Varför du behöver en lyftkrok

Om du har tänkt dig att lyfta något tungt som du med fördel gör med en lyftkran av något slag, kan det vara en bra idé att ha tillgång till eller skaffa dig en lyftkrok. Det underlättar betydligt.

Med lyftkrok menades förr ett redskap som var utformat på ett sådant sätt att det kunde underlätta arbetet för en skogshuggare. Det kallades ibland för timmerkrok när det användes för att frakta, eller rättare sagt lyfta, undan stora timmerstockar. Dessa lyfte man upp från forsen eller ån efter det att de glidit neråt längs vattendraget från stället där de fällts. De lyftes upp på en lastbil och sedan transporterades de iväg dit de skulle. Utan en lyftkrok skulle arbetet vara relativt tung, farligt och svårt att genomföra.

Lyftkroken är ett måste för en lyftkran eller en travers

För att du ska kunna lyfta riktigt stora saker på flera ton krävs det att du har en lyftkrok som heter duga. Det kan handla om att lyfta ett fraktfartyg upp i luften för att man ska kunna reparera något i botten på den. Då ska det till en rejäl lyftkrok för att hålla alla dessa ton som svävar i luften. En lyftkrok kan underlätta en kranförares arbete när hen har lasten högt upp i luften. För att få lasten på lyftkroken brukar den sänkas neråt så att det går att arbeta med den utan att utsätta sig för någon fara. Det kan vara lurigt att sätta på allt men det finns hjälpmedel för att allt ska fungera.

26 Feb 2022