Utbyggnad och tillbyggnad – om bygglov i Uppsala

Oavsett om en större nybyggnation ska genomföras eller om det är en mindre utbyggnad bör man alltid kolla med sin kommun om ett bygglov behövs. Risken är annars att utbyggnaden klassas som ”svartbygge” och därmed behöver rivas. På Uppsala.se finns all information kring vad som krävs för nybyggnad, tillbyggnad eller utbyggnad i Uppsala.

Balkong

Om huset står inom detaljplanerat område kommer ett bygglov behövas. Är du osäker på var gränsen går för detaljplanerat område bör Uppsala kommun kontaktas.

Även vid inglasning av befintlig balkong behöver denna ansökan skickas in. Detta gäller även om denna ombyggnation kommer ske inom områden som har områdesbestämmelser.

Om en utbyggnad ska ske på en bostad som är utanför Uppsalas detaljplanerade område behöver i regel inte bygglov.

Brygga

Många tänker inte på att en utbyggnad av en brygga kan kräva bygglov. Men även här kan det skilja mellan om utbyggnationen hamnar inom detaljplanerat område eller inte. Är det en privat brygga krävs det sällan. Däremot bör man kontrollera om det krävs strandskyddsdispens.

Är det däremot en utbyggnad av en brygga i en småbåtshamn kan både bygglov och strandskyddsdispens behövas.

Garage

Ett fristående garage eller carport behöver bygglov. Detta så länge det sker inom detaljplanerat område. Om en utbyggnad sker på befintlig byggnad kommer bygglov krävas om taket på utbyggnaden övergår 15 kvadratmeter. Detta är därmed samma regler som med en altan där takets yta avgör behov av tillstånd. Detta då förutsatt att det är öppna väggar.

Pool

Oavsett om en ny pool ska anläggas fritt i trädgården eller en utbyggnad ska ske för att ge rum för poolen behövs generellt inte bygglov. Detta då det inte är någon ”byggnation”. Om man däremot bygger plank, mur eller annat som kräver bygglov i samband med poolen behöver självklart ansökan ske för dessa.

I det fall som poolen ska kopplas in till Uppsala kommuns vattennät behöver en anmälan ske. Tänk alltid efter i förväg om pooltak, plank eller annan skyddande byggnad är tänkt att stå vid poolen. Detsamma gäller om utbyggnad sker på redan befintlig byggnad.

Mer info: Mer information kring när det behövs bygglov för ny- eller utbyggnad i Uppsala kan hittas på Uppsala.se. Detta under kategorin Boende och Trafik samt sedan Bygglov. Vid frågor kring detta kan även Bygglovsinformation kontaktas vilka har telefontid på måndagar till torsdagar men detta enbart på förmiddagar.

4 May 2019