom förvaltningen av färdigställda byggnader, eftersom verktyget tillhandahåller exakt och uppdaterad information om fastighetens strukturer och installationer.

BIM – bra val för både små och stora byggprojekt

I Sverige har användning av BIM blivit allt vanligare. Verktyget används i såväl stora som små byggprojekt över hela landet. Detta har medfört att hela byggsektorn ökat sin produktivitet, sparat in på kostnader och minskat sin miljöpåverkan. Särskilt inom byggnationer av energisnåla fastigheter med ekologi och biologisk mångfald i centrum har BIM kunnat göra stor skillnad.

Materialåtgång är en fråga som många byggare brottas med. Det finns flera anledningar till att minska på materialåtgången i ett bygge, inte minst ekonomiska och miljömässiga skäl. Med hjälp av BIM kan beställningar av material optimeras för att undvika onödigt spill, vilket gör stor skillnad för såväl budget som miljöpåverkan. Det är inte konstigt att många menar att BIM revolutionerat hela byggbranschen.

28 Jul 2023