Byt ventiler och få ner värmekostnaderna

Vet du om du har bra ventiler hemma? Om du är osäker på den saken kan du anlita en ventilationsfirma som kommer och mäter koldioxidhalten hemma. en viktig indikator på dålig luft är om mätaren visar mer än 1000 ppm för då visar mätaren på att det inte är en tillräcklig ventilation. Då kan man behöva en ventilationsfirma i Stockholm, till exempel, som kommer och byter ut ventilerna. Har man en för stor halt av koldioxid i liften hemma, kan man få sämre hälsa; huvudvärk, allergier, eksem, dåsighet och trötthet. Det är inte bra för hälsan och man behöver nya och bättre ventiler.

Så går det till att byta ventiler

Känner du inte till någon bra ventialtionsfirma i Stockholm (till exempel) kan du börja med att googla "ventilationsfirma Stockhlolm" (om det är i Stockholm du behöver de nya ventilerna). Annars skriver du in din ort efter "ventilationsfirma". Sedan får du flera förslag av sökmotorn Google. Därefter kan du ta kontakt med dem och jämföra offerter och referenser. Anlita sedan den som ger dig bäst offert. 

Att byta ut ventiler, är inte särskilt svårt för en ventilationsfirma som är erfaren och har gjort det flera gånger. Det går på en dag, så har du nya och bättre ventiler hemma. Sedan är det bara att betala räkningen. Har du då sett till att ni har kommit överens om priset på de nya ventilerna, kommer sedan räkningen inte som en överraskning.

Installera ventiler med värmeåtervinning

När du väl låter installera nya ventiler, passa på att installera ventiler med värmeåtervinning. Då slipper du värma all den kalla luften som kommer in utifrån. Du sparar flera tusentals kronor på att investera i värmeåtervinnande ventiler. Bra ventiler är inte bara bra för människor, utan lika bra för hus och fastigheter. Det är även förebyggande på det sättet att man slipper fukt- och mögelskador. Ska vi ha täta och väl isolerade hus, gäller det att ha desto mer effektiva ventiler som ser till att syrerik luft kommer in utifrån.

Skaffar du dig ventiler med värmeåtervinning sparar du tusentals kronor på värmen som ventilerna ser till byts ut. Särskilt under vintern när det är kallt ute, sparar man pengar på att inomhusvärmen inte förloras ut med luften. Har man dessutom väl isolerade fönster och dörrar, krävs det ännu bättre ventiler för att de väl isolerade husen även ska ge syrerik luft inomhus. Läs mer här om en sådan ventilationsfirma i Stockholm på: http://www.ventilationsfirmastockholm.se.

23 Oct 2018