Byggnadsställningar för säkra byggen

Ingen större byggnation kan genomföras utan byggnadsställningar. Vikten av en säker och korrekt monterad ställning går inte att betona nog. Att satsa på en bra ställning är alltid rätt.

Byggbranschen är i högsta grad viktig för alla länders ekonomi. Det finns ett ständigt behov av nybyggnation. Bostadsbristen är trots alla ansträngningar fortfarande ett reellt problem. Industribyggnader, offentliga lokaler, kontor och affärslokaler kommer också de alltid att finna hyresgäster. Överallt projekteras byggen.

Ett stopp i byggandet är en katastrof på flera plan. För samhället skulle ett stopp vara ödesdigert ur ekonomisk och mänsklig synvinkel. För det enskilda byggföretaget handlar det naturligtvis om ekonomisk överlevnad, inte bara för ägaren utan även för de anställda.

Lyckligtvis fortsätter vi att bygga hus, planera nya byggen och renovera äldre byggnader dessutom. Inga stopp kan förutspås inom överskådlig tid.

Utrustning och planering

En nybyggnation prospekteras och planeras långt i förväg. Ingenting får missas och allt behöver planeras och kalkyleras med yttersta noggrannhet. En fastighet behöver vara säker och ändamålsenlig samt passa in i sin omgivning. Byggnadsställningar och bygghissar är en väsentlig del av säkerheten under själva byggtiden. Det får inte hända att någon del av ställningarna inte håller kvaliteten eller monterats på ett felaktigt sätt.

Vid ett större bygge har också bygghissar sin givna roll. De underlättar hanteringen av material och hur personalen kan ta sig fram mellan olika sektioner av bygget. De bidrar till att hög säkerhet upprätthålls och till att rätt material kommer fram till rätt plats på ett snabbt och effektivt sätt.

19 Jan 2021