Så här hittar du asbest i ditt hem

Som ägare av en äldre fastighet från 50-, 60- eller 70-talet är det viktigt att vara medveten om risken för asbestförekomst i byggnaden. Asbest var ett vanligt byggmaterial på den tiden, eftersom det var en mångsidig produkt som erbjöd isolering mot värme, ljud och brand.

Men idag vet vi att asbest är en farlig produkt som kan orsaka allvarliga hälsoproblem som lungcancer och asbestos. Här är några tips på var du kan hitta asbest i ditt hem.

Plastmattor

Asbest användes ofta som en ingrediens i plastmattor på grund av dess isolerande egenskaper. Om du har plastmattor i ditt hem från 50-, 60- eller 70-talet, är det en god idé att ta reda på om de innehåller asbest.

Kakelfogar

Asbest användes också i kakelfogar för att ge en tätare fogning. Om du har en äldre fastighet med kakel i badrummet eller köket, kan det finnas asbest i fogarna.

Fasadplattor

Eternitplattor var ett vanligt byggmaterial under 50-, 60- och 70-talet. Eternit innehåller asbest och kan vara farligt att hantera om det är skadat. Om du misstänker att dina fasadplattor innehåller asbest, bör du ta kontakt med en saneringsfirma för att få det undersökt och eventuellt sanerat.

Inventera ditt hem

Om du är osäker på om ditt hem innehåller asbest, är det en god idé att genomföra en inventering av fastigheten. Ta reda på vilka byggmaterial som användes under tiden då fastigheten byggdes, och vilka som kan innehålla asbest. Se till att granska allt från tak, väggar, golv, rör och isolering. Om du hittar asbest i ditt hem, bör du ta kontakt med en saneringsfirma som kan hjälpa dig att säkert sanera det farliga materialet.

Hitta mer information om asbestutbildningar på denna hemsida: www.asbestutbildning.nu

28 May 2023