Hur ser arbetsmöjligheterna ut för en plåtslagare i Stockholm?

Överlag så kan man att plåtslagare i hela Sverige – efter en liten svacka – numera har en ökad efterfrågan. Om detta beror på att många plåtslagare gått i pension eller om det inte utbildats tillräckligt många på slutet är svårt att sia om, men klart är att det numera alltså finns en stor efterfrågan på skickliga plåtslagare oavsett vart i landet man befinner sig. Dock så kan man se att efterfrågan blir extra stor i städer där man bygger mycket och här kan vi direkt ta Stockholm som ett bra exempel.

För i och med att man i Stockholm genomgår en stor byggnadsbom där både bostäder och offentliga rum byggs så blir alltså hantverkare i allmänhet och då plåtslagare i synnerhet extra viktiga. Man kan alltså som plåtslagare i Stockholm se en framtid där en väldigt låg risk för arbetslöshet föreligger och där det tvärtom kommer att finnas otroligt mycket jobb av alla möjliga slag för den ambitiöse.

För – och detta är viktigt – så kan man ju som plåtslagare inte tro att man kommer att få jobb bara för att man har rätt utbildning utan man måste ju faktiskt vara beredd att jobba hårt och visa framfötterna också och inte bara tro att det ordnar sig bara för att behovet är stort i Stockholm. Det här gäller ju alla yrken och inte bara plåtslagare – är man dålig, ja, då får man ju också mindre jobb och det är ju också så det ska vara.

Konkurrensen ökar mellan plåtslagare i Stockholm

Dock så ska man veta att även om det finns ett stort behov av just plåtslagare i Stockholm så finns det även en väldigt hög konkurrensnivå i branschen. Man ser nämligen att allt fler företag startar och konkurrerar om samma uppdrag i Stockholm och kan man som plåtslagare då hitta en egen nisch så kan man ha en väldig fördel. Här kanske det handlar om att man specialiserar sig på villor eller småhus eller att man riktar in sitt fokus på större byggen – allt handlar om att vara lite unik så att man separerar sig från mängden.

I Stockholm kan det också vara ett bra tips att man istället för att jobba över hela staden istället fokuserar på en speciell stadsdel eller förort som plåtslagare. Är man duktig och jobbar som plåtslagare i en större förort så är ju chanserna ganska stora att det ryktet sprids bland de boende och att man därigenom skaffar sig lite av ett monopol då det handlar om plåtslagning.

Det kanske är bättre i många fall att sikta lite lägre och jobba sig uppåt än att sikta för högt och riskera att stå utan jobb. Det här gäller ju inte bara plåtslagare utan egentligen vilken verksamhet som helst i Stockholm – det gäller att hitta den marknad som passar och inte riskera att försvinna in i mängden. Men på sikt så visar det alltså att efterfrågan bland plåtslagare kommer att öka – det finns alltså plats för alla i Stockholm, om man bara hittar rätt omsättning och marknad vill säga.

25 Dec 2022