Starta eget som takläggare – var tydlig i kommunikationen

Jobbar du som taktakläggare? Det är inte ovanligt att man skaffar sig erfarenhet under ett antal år på en arbetsplats, för att sedan gå över till att starta eget. Det ger en mer frihet gällande tider och vilka arbeten man vill utföra, men det innebär även mycket ansvar.

Som anställd takläggare brukar man gå hem på eftermiddagen och släppa tankarna på jobbet helt. Som egenföretagare finns det ofta pappersarbete att ta tag i, och saker att ordna. Många gånger blir det alltså lite mer kvällsjobb. Å andra sidan kan man ha möjlighet att jobba färre timmar med samma inkomst, eftersom lönen brukar gå att påverka i positiv riktning. Det är också en avvägning man får göra – många väljer att jobba 07 - 16 som vanligt, syssla med kvällsjobb och spara och investera bolagets vinst.

Viktigt med kommunikationen

Något man behöver vara noggrann med som takläggare är kommunikationen. Av alla konsumentklagomål som sker, är det flest som riktas mot hantverk. Det effektivaste sättet att skydda sig mot detta är genom tydlig kommunikation och skriftliga avtal.

Inför ett arbete bör så mycket som möjligt fästas på papper. Det här är inte bara för din trygghet, utan även för kunden. Att få ned så mycket som möjligt skriftligt skapar förtroende. Framförallt är det något att titta på och luta sig tillbaka mot om en eventuell tvist skulle uppstå.

Glöm inte resekostnaden

När det gäller tydlighet är det bra att försöka tänka som kunden. Privatkonsumenter brukar ibland enbart räkna med timtaxa. Var noga med att ange kostnader som kan komma till. Är du baserad i Strängnäs, men kunden finns i Stockholm? Ja, då behöver du nog lägga på resekostnader för resan mellan Strängnäs och huvudstaden. Det här bör kunden känna till. Ange alla kostnader helt enkelt, så att det inte blir några överraskningar för den som beställt arbetet.

Vidare brukar kunder förvänta sig att du har den utrustning som krävs för arbetet, så länge du inte påtalar något annat. Behöver du hyra in en kran, container eller någonting annat över standardutrustningen, behöver kunden få kännedom om vad du har hyrt och hur mycket det har kostat.

Anpassa avtalet efter omständigheterna

Vidare är det bra att du anpassar avtalet efter omständigheterna. Finns det risk för snöstorm i Strängnäs, där taket ska läggas? I sådana fall kan det vara bra att få med någon form av friskrivningsklausul. Om en stor hagel- eller snöstorm väntar kan naturligtvis ditt arbete försenas. Om så sker, bör du inte hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om takläggare här.

10 Jan 2019