Undvik fukt med dränering i Göteborg

Fukt som successivt tränger in genom bottenplatta och källarväggar i ditt hus är inte hälsosamt. Låt ett företag som kan dränering i Göteborg undersöka huset.

De flesta människor kastar omedelbart mat som börjat mögla. Men ett hus som börjar få mögel i källaren går inte att kasta och än mindre sälja. Äldre hus som byggdes under första hälften av 1900-talet fick inte alltid den dränering som de förtjänade.

I bästa fall tjärades källarens ytterväggar men vad som slängdes tillbaka i schaktet ansågs inte så viktigt. Följden blev att stenar och brädor kunnat gnaga hål på väggen och därmed ge fullt spelrum för fuktinträngning genom sprickor. En annan risk var att dräneringsrören låg för nära bottenplattan och dessutom hade fel lutning vilket gjorde att vattnet inte direkt hamnade i en dagvattenbrunn.

Dränering och ombyggnad i Göteborg

Efter att familjen bott i ert hus i en kort tid har det bestämts att en bastu och ett gästrum ska installeras i källarplanet. “Ska vi inte börja med att undersöka om dräneringen runt huset har gjorts ordentligt?”, frågar din fru. “Vi vill ju inte att våra gäster ska mötas av mögellukt efter ett skönt bastubad”.

Lika bra att låta ett företag som är experter på dränering i Göteborg inspektera huset, tänker du. Efter någon dag kommer en av firmans experter på besök. Han känner till vilka svagheter som kan finnas vad gäller dränering i hus av den årgång ni bor i. Dessutom använder han sig av värmekamera för att lokalisera eventuella fuktskador.

16 Sep 2023