Hur länge håller solpaneler?

Hur länge håller solpaneler och är det en investering som är värd att ta? Solpaneler och solceller är den nya tidens lösningar och det handlar om att ta tillvara på den energi som solen alstrar och därigenom också få klimatsmart uppvärmning och energi till hemmet.

Idag - med tanke på det överhängande klimathotet - så är frågan mer aktuell än någonsin. Fler vill veta mer om både solpaneler och om solceller. Vi ska titta närmare på detta och försöka räta ut en del frågetecken.

Skillnaden mellan solpaneler och solceller ligger i hur de används. Både sätts upp på taket och båda ser ungefär likadana ut. Syftet - både gällande placering och funktion - är att fånga upp så mycket av solens energi som möjligt. Gällande solceller så handlar det emellertid om att använda den samlade energin till att bli självförsörjande och en egen producent av el.

Via solceller så fångas energin upp och förs vidare till moduler där den omvandlas till likström. Efter detta så sker ytterligare en omvandling - från lik- till växelström - och detta i en växelriktare. Den växelström som kommer fram kan sedan användas till att förse bostaden med el - överskottet går sedan att sälja vidare. Så ser processen ut vid solceller.

Så fungerar solpaneler

Solpaneler å sin sida handlar om att komplettera ett befintligt system. Har man exempelvis ett hus med direktverkande el eller med luftvärmepump så kan solpaneler installeras i syfte att fylla ett större behov av varmvatten. Inte sällan så kan man numera se att solpaneler installeras i syfte att värma upp exempelvis en pool. Det handlar då om ett billigt sätt att möjliggöra bad under en längre tid.

Solpanelerna fångar upp solens energi och för den vidare till en vattenberedare; väl där så skapas ett kretslopp som hela tiden förser beredaren med varmt vatten. På samma sätt som vid en värmepump så finns en värmebärarvätska i solpanelerna: det är den som möjliggör förflyttningen.

solpaneler

Så länge håller solpaneler

Vi ska direkt säga att det handlar om relativt ny teknik både vad gäller solpaneler och solceller. Det gör att det är svårt att sia om- och spekulera i livslängd. Man kan emellertid säga att det kan handla om minst 25 år. Detta baserar vi på en svensk undersökning som visade att solceller som sattes upp för 25 år sedan fortfarande fungera. De som inte fungerade - som producerande mindre energi - gjorde detta som en följd av ett fabriksfel. Det fabriksfelet är något som idag undersöks innan solcellerna säljs vidare.

Således kan man räkna med att livslängden ligger på minst 25 år. Givet dock vilket märke man väljer - det finns all anledning att undersöka innan man bestämmer sig och då gärna sikta på de lite mer välkända, större aktörerna på marknaden. Certifiering - IEC61215 - är också något att eftersöka. Likaså är det en fördel att jämföra garantin innan man bestämmer sig.

Husets karaktär kommer att förändras

Även det rent estetiska kan läggas in i vågskålen. Ditt hus kommer att skifta karaktär i och med att du väljer att installera solceller eller solpaneler. Det bör du vara medveten om. Ser man till exempelvis Monokristallina solceller så har dessa en mer diskret framtoning som ligger åt det mörkare, svarta hållet. Dessa brukar smälta in bättre än de Polykristallina solcellerna som har en blåskimrande ton.

14 Oct 2019