Att byta fönster – tips & råd

Även om ett hus ligger förhållandevis skyddat, slits det ändå mer eller mindre av Nordens ibland ganska påfrestande väder. Vissa delar av huset tar större skada av klimatet än andra – till den grupp detaljer som tar lite mer skada hör fönsterna.

Om husets fönster inte underhålls på ett korrekt sätt, kommer det oundvikligen att leda till att det drar så småningom. Om fönsterna börjar dra, leder det också till vissa värmeförluster, och därmed ökar även kostnaderna för uppvärmning som en indirekt konsekvens av dåligt skötta fönster. Att byta fönster kan alltså ses som en bra investering på lång sikt.

Om man lönlöst har försökt att förbättra och täta utan resultat – börjar det bli dags att fundera på att byta ut fönsterna helt och hållet. Ett fönsterbyte kan framstå som ett ganska tids- och energikrävande jobb, vilket det förvisso är till viss del. Dock upplever många att jobbet med att byta ut fönsterna inte är lika jobbigt som det först verkade.

Leta bland standardsortiment

I dagsläget finns det stora standardsortiment av fönster som är fabrikstillverkade, så i de allra flesta fall bör man hitta den storlek man är ute efter där. I de fall man inte hittar ett passande fönster bland standardutbudet, går det alltid att beställa ett specialtillverkat sådant.

Att specialbeställa ett nytt fönster är såklart lite dyrare, och man får även räkna med förhållandevis lång leveranstid. Även om det tidigare nämnda standardsortimentet är väldigt stort, finns givetvis inte alla variationerna i fönstertyper och storlekar.

Prioritera kvalitet

Väljer man att handla fabrikstillverkade fönster, bör man vara medveten om att kvalitetsskillnaderna kan variera ganska mycket från fönster till fönster. Var därför selektiv, och försök att prioritera kvaliteten i köpet.

En princip som kan anses vara allmänt vedertagen, är den att kvalitet alltid lönar sig i längden. Detaljer på huset, så som fönster och dörrar till exempel, är ofta en stor investering för den enskilda husägaren. Beslutet om inköp av fönster till fönsterbytet bör därmed tänkas över noga och inte hastas igenom.

En av de viktigaste sakerna att hålla utkik efter är det så kallade u-värdet. Har fönstret ett lägre u-värde innebär det att fönstrets främsta styrka inte är tätheten. Ett lågt u-värde kan alltså leda till drag, vilket leder till värmeförluster, vilket i sin tur leder till högre kostnader för uppvärmningen.

Att investera i ett högkvalitativt fönster med ett högt u-värde är alltså något som med största sannolikhet kommer löna sig på lång sikt.

1 Jun 2016