Enkel och smidig förvaring

Går man förbi en byggplats idag så kommer man helt säkert att få se en mängd olika containrar av alla de slag. Det är ett förvaringssätt som slagit igenom rejält på grund av sin flexibilitet.

Med muskelkraft flyttar man inte runt en container i första taget. Inte ens om den är helt tom. Men med rätt lyftdon till hjälp så är en container ett mycket smidigt och lätt sätt för all slags förvaring. Det finns containrar som har tak eller är öppna. Med dörrar eller utan. Och i alla möjliga kombinationer och storlekar som man kan tänkas önska.

Vill man så kan man till och med ansluta en container till en komprimator som tuggar ner avfall och packar det på bästa sätt. Allt för att man ska minska transporterna till sitt minimum. Därför ser man också ofta en bred variation av storlekar och sorter hos de som använder sig av containrar. Används de till avfall så är det en del avfall som kan komprimeras. Medan annat behöver kastas i en öppen container. Eller behöver en mindre container som är låsbar.

Hyra eller köpa

Om man endast ska använda sig av en container tillfälligt så finns det alla möjliga format på marknaden att hyra. Men det går även bra att hyra alla sorters containrar även under längre tid. Eller löpande under många års användande. Oftast går det att få avtal där man ganska snabbt kan lämna tillbaka containern om man är färdig med den. Eller byta den till en annan. Men bästa ekonomin vid ett längre användande är förstås att köpa container själv. Där kan man välja om man vill köpa en helt splitterny behållare. Eller om man vill köpa en som är begagnad. Och som man därför kan få till ett lägre pris.

Stapla på varandra

Fördelen med containrar är att man kan inreda dem om man vill. Därför är det många som förflyttar alla sina verktyg och övrig utrustning från arbetsplats till arbetsplats utan att behöva packa ner och förändra något däremellan. Har man en liten yta så går det även att stapla dem ovanpå varandra. Det går att sätta en trappa med ramp utanför ingången till containern, och därmed få en högre nyttjandegrad av ytan som används till förvaring. En mycket god idé på många platser där ytan kan vara strikt begränsad och man annars får svårt att få plats med alla entreprenörers verktygscontainrar.

28 Nov 2020