Miljökonsult i Göteborg gör riskanalys

Miljöfrågor har alltmer kommit i fokus vid återanvändning av mark som tidigare varit bebyggd. Låt en miljökonsult i Göteborg göra riskanalys inför ett bygge.

Strukturomvandlingen inom industrin tar sig många former. I vårt land har vi fått uppleva att varv och hamnområden lagts i malpåse för att därefter omvandlas till attraktiva bostadsområden. Men ett sådant omvandlingsprojekt bör inledas med en noggrann analys av vad som döljer sig under markytan. Det kan ha funnits industrier som inte varit helt nogräknade ur miljösynpunkt.

Vi har kunnat läsa och höra om projekt som gått i stöpet efter att miljökonsulter gjort sitt arbete. Och tur är väl det! Vem skulle vilja bo och verka i en fastighet som byggts på mark där tunnor med giftiga kemikalier dumpats som exempelvis hormoslyr och kreosot?

Miljökonsult i Göteborg föreslår åtgärder

Du är verksam som entreprenör inom fastighetsbranschen och har blivit erbjuden att förvärva ett större markområde. Tanken är att bygga hyreslägenheter med havsutsikt. På området har tidigare legat några olika fabriksbyggnader som nu rivits. Men vilken typ av verksamhet har bedrivits och har området blivit sanerat? De frågorna tänker du låta en miljökonsult i Göteborg utreda.

Konsultfirma börjar med att ta reda på vilken typ av fabriker som funnits på området. Därefter görs alla tänkbara miljötekniska utredningar. Dina farhågor om behov av sanering visar sig bli besannade. Problemen är dock inte större än att det går att sanera området. Konsultfirman har nära kontakt med miljömyndigheter för att få fram ett byggnadstillstånd och dessutom lämnar firman förslag på saneringsåtgärder.

14 Sep 2023