Säkra byggnaden med brandtätning

Även om man måste dra rör och kablar genom väggarna, måste man täppa till hålen minutiöst, så att en eld inte kan få fäste eller smyga sig in där. Brandtätning är då en absolut nödvändighet.

Rummen i huset delas in i brandceller, och varje brandcell ska klassas enligt vissa normer. Det är viktigt att en eld inte kan komma in mellan två brandceller, och därför har man speciella brandgenomföringar i hålen i väggen där kablarna går mellan rummen. Dessa brandgenomföringar måste i sin tur tätas med fogmassa. Detta måste göras på ett mycket proffsigt sätt av fackmän, för det ska motsvara klassningen på brandcellerna.

Man fördröjer ett brandförlopp

Skulle det börja brinna, är tanken att stoppa branden så mycket det går tills brandkåren hinner komma och släcka. Skador på egendom drar snabbt till pengar, så det är viktigt att brand isoleras med brandtätning och inte kan ta sig vidare i huset. Då kan folk också lättare sätta sig i säkerhet och hinner få med sig så mycket som möjligt om huset måste evakueras. Varje sekund är värdefull när en brand bryter ut.

Det finns företag som är specialister på brandskydd och brandbekämpning, så det bästa är att konsultera ett sådant för att få rätt utrustning. Genom att klä rör och väggar utvändigt med obrännbar stenull stoppar man också eldens framfart. Det finns också brandskyddsmålning och en hel del andra åtgärder, som är bra för husets säkerhet. När man konsulterar ett sådant företag får man all vägledning man kan behöva. Läs mer om brandtätning på denna webbsida: brandtätning.net

7 May 2021