Kontakta en elektriker i Stockholm

Klarar elsystemet i din bostad de nya behoven vi har idag? Frågan är relevant och värd att ta på allvar. Vi använder idag betydligt mer teknik och elektronik än vad vi förr gjorde. Detta gör att belastningen på elsystemen ökar och att det i sin tur kan leda till fruktansvärda olyckor. Äldre hus - här räknar man femtio år - ska definitivt tittas närmare på; där kan det vara direkt livsfarligt att bo. Att låta en elektriker i Stockholm göra en besiktning är en rejäl investering.

Det kostar pengar att byta ut el och att uppgradera ett elsystem. Det får många att ignorera farorna som lurar bakom väggarna. Bor du i ett äldre hus i Stockholm så tar du för givet att allting fungerar som det ska och att det inte finns någon risk för olyckor. Detta kan få dig att låta bli att kontakta en elektriker för en besiktning och för att utföra eventuella åtgärder. Låt oss säga att det allt som allt kommer att handla om en kostnad på 30.000 kronor - med rot-avdraget inkluderat - och att du genom denna summa får nya, säkra ledningar, nytt elskåp, jordade uttag och lägre driftkostnader.

Är det då inte värt det? För många handlar denna typ av renovering om att den inte syns. Det blir därför svårt att motivera kostnaden. Byter man ett badrum för samma summa så ger detta effekt på ett estetiskt sätt: badrummet blir påtagligt snyggare och mer funktionellt.

En elrenovering syns inte på samma sätt

Handlar det om el så syns ingenting. Det försvårar och det gör att många avstår. Hur kan man då motivera denna typ av renovering - hur ska vi kunna övertyga dig att anlita en elektriker i Stockholm för att genomföra en omfattande renovering av din el i det äldre hus du bor i? Vi ger några starka argument.

  • Säkerheten Som sagt, säkerheten är den enskilt viktigaste aspekten. Belastningen är idag betydligt större och högre än vad den var förr. Vi använder mer elektronik och därmed så ökar också risken för olyckor. Är det dessutom ett äldre hus i Stockholm så kan en elektriker se till att jorda alla uttag: det gör boendet säkrare och speciellt om du har småbarn.
  • Behovsanpassning Hur många uttag har du idag? Många upplever att man har på tok för få - något som också hör ihop med vårt ökade behov. En elektriker kan, utan några större problem, montera fler uttag i de rum du behöver och även anpassa dessa gällande placering så att du slipper en massa störande kablar. Det är en uppenbar fördel. Exempelvis köket idag har en markant skillnad av elektronik än vad som förr var fallet. De två-tre uttag som finns räcker inte på långa vägar.
  • Smarta lösningar. I samband med att du anlitar en elektriker för en uppgradering av ditt elsystem så kan du också säga adjö till alla proppar och säkringar. Driften blir enklare - ditt nya elskåp kommer att vara modernt och vara utrustat med vipp-säkringar och jordfelsbrytare. Du kommer, helt enkelt, att få en lättare resa i din vardag. Därtill kan du även dra nytta av den nya tekniken. Det kan konkret innebära att du styr belysning via din mobil och att du genom detta också kan släcka, tända och dimra olika rum via bluetooth. Det underlättar - och det sparar pengar och tid. Plejd är namnet på en av alla de lösningar som finns för detta.
  • Billigare drift: Det handlar om en investering som lönar sig från dag ett. Den summa du betalar kommer att betalas av i takt med tiden. Elkostnaden blir lägre och inom loppet av några år så har den ätit upp den initiala summan du lagt ut. Vissa kostnader är, helt enkelt, några som måste tas. En elektriker och kostnaden för dennes arbete är definitivt en sådan. Du får ett säkert, funktionellt och - på sikt - billigare hem i Stockholm.
2 Jul 2020