Markentreprenad i Göteborg

Behöver ni bättra på er dränering runt huset? Eller är ni en bostadsrättsförening som vill renovera innergården? I så fall ska ni ta hjälp av en erfaren firma inom markentreprenad i Göteborg.

Vare sig man ska bygga nytt, förbättra dräneringen eller renovera en innergård, måste man vara noga med markarbetet. Annars blir det man ska bygga inte stabilt eller särskilt hållbart. Ofta får man man problem med översvämningar och fukt, men man kan även drabbas av sprickbildningar i fasaden om det blir sättningar i marken. Markarbetet kan innefatta många olika saker beroende på hur markförhållandena ser ut och vad som ska byggas. I vissa fall kan man också behöva spränga för att få bort berg och stora stenar. Annars innefattar markentreprenad ofta en hel del grävningsarbeten och schaktning av jordmassor, men också dräneringsarbeten.

Markentreprenad som kan ansvara för hela projektet

Eftersom markarbetet kan innefatta så många olika moment kan det vara en fördel att anlita en markentreprenör som har all nödvändig kompetens inom företaget. Det finns exempelvis markentreprenad i Göteborg med geologer, civilingenjörer och sprängarbetsledare. Genom att anlita en markentreprenör som kan ansvara för hela uppdraget sparar man både värdefull tid och pengar. Givetvis ska man ta in offerter från några olika företag och jämföra, men det är viktigt att man också tittar på kompetens och erfarenhet. Innan arbetet påbörjas måste man också skriva ett ordentligt avtal där det klart och tydligt framgår vad som ska göras och vad det kommer att kosta. Det ska också stå när arbetet ska vara slutfört.

28 Mar 2022