Kontroller som säkerställer byggnader

De viktiga funktionerna i en byggnad ger inte bara en dräglig tillvaro för dem som arbetar, studerar eller bor där. Flera av funktionerna är även viktiga för att hålla bostaden frisk och säker.

Större byggnader har återkommande obligatoriska kontroller gällande allt från brandsäkerhet till ventilation. Det är åtgärder som görs för att säkerställa att både byggnaderna och de som rör sig däri håller sig friska och säkra. Brister i brandsäkerhet och ventilation är så pass nära varandra att de båda kan bidra till allvarliga olyckor om de inte är korrekt utförda eller skötta. En bristande ventilation kan ses som något som möjligen kan orsaka sämre luft. Men det är också en vanlig anledning till att det utbryter brand. Speciellt i kombination med restaurangkök eller industri.

Skicklig på sitt område

Om man är anlitad för att göra en kontroll gällande exempelvis ventilation så är det viktigt att man sköter sitt jobb till punkt och pricka. Man arbetar enligt en lista som årligen ska ses över och fyllas i. En åtgärd som gör det möjligt att kunna härleda eventuella problem eller olyckor om de skulle uppstå. Om man som byggnadens ägare får en kommentar om något som ska åtgärdas så är det därför mycket viktigt att det sker så fort som möjligt. Man brukar också få en sluttid när kontrollanten återkommer för att se till att allt är i sin ordning. Lite som på en bilbesiktning ungefär. Kontrollerna av byggnaden är precis lika viktiga som en bils körduglighet.

Lär dig mer om OVK besiktning på denna hemsida: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/ 

18 Nov 2020