Hur ser din skorsten ut?

Frågan i rubriken är relevant sett till det faktum att många skorstenar i dagsläget är otäta och därigenom kan utgöra en fara för de personer som bor i huset. Innan 1950 så fanns det dessutom inga tätningskrav för skorstenar och har man detta i åtanke så blir vikten av en översyn allt mer påtaglig och viktig. Det är framförallt fogarna som behöver tätas då det kommer till en skorstensreparation och detta då det är dessa som hela tiden utsätt för värme och som dessutom tvingas utstå angrepp från naturen i form av kyla, regn och snö. Kort sagt – på samma sätt som man underhåller sitt tak ska man också underhålla sin skorsten.

Gemensamt för båda dessa områden är höjden och denna innebär – oavsett om det handlar om en enplansvilla i Stockholm eller ett högre hus i Göteborg – alltid en fara som gör att man som privatperson alltid ska överväga att anlita professionell hjälp. Står man inför en skorstensrenovering eller enbart en enklare översyn så är professionell hjälp alltid att föredra då en sådan firma dels vet vad de ska kolla efter och dels också har den rätta kunskapen för att slutföra och korrigera de eventuella skador som finns.

Fuskjobb i Stockholm innebär en fara

Står man inför att anlita en skorstensreparatör så ska man främst kolla efter två stycken saker, nämligen dessa märkningar: Skorstensfolket och Behörig Skorstensentreprenör. Varför?

Jo, av den anledningen att det under senare år visat sig finnas ett utbrett fusk i branschen och att dessa båda märkningar är den kvalitetsstämpel som man kan luta sig mot då det kommer till sin egen skorstensrenovering och kvaliteten på det utförda jobbet. Det här är lite viktigare i Stockholm än vad det är i en mindre stad och om vi ska förklara anledningen till att dessa fuskjobb äger rum just i Stockholm så handlar det om att det där finns så pass många verksamma företag inom området skorstensrenovering.

Det är nämligen ett mer lukrativt område än vad man kan tro – de flesta fastigheter och bostadsrättsföreningar är då och då i behov av en skorstensrenovering och detta ha gjort att företag – utan behörighet – erbjuder sina tjänster i Stockholm. Omfattande fuskjobb har upptäcks och då dessa inte bara handlar om att man måste korrigera (och betala mer pengar) utan om en hälsofara för de som bor i fastigheterna så är således en varning på sin plats.

Håll utkik efter de två certifikaten vi nämnde ovan – både för kontroll och för den eventuella reparation som krävs så är du på den säkra sidan att din skorsten kommer att hålla i många år framöver, och detta utan någon som helst risk för skada.

18 Aug 2017