Vad är eps-betong?

Eps-betong, vad exakt är det kanske du tänker. Men det kan förklaras på ett enkelt sätt, du behöver bara läsa vidare här nedan så kommer du få den information som du behöver om Eps-betong.

Eps-betong kan man använda sig utav var som helst där man vill att det ska finnas en lätt och isolerande uppfyllnad. Tidigare så bestod betongen av sten och sand, som i de allra flesta fall när det kommer till betong, men nuförtiden är det alltså utbytt till kulor istället, så kallade Eps-kulor. Eps-kulorna kompletterar den vanliga betongen på så vis att den numera har flera fördelar i både isolering och i vikt. Det finns två olika typer av Eps-betong. Den ena är en så kallad varm eps, det är den absolut lättaste och den mest isolerande typen. Den andra kallas för eps kvick och den kan man faktiskt spackla över inom en till två timmar, vilket passar väldigt bra vid arbeten som måste gå väldigt snabbt av någon anledning.

Tänk på miljön

Ur ett miljötänk och en miljösynpunkt så är eps-betong dammreducerad, vilket man kan säga gör väldigt mycket bra för miljön som de som håller på med det ska vistas i. Arbetsmiljön förbättras alltså avsevärt. I och med eps-betongs snabba torkningstid så lättar det mycket på arbetsbördan och längden, vilket kan vara väldigt bra inom vissa arbeten. För den person eller de personerna som ska arbeta med betongen kan det bli väldigt tungt och svårjobbat. Men denna typ av betong är faktiskt inte så tung. Man brukar säga att eps-betong väger ungefär 80% mindre än vanlig betong. Det verkar även positivt för underlaget som man ska fästa den på såväl som på personen som arbetar med den.

En flexibel betongmassa

Eps-betongen är väldigt flexibel i sin form och kan fylla alla skrymslen och vrår, till exempel där det är skåror och har spruckit i fundamentet sedan tidigare. Vissa hål kan nästan kännas omöjliga att komma åt, men denna betong fyller sin funktion väl. Det fina med alla de olika eps-betongerna är att de även kan blandas inomhus såväl som utomhus. Detta kan fungera tack vare att alla de är dammreducerade. Eps kan användas på de allra flesta underlag, men dock så kan vissa av underlagen behöva få sig en slags behandling först. Sedan får man inte glömma att kolla underlagets hållbarhet, även om vikten av eps inte är lika tung som vanlig betong.

20 Mar 2020