Bli av med möglet på egen hand

Att ha mögel i bostaden kan vara riktigt jobbigt. Det är skadligt för hälsan och det kan dessutom bli riktigt dyrt att bli av med. Problemet ligger ju oftast i den underliggande konstruktionen – vilket möglet är ett symptom på.

Mögel kan ofta uppstå till följd av dålig ventilation eller isolering som inte riktigt fungerar. När värme och fukt får frodas, kanske tillsammans med ett icke motståndskraftigt virke (så som plywood t.ex.) har mögel ”optimala” förutsättningar att växa fram.

Viktigt att få bort möglet fort

Om du har fått mögel i din bostad vill du bli av med det fort. Mögel under längre tid kan ge symptom som trötthet, nästäppa, yrsel och allergier. Ju längre det får frodas desto större process blir det också att få bort det. Vanliga bostadshus i Sverige där mögel uppstår är miljonprogrammen, som i högst grad byggdes kring Stockholm, främst kring åren 1965 - 1974. Det är givetvis dock inte bara Stockholm som är drabbat, utan Sveriges större städer (Stockholm, Malmö, Göteborg t.ex.) är drabbade i hög grad.

Om du känner dig osäker bör du inte testa på att få bort möglet själv, utan kontakta en firma. Börjar du tveka kan du till exempel söka på ”Mögelsanering Stockholm” (om du nu är Stockholmare) för att snabbt få fram en firma som behärskar mögelsanering.

Det finns dock vägar att gå om man vill utföra mögelsanering helt på egen hand:

Bli av med fukt

Det är först och främst två faktorer som gör att mögel växer fram – värme och fukt. Det här är alltså alltid det första som bör tas i beaktning när det kommer till att göra mögelsaneringen själv. Mögel växer bara på organiska material, däribland virke. Har du fått mögel måste du alltså byta ut eller ta bort virket där möglet har börjat växa.

Du bör nu ta reda på om du på egen hand kan sköta mögelsaneringen själv. Kan du själv ta bort det infekterade materialet? Och göra en avfuktning i utrymmet där möglet är ett problem? Återigen rekommenderas det att du tar kontakt med en fackkunnig om du känner någon osäkerhet kring att göra det själv. Avfuktning går att göra på många olika sätt, bland annat genom att använda sig av en kondensavfuktare. Krypgrundsavfuktare, sorptionsavfuktare eller helt enkelt avfuktning med hjälp av solen är andra sätt att bearbeta luftfuktigheten.

Saneringsvätskor

Idag finns en rad olika vätskor på marknaden som hjälper dig att sköta om mögelsaneringen själv. Flera saker är dock viktiga att känna till kring dessa, bland annat:

• Alla saneringsvätskor är mer eller mindre skadliga för hälsan. Var därför alltid försiktig och läs förpackningarnas instruktioner noga.

• Ingen saneringsvätska tar helt bort mögelskador, eller roten till problemet. Saneringsvätskor attackerar endast möglet på ytan.

• Saneringsvätskorna fungerar inte på allt mögel. Se till så att du använder rätt vätska till rätt mögel. På så vis slipper du lägga ner tid och pengar på att göra en dubbelbehandling.

Luftrenare

Luftrenare är ett effektivt hjälpmedel om du ska sköta din mögelsanering själv. De kan, på ett effektivt sätt, döda mögelsporer och gifter i utrymmen där möglet har gått till angrepp. Luftrenare, precis som med andra hjälpmedel, tar bara bort symptomen av möglet. Tänk på att det underliggande problemet i nästan samtliga fall har att göra med husets konstruktion.

17 Dec 2016