Lågenergihus – framtidens hus

Vi blir mer medvetna om hur vi lever. Våra liv påverkar klimatet och vi är många som kämpar för att reducera klimatpåverkan. Ett val man kan göra vid ett husbygge är att bygga ett lågenergihus.

Men vad är ett lågenergihus? Jo, det är en himla smart lösning för dig som vill spara in på jordens resurser medan du lever i ditt hus. Ett lågenergihus är byggt på så sätt att det ska gå åt så lite energi som möjligt att leva och bo.

Med en god isolering i huset och en bra ventilationslösning blir det traditionella huset istället ett lågenergihus. Isoleringen måste vara mycket bra i alla väggar samt i fönster och dörrar. Det är viktigt att ingen onödig energi tar sig ut ur huset.

Så det är med ett tätt hus som du har chansen att leva klimatsmart men du kan också gå ett steg längre och satsa på bergvärme och solceller. Med bergvärme tar du tillvara jordens energi i marken och för över det till huset, och med hjälp av solceller kan du få el.

Satsa på nollenergihus istället för lågenergihus?

Ett hus som genererar lika mycket energi som det gör av med kallas för ett nollenergihus och den energi som används till huset ska komma från berg, sjö, jord eller sol. Om huset producerar mer energi än vad som behövs så kallas det för ett plushus.

Är du intresserad av att bygga ett klimatsmart hus så är det nu lättare att göra det eftersom det finns smidiga lösningar med byggsatser med lågenergihus.

30 Apr 2022