Mögelsanering - få ett friskt hus

Hur mår egentligen ditt hus? Många ser ett friskt hus då man ser till fasaden och då man ser ytskikten och inredningen inne i huset. Det är emellertid inte hela sanningen: sjukdomar möter sällan ögat. Där måste man se lite djupare och skärskåda vissa områden innan man med säkerhet kan säga att huset är friskt. Det vanligaste felet i ett hus handlar om mögel och där är det enda botemedlet en mögelsanering.

Mögel är svampar som trivs i fuktiga områden. Du kommer därför knappast att se ett mögelangrepp i ditt vardagsrum. Mer troligt är att du kommer att upptäcka mögel i din källare eller på din vind. Två områden så brukar behandlas lite styvmoderligt och som sällan får den omsorg som den behöver.

Det som är farligt med mögel är två saker. Dels så påverkar det vår hälsa negativt. Det finns klara samband mellan mögel och olika allergier och astma; även andra sjukdomar kan man bli mer mottagliga för om man lever för länge i ett angripet hus. Har man småbarn så blir den frågan extra viktig då barn inte har samma motståndskraft som vuxna.

Det andra problemet är att mögel angriper byggnadsmaterialet och att det - på sikt - kan innebära en riktig katastrof. Ju längre man väntar och ju mer angripet exempelvis trästommar i ett hus blir - desto mer ökar riskerna och desto högre kostnader kommer det att handla om. Därför är det bra att se över källare och vind och därför kan det också vara en sund idé att anlita experter för detta. Professionell undersökning och utredning av mögel följd av - eventuell - mögelsanering är den bästa medicinen.

Mögelsanering på egen hand - fungerar det?

Det kostar naturligtvis pengar att få en professionell mögelsanering utförd. Hur mycket är en fråga om hur stort angreppet är samt vilket företag man anlitat. Många ser detta som en onödig utgift och väljer istället att prova att sanera bort mögel på egen hand.

Onödig utgift? Ja, som med alla ingrepp som inte syns för ögat så har många svårt att motivera en kostnad; man vill att det ska synas och bli snyggt snarare än att bara blir bra för inomhusmiljön. En mögelsanering ska alltid ses som en investering. En tråkig kostnad att ta - men en absolut nödvändig sådan då man annars riskerar både den egna och familjens hälsa.

Du kan inte genomföra en effektiv mögelsanering på egen hand. Många tror att en avfuktare är lösningen. Faktum är att en sådan kan förvärra problemet. Tar man bort fukten så gör man mögelsvampen stressad; något som leder till att den sprider sina sporer överallt. Du har ett angripet område initialt, men efter att du använt en avfuktare så kan du ha oturen att se mögelangrepp över hela vinden (om det nu handlar om det området). Samma sak gäller för att borsta bort mögel - du sprider bara ut angreppet över ett större fält.

Professionell mögelsanering med ozon eller kemisk vätska

För att bli av med mögel så använder man antingen en kemisk vätska - som är giftig och som kräver både professionell hantering, kunskap och rätt skyddsutrustning - eller ozon. Det senare används vid mindre angrepp och den förra vid lite större sådana. Både dessa kräver kunskap och rätt utförande - det är ingenting du som lekman ska ge dig på. I samband med att en mögelsanering utförs så kan det även vara läge att anlita en snickare som byter ut det byggmaterial som tagit mest skada. Det brukar vara den bästa lösningen.

Misstänker du mögel i ditt hus och kanske känner en frän doft från vinden eller källaren så är det dags att agera. Kontakta ett företag för en mer ingående undersökning. Ju snabbare du agerar, desto lägre blir kostnaden.

16 May 2020