En geoteknisk undersökning är ett stort ansvar

Det krävs både kunskap och erfarenhet för att göra en geoteknisk undersökning av marken. Det är också ett stort ansvar att göra rätt beräkningar, så att det nya bygget blir hållbart där.

Huset måste stå stadigt, och det krävs omfattande undersökningar av markens beskaffenhet innan man kan bygga där. Vilka jordlager finns och hur stabilt är området? Sådant som grundvatten och underliggande berg måste kollas upp. Det är ingenjörer som kan utföra en geoteknisk undersökning och det sker på ett metodiskt och vetenskapligt sätt. Det är specialistberäkningar som grundar sig både på kunskap och på erfarenhet.

Vad vill du bygga?

Stora hyreskomplex som ska hyras ut måste byggas på jord som är noggrant kontrollerad. Det får inte bli några sättningar eller ras under huset, och marken måste också vara fri från utsläpp och gifter. Det är markägaren som ger tillstånd till att göra en geoteknisk undersökning, och det är specialister som utför den.

Vad vill du bygga? Kanske ett hotell, eller en lekplats? Det skiljer ju ganska mycket i tyngd på olika typer av byggen, och inget får lämnas åt slumpen när man projekterar mark för ett bygge. Det ska dras rörledningar och el, och man måste veta var berggrunden finns och hur porös jorden är eller hur mycket fukt som finns under markytan. Dränering är också en viktig del av förberedelserna till ett nytt bygge. Det företag som utför den geotekniska undersökningen kollar också upp vilka prover som tagits tidigare och vilken dokumentation det redan finns på samma mark.

17 May 2021