Hur ser radonhalterna ut i ditt hus?

Radon är ett ämne som du vare sig ser eller känner lukten av; det avger heller ingen smak. Ofarligt således? Nej, radon är – näst efter cigaretter och rökning av sådana – den största källan till lungcancer och varje år så rapporteras det i Sverige in nya fall av drabbade personer. Vi ska inte skapa någon större oro här – radon är farligt på sikt; du får inte cancer bara genom att andas in luften en kortare period – men faktum är att många svenskar dagligen går och andas in luft med för höga halter av radon. 

Detta på grund av att bostäderna de bor i har radonhalter över riktmärket om 200 Bq/m3. Man räknar från Strålsäkerhetsmyndighetens sida med att så många som 400.000 bostäder i Sverige har för höga värden av radon och detta kan alltså – på sikt – bli en riktig folhälsofråga. 

“Misstänker du att din bostad har för höga halter av radon så är det första steget att genomföra en radonmätning. Skulle den bekräfta dina misstankar så krävs det en radonsanering“ 

Lösningen finns dock tillgänglig och den kommer i två steg. Nummer ett är att genomföra en radonmätning. Här kan d göra ett val mellan företag som erbjuder den tjänsten och där finns det egentligen inte så stora skillnader. Mätningen i sig är viktig – men än viktigare är när – och under hur lång tid – den äger rum. 

Radonmätning och efterföljande radonsanering 

För att få ett så exakt resultat som möjligt så krävs det att mätningen sker i minst två månader och – detta är viktigt – under den så kallade eldningsperioden. Denna infaller mellan 1:a oktober och 30:e april. 

Mätningen kommer inte alls att påverka er livssituation; små dosor – tänk storleken av en snusdosa – placeras ut i några rum och ligger där till dess att tiden om minst två månader förflutit. Efter det så analyseras värden och skulle ditt hus ha för höga halter av radon så måste åtgärder vidtas; åtgärder som stavas en radonsanering. 

Anlita rätt företag för din radonsanering 

Mätningen är en sak – radonsanering en annan. Om vi sa att företaget som genomförde mätningen inte spelade sådan stor roll så är vikten av rätt företag vid en radonsanering väldigt stor. Detta med några saker i åtanke: 

  • Radonkällan ska lokaliseras.

Varifrån kommer egentligen radongasen; är det från marken, från byggmaterialet eller från vattnet (de tre primära områden som avger radon)? Och: hur genomför man en radonmätning vid respektive källa? Erfarenhet, kunskap och rätt teknik är ett måste.

  • Hur mycket får du betala.

Lättaste vägen för ett företag vid en radonsanering vid exempelvis markradon är att täta plattan på huset samt placera in en radonsug. Men, det är också den dyraste åtgärden. Vi anser att ett företag inom radonsanering även ska ha din plånbok i åtanke. Det kan finnas andra metoder som även de sänker halterna till godkända nivåer.

  • Garanti och uppföljning.

Det är ett måste. Radon kan komma tillbaka och därför bör du får en garanti – under några år – på arbetet som är utfört. Uppföljning och kontroll kan också vara något att skriva in i avtalet. 

30 Jan 2018