Glöm inte ert systematiska brandskyddsarbete

Som fastighetsägare är det viktigt att uppfylla kraven på systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär mer än man kanske tror. Läs om grunderna i arbetet här.

För alla byggnader där det bedrivs någon form av verksamhet finns det lagkrav gällande systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det gäller alltså för byggnader där det bedrivs privat företagande, liksom offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus med mera.

Det är fastighetsägaren som, till syvende och sist, har ansvaret för detta. Men det är lämpligt att minst en person som är delaktig i verksamheten också involveras i arbetet. Det är ju ändå de som jobbar i byggnaden som i högsta grad berörs och är beroende av att det finns ett fungerande brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete — grunder och mer

Vad innebär detta i praktiken då? Vad ska ingå för att det ska räknas som att man har ett systematiskt brandskyddsarbete? Det är många saker. Det som är basalt är att man har brandlarm, skyltning och släckningsutrustning. Utöver det ska man visa på att man har gjort en riskbedömning som grund, att man utbildar personalen i rutiner vid brand med jämna mellanrum och att det finns en återsamlingsplats som alla känner till.

Alltihop ska dessutom vara väl dokumenterat och dokumentationen ska hållas aktuell. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden så kan det finnas andra krav också. Om man har brandfarliga ämnen i bruk eller i lager så är det till exempel viktigt att man har de rätta tillstånden. I praktiken behöver man oftast anlita en brandskyddskonsult för att få rätt på allt.

20 Apr 2023