När du behöver trädfällning i Sollentuna

Behöver du fälla träd? Bor du i Sollentuna? Om du bor i Sollentuna och behöver anlita en arborist för en trädfällning där, kan man alltid googla "trädfällning Sollentuna" för att på så sätt få några kontaktuppgifter till dem som arbetar med trädfällning och gör det i Sollentuna. Att fälla träd kan vara nödvändigt om man ska bereda mark antingen för att bygga hus, eller för att anlägga en trädgård. Ibland kan man bara tycka att träden skuggar för mycket eller gör trädgården kall, för mörk eller så kanske man vill bli av med mygg avstånd or och annat som bor i träden. Har man problem med myggor är det en rekommendation att göra sig av med träd.

Mindre träd på tomten

Om man röjer på tomten kan man få öppnare ytor, ljusare ytor och få in solljuset på tomten. E ljusare tomt gör oftast att man vill vistas mer på den. Den ger en bättre trivsel och är mer inbjudande för oss människor. Andra gånger vill man röja på tomten för att man vill få större yta till att bygga. Vill man göra huset större, måste man röja så att det får plats både en större husgrund och maskiner för bygget.

Ta hjälp av arkitekt

Om det är så att man har behov av en utbyggnad av villan och behöver större utrymme är det bästa man kan göra att ta kontakt med en arkitekt och be den personen att se över ritningen över tillbyggnaden. En arkitekt har ju den utbildning som krävs för att tillbyggnaden ska ske på korrekt sätt och kan se till så att tillbyggnaden blir fin och smälter in med resten av byggnaden. Iblande ser man tillbyggnader som är så fula att man önskar att villaägarna skulle riva utbyggnaden och göra om den. Om man anlitar en arkitekt ser den till att materialen harmonierar och formerna blir de rätta.

Kom ihåg viktigt med avstånd

Träd bör inte växa närmare än 5 meter till huset. Det är för att träd kan skada husets källare, rör och dräneringar. Ett träd vars rötter växer stort, kan skada hus. Därför bör träden inte stå närmare än 5 meter till närmaste hus. Har man träd som står närmare huset än 5 meter kan man alltid be en arborist att komma ut och flytta på det trädet. En arborist vet när man kan flytta på träd och när det inte går. Är det ett träd som inte är så gammalt är det fullt möjligt.

15 Apr 2019