Miljövänligt att slipa om golvet

Det är ett otroligt slöseri med miljön och ekonomin att riva ut ett befintligt golv, oberoende om det är ett golv av trätiljor, plast, linoleum, parkett eller ett klickgolv. Alla golv blir till sist utslitna. Förr, snarare än senare om det är många människor som använder golvet. Drar man möbler längs golvet går det också snabbare att slita ut det. Då kan golvet bli som nytt igen om du låter slipa om det istället för att riva ut och lägga in ett nytt golv. Att tillverka ett helt nytt golv kräver stor energiåtgång. Det krävs stor energiåtgång för att tillverka tiljor, parkettstavar eller laminatgolv. Det krävs stor åtgång av fossila bränslen att tillverka plastgolv. Det är många som är medvetna om vilka effekter de stora industrier, som tillverkar golv, har på miljön. Då vet man att det alltid bättre för miljön att återanvända det som redan finns.

Så går det till att slipa om golv

Det gäller att ha bra slipmaskiner när man ska slipa om ett helt golv. Det krävs dessutom att en hantverkare är erfaren och vet hur hon, eller han ska hantera slipmaskinen så att golvet blir jämnt slipat och så att ingen del av golvet blir utan slipning. Beroende på vilket slags golv som behöver slipas, bör man sedan göra en efterbehandling av golvet. Är golvet väldigt utslitet, bör man ersätta de utslitna delarna av golvet innan man går vidare till efterbehandlingen. Du vet väl om att man faktiskt kan slipa om nästan alla slags golv, även de moderna plastgolven som man lägger numera, går att slipa om. Huvudsaken är att det finns ett djup på mer än 250 millimeter som går att slipa. Det som händer när man slipar om golvet är att man tar fram en ny yta på golvet, vilket gör att du får tillbaka det ursprungliga golvet.

Efterbehandlingen är viktig

Sedan beror det på materialet på golvet och hur du använder golvet bör du använda olika efterbehandlingsmaterial. Lack om du har ett golv med stor risk för spill, hårdvax om du vill att ådringarna på trägolvet ska synas. Lut och olja om du har ett grovt golv lagt i tiljor. Även plasten bör behandlas med lack, till exempel för att bevara färgerna på det nyslipade golvet. På samma sätt med golv i tiljor, laminat, linoleum eller klickgolv. Alla golven behöver en noggrann efterbehandling eftersom golvet har fått en ny yta och är känsligt för missfärgningar, slag och rispor.

11 Apr 2019