Många olyckor sker från tak

Ser man till en vanlig olycka i Sverige så handlar det om ett fall från ett tak. Inte sällan så handlar det om en oförsiktig villaägare som ger sig upp på taket för att skotta, byta tegelpannor som gått sönder eller för att rengöra exempelvis hängrännor och stuprör – saker som villaägaren i fråga gjort hundra gånger innan. Detta gör att man är oförsiktig och att man struntar i att vidta de säkerhetsåtgärder som bör tas. En isfläck, ett spadtag för nära kanten eller en missbedömning av takets vinkel kan göra att man ramlar och faller ned från taket. 

Har man tur så är fallet inte så högt eller kan lindras av någonting nedanför – en buske, en snöhög eller någonting annat. Har man otur så – ja, fruktansvärda skador och till och med dödsfall har kommit som en konsekvens av fall från tak. 

Taksäkerhet är viktigt 

Vi kan säga att du bor i Stockholm och äger en villa i ett område utanför. Du tar ditt underhåll av taket på allvar och genomför en årlig inspektion där du dels kontrollerar skicket och dels också ser till att reparera det som eventuellt kan behövas. Du sköter dig således prickfritt sett till underhåll för att hålla kostnaderna nere. Men, du blir en dag tvungen att ta hjälp av en sotare som bergor sig upp på taket för att rengöra din skorsten – något som leder till att han faller ned och bryter ett ben. Är det då sotarens eget fel eller är det ditt fel? 

Den frågan avgörs helt av vilken typ av taksäkerhet du har på ditt hus. Det finns krav på taksäkerhet som man som villaägare måste uppfylla; lämplig säkerhetsutrustning som exempelvis innebär att det finns en ankarpunkt (att fästa säkerhetssele i), att det finns nockräcke, att det finns glidskydd samt exempelvis en- eller flera gångbryggor. 

Om vi ponerar att du inte haft någon av dessa skydd så kan först och främst diskutera i all evighet om denne sotare överhuvudtaget borde gett sig upp på ditt tak i Stockholm - men i diskussionen om skuldfrågan så är det faktiskt du som villaägare som har ansvaret för din taksäkerhet. Sedermera så kan du få betala sanktionsavgifter. 

Kontakta ett företag inom taksäkerhet i Stockholm 

Vi nämnde ovan att säkerhetslösningar för tak kan innebära en ankarpunkt, ett nockräcke, glidskydd samt gångbryggor. Det finns även andra saker inom taksäkerhet som man kan luta sig mot och välja. Här kan vi nämna snörasskydd – viktigt även för tredje person! – bärläktssteg, säkerhetssteg och ett skyddsräcke (om du har en taklucka). 

Det finns företag som specialiserat sig på just taksäkerhet och ett sådant företag kan verkligen göra skillnad. Bor du i en villa i Stockholm och känner att frågan om taksäkerhet inte tagits på allvar så kan det definitivt finnas ett värde i att se över vilka skydd som finns tillgängliga att montera. Du kanske inte behövde det igår, du kanske inte behöver det idag – men en olycka följer sällan några givna regler. Rätt vad det är så är det du som halkar och blir en av alla de tusen som faller – och skadas – från ett tak. 

24 Jan 2018