Hur hittar du rätt elektriker?

Vilken sorts elektriker behöver du? Hur vet du om den du hittar är auktoriserad? Måste alla elektriker vara det? Och vad får det kosta? Läs detta och få mer klarhet innan du väljer!

De flesta elektriker kan utföra det mesta inom flera olika områden, även om många är specialiserade inom sitt område. Det viktigaste när det gäller valet av rätt elektriker är att försäkra sig om att företaget har ett grundläggande säkerhetstänk och en garanti för detta borde således vara att det är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister. En annan viktig aspekt för många kunder är rimliga priser och detta underlättas naturligtvis av om priset för tjänsten kan fastställas i förväg. Det ska även vara lätt att komma i kontakt med företaget ifråga för att kunna ställa frågor och få ordentligt med information innan man bestämmer sig.

Är alla elektriker certifierade?

Vem som har behörighet att utföra elinstallationsarbete står reglerat i elsäkerhetslagen. Vanligtvis måste man vara en auktoriserad elinstallatör, alternativt ingå i ett företags egenkontrollprogram, för att få utföra exempelvis reparationer av starkströmsanläggningar. Har en elektriker inte full auktorisation som elinstallatör får hen endast utföra sådant arbete inom sin anställning, där det finns en etablerad kontroll över vilka kunskaper och grad av certifiering installatören har. Vid uppdrag för annan kunds räkning måste företaget vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Det finns grader av auktorisering för elektriker enligt Elsäkerhetsverket, från ”fullständig” till ”begränsad”, beroende på arbetets svårighetsgrad.

Vilka sorters elektriker finns det?

Man blir montör eller installationselektriker efter adekvat el-utbildning, exempelvis på gymnasienivå, och lärlingstid. Ju mer praktik desto bättre, enligt logikens lagar. Det är sedan upp till företaget att avgöra vilka typer av elinstallationsarbeten den anställde får göra.

I Tage Danielssons Elektricitetsvisan sjunger den kände underhållaren följande rader:

För: Allt går ju mä' elektricitet

Elektriskt dä' ä' nå't Konstigt med det

Elektriskt dä' strömmar ju Som ni vet

Härs å' tvärs igenom tråden

Och det låter ju enkelt och bra! I verkligheten kan det dock kännas som att beträda en liten djungel när man ska välja rätt sorts elektriker, och få reda på vilket företag som erbjuder de mest prisvärda tjänsterna. Här följer några exempel på vad de olika yrkesmännen inom branschen gör:

Industrielektriker arbetar framför allt med förebyggande underhåll för att upptäcka slitage och skador på maskiner inom industrin.

Distributionselektriker arbetar i ledningsnätet mellan kraftverk och användare.

Svagströmselektriker arbetar med installation av datanät och olika säkerhetssystem.

Serviceelektriker utför service och mindre utbyggnader av befintliga anläggningar.

3 Nov 2020