Ska du bygga ut huset?

Att bygga ut huset har blivit allt vanligare. Dels så förklaras detta av Rot-avdraget där man som privatperson kan anlita rena yrkesmän och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet - detta med ett personligt, årligt tak på 50.000 kronor. En annan bidragande orsak handlar om Attefallshuset. Denna byggnadstyp såg dagens ljus med en tanke om att lindra det djupa sår som stavas bostadskrisen, vilket den också - till viss del - har gjort.

Du kan bygga ett Attefallshus som en komplementbostad och dra in VVS, elektricitet, skapa god förvaring och därefter hyra ut byggnaden till någon som behöver det. Det är väl inget märkvärdigt med det och ingen skillnad mot andra tillbyggnader? Jo, en skillnad finns: Attefallshuset kräver inget bygglov.

Allt som behövs är att man följer de mått som gäller -. 25 kvm area och 4 meter från mark till nock - och att man anmäler- och inväntar ett startbesked från Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör. Sedan är det bara att bygga. Attefallshuset går även att bygga på den befintliga bostaden och således för din egen bekvämlighet som husägare.

Äger du ett hus i Malmö så kan du alltså bygga ut - utan ett bygglov. Dock: är det en väggfast tillbyggnad så kommer det att krävas att du använder andra mått - maximalt 15 kvm och gällande takhöjden så får denna ej överstiga husets höjd.

VVS är viktigt vid tillbyggnad

Frid och fröjd alltså; att bygga ut utan något bygglov ger stora friheter och möjligheter. Ja, men man bör ta i beaktning att en tillbyggnad förändrar husets karaktär och således även hur inomhusmiljön blir. Det är därför viktigt att man tar frågan om VVS - särskilt ventilation- på allvar samt att man ser över isolering. Det senare för att undvika energi- och värmeläckage.

Gällande VVS så väljer många att bygga ut och få ett större badrum. Av förklarliga skäl så blir då VVS viktigt, men även om det handlar om ett extra sovrum så ska frågan tas på allvar. Om du bygger ut och skapar ett extra sovrum - hur påverkas ventilationen i övriga huset, finns det god ventilation i det nybyggda rummet och kan man på något sätt optimera hela systemet?

Ett företag inom VVS bör därför genomföra en noggrann undersökning och gärna vara med redan under planeringsstadiet. Det är en rejäl investering som kommer att skapa en bättre inomhusmiljö som även omfattar den nybyggda delen av huset i Malmö.

6 Sep 2018