Kontrollansvarig för bygget i Stockholm

Har du ett projekt i en BRF i Stockholm som kräver bygglov ska en kontrollansvarig inspektera arbetet och sända in handlingar till rätt myndighet. Det ska vara en oberoende person utifrån.

För att fungera i rollen som kontrollansvarig ska man vara certifierad och ha stora kunskaper om bygglagstiftningen. Det krävs en kontrollansvarig person för alla projekt som kräver bygglov. Det måste vara en oberoende konsult så att det inte uppstår någon jävsituation och det kan gälla byggnationer, rivningar eller markarbeten. Småreparationer i en lägenhet omfattas inte av kravet.

Ska skriva ett utlåtande

När ni har bestämt er i bostadsrättsföreningen i Stockholm för att bygga om, bygga nytt eller utföra markarbete, måste ni ha en certifierad kontrollansvarig för detta projekt. Allt som kräver bygglov berörs av kravet. Det gäller också om ni ska riva något hus. En kontrollansvarig måste vara oberoende, så det kan inte vara någon styrelsemedlem eller släkting till någon i styrelsen.

Styrelsen består ofta av folk som är duktiga på ekonomi, reparationer och underhåll, men det behövs någon oberoende person för att kontrollera att ett bygg- eller rivningsprojekt följer bygglagstiftningen, så man kan inte anlita vem som helst. Det finns företag som har certifierad kontrollansvarig som man kan anlita.

Den som är kontrollansvarig ska inspektera att jobbet är rätt gjort, det vill säga att det följer alla gällande krav. Sedan ska den kontrollansvarige skriva ett utlåtande och skicka in detta inför byggnadsnämndens slutbesked. En BRF har då fullgjort sina åtaganden och försäkrat sig om att projektet är väl utfört. Läs mer om en kontrollansvarig på denna sida: https://www.kontrollansvarigstockholm.net/

14 Oct 2021