Dra VVS till utbyggnaden

När man bygger till en utbyggnad på hus måste Vatten, Ventilation och i vissa fall Sanitet följa med. VVS helt enkelt. Och det kan i många fall vara ett betydligt mer komplicerat kapitel än att sätta upp nya väggar, fönster och tak. Att bygga ut ett VVS-system kräver yrkeskunskap, även om det faktiskt är tillåtet att utföra många VVS-arbeten själv. Den som drar vatten och avlopp själv måste dock vara beredd på att stå utan ersättning från försäkringsbolaget om det skulle uppstå en läcka. Det är alltid bäst att kontakta en rörmokare när man planerar en utbyggnad, så att denne kan hjälpa till med planering och utbyggnad av VVS. Det är lika viktigt som att man anlitar en elektriker till elen.

Värmen måste också följa med till den nya husdelen

Ditt hus har antagligen ett vattenburet värmesystem med radiatorer, eller element som vi vanligen kallar dem. Detta system är oftast anpassat för att täcka den nuvarande bostadsytan och måste byggas ut med radiatorer  de nyare delarna av huskroppen. Att bygga ut och koppla flera radiatorer på ett befintligt system kan vara enkelt, men det kan också bli komplicerat där man måste öka kapaciteten från pannan. Här krävs verkligen att man kontaktar en rörmokare, annars riskerar man att få ett system som är dysfunktionellt och som påverkar hela husets värmeförsörjning negativt.

Det är naturligtvis inte bara att ringa vilken rörmokare som helst i Stockholm, utan du ska försöka hitta en rörmokare eller VVS-firma som specialiserat sig på större VVS-system och kan planera och utföra en sådan entreprenad. I Stockholm finns många hus och tillbyggnader är inte särskilt ovanliga, så chansen är stor att du kan hitta en rörmokare med kännedom om närområdet och om din typ av hus. En sökning på ”rörmokare Stockholm utbyggnad” och liknande ger många bra träffar.

Ventilationen måste ses över

Vid en tillbyggnad krävs också att man ser över ventilationen, och när bygge tär klart ska det utföras en ventilationskontroll av en behörig kontrollant. Även här är en rörmokare, eller VVS-tekniker som de också kallas, en nödvändighet. Att bygga ut ett ventilationssystem är inte heller det en enkel sak, och ett system kan behöva justeras både en och två gånger för att fungera optimalt.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, måste alltid utföras när man byggt om ett hus och förutsättningarna för ventilationen ändrats. Det är oerhört viktigt att man säkrar en god ventilation för att få en bra inomhusmiljö. I Stockholm tillbringar vi så mycket som 90% av tiden inomhus, och mycket av den tiden spenderas i vår hemmiljö. Att göra en utbyggnad utan att också justera ventilationssystemet kommer att försämra inomhusmiljön i huset.

Behöver avloppssystemet byggas ut?

Och så har vi den sista beståndsdelen i VVS, S:et som står för sanitet och i första hand handlar om tapp- och spillvatten. Om ni inte tänker bygga ett nytt badrum, kök eller toalett behöver ni inte göra något åt rördragningarna för vatten, men annars måste även detta system byggas ut. Även här bör ni anlita en rörmokare för jobbet, eftersom felaktigt dragna vattenledningar, som dessutom ofta går inne i väggar, kan orsaka riktigt stora skador vid en läcka.

Du kan läsa allt om VVS på hemsidan http://www.stockholmsrörmokare.se.

10 Jan 2019