Rivning i Uppsala på rätt sätt

Vid en planerad rivning av ditt hus i Uppsala måste projektet ske på säkert och miljövänligt sätt. Allra först ansöker du om rivningslov innan du kan starta.

Det krävs systematik vid en rivning i Uppsala, så att allt sker i rätt ordning. Det är kommunen du ska kontakta för ansökan om bygglov, och sedan ska det upprättas en kontrollplan. Det är viktigt att eventuellt miljöfarligt avfall tas bort först av allt. Sedan rivs byggnaden i fraktioner och allt material som kan återanvändas tas också tillvara.

Det är bekvämt för dig som husägare, för du anlitar helt enkelt experterna på en rivningsfirma i Uppsala, så tar de hand om den praktiska hanteringen. Det gäller att avgränsa platsen så att inga obehöriga kan komma in där och skada sig. Exempelvis får barn inte gå in och leka där det pågår ett rivningsprojekt.

Rivning med återvinning

Det fortsätter med att den rivningfirma i Uppsala som du väljer sorterar upp byggmaterialet och skickar iväg det efter hand. Metall och elektriska prylar är exempel på kategorier. Det ska upprättas en fraktionsrapport med information om vad som skickats och vart det har transporterats.

Det som kan återvinnas och sedan ingå i något annat projekt är en vinst för miljön. Rivning i Uppsala måste ske rationellt för att vara lönsam. Man arbetar effektivt tills bara stommen är kvar på huset, och den tar man bort allra sist. Din rivningsfirma i Uppsala städar också undan allt skräp så att det är rent och snyggt på platsen efteråt.

5 May 2023