Att välja grund för tillbyggnad

För den som ska bygga ut är valet av husgrund en mycket viktig del. Vad man bör välja beror helt på husets och markens förutsättningar. Som helhet är en tillbyggnad något som kan löna sig rejält, förutsatt att det görs på ett bra sätt. Även om det främsta syftet kanske inte direkt är att öka fastighetens värde, är det fortfarande något de flesta tar hänsyn till om man vet med sig att huset kommer att säljas någon gång. 

En tillbyggnad bör nämligen göras på ”rätt” sätt om värdet ska behållas eller öka. Många menar att det finns två sätt att göra detta på: Antingen gör man det tydligt att tillbyggnaden är ny och låter den kontrastera rejält, så att man ser vad som är det ursprungliga, och vad som är nytt. Ett annat alternativ är att göra så att tillbyggnaden smälter ihop fint med de övriga delarna av huset. 

Grunder att välja mellan

Bland grundbyggare finns en del olika åsikter om vad som verkligen är bäst. Sanningen är nog att det helt enkelt kokar ner till hustyp och markförhållanden. Ligger ditt hus i en klippig miljö i Stockholm? Eller på en platt slätt ute på glesbygden? Valet av husgrund avgörs främst av faktorer som dessa. Dessa har du att välja mellan: 

  • Platta på mark
  • Krypgrund
  • Plintgrund
  • Källargrund
  • Hybrid grund

Priserna

Givetvis är priserna en faktor man alltid tar hänsyn till. Det som normalt är billigast är plintgrunden, men många nöjer sig inte med den för ett året-runt-boende. Har du en fristående villa i till exempel Stockholm har du säkerligen krypgrund, hybridgrund eller platta på mark. Om du förutom villan i Stockholm även har ett landställe ute på glesbygden, är det mer sannolikt att en plintgrund finns på det huset. 

För den som ska bo året runt i huset är krypgrunden ofta ett mycket prisvärt val. Det ger ungefär en lika bra standard som platta på mark eller källargrund, men till ett pris som är närmare plintgrunden än någonting annat. 

Plintgrund ibland både bäst och billigast

I vissa fall är plintgrund faktiskt både bäst och billigast. Eller bäst och bäst, det kan åtminstone lämpa sig mycket bra på bergiga grunder, eftersom sprängning både innebär stora kostnader och stora mängder nedlagt arbete. 

Om grunden inte är bergig har man ofta problemet att man vill säkra att man inte får en grund som sätter sig (främst till följd av tjällyftning). Därför vill man gärna gräva ur plintgroparna ända ner till ett djup som är tjälfritt. I många projekt krävs rätt många plintar, varför arbetet med det här kan komma att bli mycket omfattande. 

Mer nedlagd tid innebär också större kostnader om man har hantverkare, vilket gör att summorna snabbt kan sticka iväg. Så även om plintar är billigare, innebär det också mer arbete. Skillnaden märks som sagt vid berggrunder (vilket det finns relativt mycket av i till exempel Stockholm), då plintar normalt blir ett mycket bra alternativ.

21 Aug 2018