Den viktiga luften

Det är viktigt att alla delar i boendet fungerar enligt de byggnormer som finns. En del som är viktig för både de boendes och bostadens hälsa är ventilationen. Men vilka riktlinjer följer man?

Luft behöver vi inte enbart för att andas utan den fyller även fler funktioner. Genom en bra luftgenomströmning kan bostaden kylas ner eller värmas upp. Fukt kan torka upp. Dåliga ämnen och rök kan transporteras bort. Och de boende får en innemiljö där man mår bra. Vilket kan påverka allt från koncentrationen och tillfrisknande efter sjukdomar till hur bra man sover.

Men ett hus behöver mer än tillfälligt öppna fönster och dörrar för att få en bra luftgenomströmning. Det är källor som inte klarar av det ökade behovet vid exempelvis matlagning eller dusch. Därför behövs det ett ordentligt ventilationssystem i alla bostäder. Fallerar man där så kommer det inte dröja länge innan problem dyker upp. Oftast består det först och främst av mögel som blir synligt. Men de hälsomässiga effekterna kan vara mer långsiktiga. Och när de väl märks kan det vara väldigt långt framskridet. Eller till och med för sent för att kunna åtgärda.

Skador på hus och boende

Mögel som uppkommer i badrum är inte speciellt ovanligt i gamla hus. Är det ett litet angrepp så går det att åtgärda med ganska enkla medel. Men vill man komma åt källan så bör man istället ordna en bättre ventilation i rummet. Det är också så att det man ser kanske inte är den enda skadan som finns. Väta som går in i väggar och golv kommer med tiden att orsaka stora skador. Ibland så illa att en renovering knappt ens är lönt. Fram till dess kan de boende ha fått utstå många problem. Det kan röra sig om huvudvärk, astma, allergier, smärtor med mera.

Besiktning av ventilation

För att ett hus ska vara friskt för sin egen hållbarhet och de boendes skull så ska huset följa byggnormerna. Därför genomför man en besiktning av ventilationen på alla bostäder. Den första sker när huset är nybyggt. Men efter det sker det besiktningar med lite olika intervaller. Förutom på en- och tvåfamiljshus där det räcker med besiktningen då huset är nybyggt. Det man vill komma åt är att man som boende ska känna sig trygg gällande ventilationen. Som försäkringsbolag vill man också veta att risken för skador är minimal. Så det är en mycket viktig åtgärd.

2 Sep 2020