Geotekniker utreder markförhållanden

Inför ett beslut att bygga fastigheter på ett specifikt markområde, är det mycket lämpligt att låta geotekniker utreda vad som kan dölja sig under markytan.

Du kan förstås välja att bygga en eller flera fastigheter på ett tomtområde utan att göra en geologisk undersökning. Men det är som att gå omkring i blindo och hoppas på det bästa. Och varför ska du göra det? Du kan ju ta hjälp av geotekniker som kan reda ut tomtens förhållanden vad gäller jord, berg och grundvatten.

Du är en sann entreprenör inom fastighetsbranschen och har fått erbjudande om att förvärva en tomt i ett attraktivt område. Din idé är att bygga ett större antal kontors- och fabrikslokaler för uthyrning. Du blir dock misstänksam när säljaren nämner tomtpriset.

Ta hjälp av geotekniker

Som erfaren företagare har du lärt dig att inte köpa “grisen i säcken”. Du kontaktar därför en konsultfirma som sysslar med geoteknik. Du vill ha utrett det mesta som avser tomten. Har det funnits någon tidigare verksamhet, där giftiga ämnen dumpats? Hur förhåller det sig med grundvattnet och går det att gräva brunnar på tomten? Är marken tillräckligt stabil för att bygga fastigheter?

Konsultfirmans geotekniker tar fram offentliga dokument som visar vad som förekommit på tomten. De tar jordprover och grundvattenprover. Dina misstankar blir besannade. Det finns inga problem med jordmassor och vatten, men jordlagren är lösa. För att kunna bygga måste du kosta på pålning av tomten. Firman kommer med förslag på hur pålning ska genomföras för att dina fastigheter ska vila på fast grund.

På denna hemsida kan du läsa mer om geoteknik: www.geoteknikerna.se

5 Jul 2023