Hur marknadsför sig en elektriker på nätet?

Hur marknadsför sig elektrikerna på nätet? Att synas på internet idag är mycket viktigt som kundjagande firma. Vi har tittat på olika elektrikers hemsidor för att se hur de är uppbyggda. Finns priser? Tjänster? Skyltas det med certifikat och tillstånd synligt på sidan?

Innehållet på hemsidorna påverkar givetvis hur stort förtroende en potentiell kund känner inför att anlita dem. Trots det står det klart att vissa firmor lägger ner betydligt mer på tid på sina hemsidor än andra.

Inga företagsnamn kommer att nämnas. Texten syftar till att endast ge en fingervisning om hur de olika elektrikerna marknadsför sig. Som exempel har vi tagit tre stycken elektriker baserade i Solna och Stockholm.

Sparsamt med information

Den första elektrikerfirman vi tittar på är baserad i Solna och har ganska sparsamt med information på sin hemsida. Självklart kan man också fråga sig hur mycket information som egentligen behövs – huruvida potentiella kunder känner förtroende eller inte är ofta det som är viktigast för hemsidans design. Här finns givetvis många olika åsikter och faktorer att ta hänsyn till.

Firman i Solna skriver under ”tjänster” att de bland annat erbjuder tjänster inom kök, bad och bygg & måleri. De listar också bland annat:

Felsökningar, jordning, installation, reparationer, elcentraler

Jämfört med nästa sida vi besöker, även denna baserad i Solna, är det ganska lite information på den första sidan. Den andra som besöks har betydligt mer innehåll. Medan den första, med några få ord, beskrev vad de erbjuder kunderna under ”tjänster”, skriver den andra sidan betydligt mer utförligt. Här finns många underrubriker med tjänster och en beskrivning av desamma.

Den tredje sidan skriver mer kortfattat om sina tjänster, och uppmanar istället läsaren att ta kontakt med firman via telefon. Sidan har dock ett bredare utbud och fler olika typer tjänster, vilket kan förklara saken.

Certifikat och tillstånd ger ett gott intryck

Att skylta med certifikat och tillstånd är givetvis förtroendeingivande, och dessutom en förutsättning för många för att de ska vilja anlita elektrikern över huvud taget. Den första sidan, baserad i Solna, skriver att alla deras elektriker är auktoriserade och certifierade. De har även genomgått en yrkesutbildning på 3 år som kortast.

Nästa sida, som hade mer information generellt sett, har också mer information om deras kompetens. De skriver dels att de är medlemmar i Elektriska installatörsorganisationen, EIO, och även att de är medlemmar i svenskt Näringsliv. De är också mer specifika när det kommer till certifikaten, där de skriver ut att det är BAS-P och BAS-U-föreskrifterna (arbetsmiljölagen) som de är certifierade enligt. Vidare tillägger elektrikerfirman i Solna att de är ansvarsförsäkrade.

Den tredje firman är också förhållandevis utförlig med sina certifikat och behörigheter. De skriver, precis som den förra firman, att de är medlemmar i EIO och utför sina arbeten efter deras ramar. Vidare skriver de att allt rivningsmaterial sorteras efter en miljöplan, EIO Q. De tillägger också att de, sedan många år, har ID06 integrerat i sin organisation.

5 Dec 2016