Förbered marken inför bygget

Planerar du för en större renovering eller ombyggnad? Du kanske har en villa eller en fastighet. Man kan behöva hjälp med markarbeten i Stockholm vid många olika tillfällen. 

När man ska bygga nytt, renovera eller kanske anlägga en trädgård så kräver detta ett markarbete som är korrekt utfört och professionellt. Oavsett man anlägga en liten friggebod eller bygg ett stort hus måste marken noga förberedas för att klara tyngden på ett säkert sätt.

Självklart måste även marken vara plan och inte luta. Det är mycket viktigt att markarbetet genomförs korrekt utefter förutsättningarna som finns på platsen.

De allra flesta markarbeten sköts av tunga och kraftiga maskiner för att resultatet ska bli bra. Det är oftast grävmaskiner, schaktmaskiner och olika sorters dumprar som krävs. 

Gör om i trädgården

När det handlar om villaträdgårdar och till exempel uteplatser och altaner så kan det behövas ett omfattande markarbete för att det ska bli ett bra slutresultat.

Man vet aldrig vad som döljer sig under gräsmattan och marken. Beroende på vad som hittas måste man välja rätt metod och vilken material man ska fylla med efteråt.  

När man ska anlägga marksten eller liknande för att göra fint i trädgården gäller samma sak. Men behöver full insyn i processen så det inte uppkommer överraskningar.

Behov av dränering

Dränering vid existerande husgrund är ibland ett måste för att kunna bo kvar. Vatten- och fuktskador kan bli mycket allvarliga om inget görs. Vid en dränering leds vattnet bort och risken för översvämning och vattenskador elemineras. Det finns olika metoder för dränering men det vanligaste är att man gräver upp runt husgrunden och leder bort vattnet via dräneringssrör. 

Grundläggning

Alla byggnader har en bärande del som är ett fundament som ska bära hela byggnaden. Markens kvalitet är avgörande för hållfastheten. Så innan man bygger ett hus måste marken och jorden analyseras noggrant för att veta om den kommer att hålla. Med hjälp av modern teknik kan man se mycket utan att behöva gräva upp marken. 

Men brukar använda sig av två metoder för grundläggning. Dessa är ytgrundläggning och djupgrundläggning.

Den ytliga metoden är är vanligast när vid byggnationer av hus och byggnader på fast undergrund. Man använder sig då av en tunn markplatta direkt på marken. Den blir styv på grund av att man har en sula under de bärande väggarna. 

När det gäller mindre hus går det att grunda med väggsulor och pelarplintar. Det går även att kombinera dessa båda metoder. 

 

27 Mar 2019